Sprememba naročila Dokončaj spremembo

Dodano v košarico

Dobavna veriga: skrbna raba virov pri proizvodnji izdelkov

Pri HOFERju vedno pozorno spremljamo dobavno verigo. Pri tem smo posebej pozorni na skrbno rabo virov pri proizvodnji izdelkov in na trajnostno logistiko. Kot eden največjih trgovcev z živili v Sloveniji se zavedamo svoje odgovornosti in se zavzemamo za čim skrbnejše ravnanje z našimi surovinami.

Zahteve in smernice za naše dobavitelje in nabavne oddelke

Pri izbranih skupinah izdelkov in surovinah smo za izdelke lastnih blagovnih znamk določili zavezujoče zahteve, ki jih morajo upoštevati dobavitelji in nabavni oddelki. S tem naše podjetje neposredno vpliva na dobavno verigo in njeno trajnostno naravnanost. Pri uresničevanju zastavljenih ciljev ves čas tesno sodelujemo z dobavitelji in skupaj nenehno izpopolnjujemo standarde. Prav tako smo v tesnem stiku z zunanjimi certifikacijskimi organi, pobudami in nevladnimi organizacijami. 

Nabavne politike na izbranih pomembnih področjih

Omenjene nabavne smernice in zahteve so zapisane v zavezujočih nabavnih politikah in se nanašajo na različna področja: