Sprememba naročila Dokončaj spremembo

Dodano v košarico

Skladnost poslovanja (Compliance)

V podjetju HOFER dajemo velik pomen skladnosti pri poslovanju. Poslovanje mora biti odgovorno, skladno z zakoni in internimi pravili, s čimer zagotavljamo poslovni uspeh podjetja in zmanjšujemo morebitna tveganja. Kultura skladnosti poslovanja predstavlja pomemben sestavni del odgovornosti naše družbe in podpira naše vrednote: enostavnost, zanesljivost in odgovornost. Z ukrepi, kot so na primer redna izobraževanja na temo skladnosti, zagotavljamo, da vse naše sodelavke in sodelavci ravnajo odgovorno in skrbijo za ugled našega podjetja. Odgovornost vsakega posameznika je prispevati k skladnosti poslovanja. Organizacija skladnosti poslovanja je odgovorna tudi za nenehen razvoj sistema upravljanja skladnosti poslovanja ter za vzpostavitev kulture skladnosti v podjetju HOFER. Vodstvo podjetja s svojim ravnanjem daje zgled glede upoštevanja smernic skladnega poslovanja, ki se tako iz teorije prenašajo v poslovanje našega podjetja.

Etični kodeks (Code of Conduct)

Etični kodeks skupine HOFER že vse od leta 2016 predstavlja podlago našega delovanja in služi kot smernica za vse naše sodelavce. Opisuje načela, po katerih se moramo ravnati pri svojih vsakodnevnih stikih med seboj, s kupci ter poslovnimi partnerji. Naslednji video prikazuje glavne vsebine Etičnega kodeksa.

Kontakt v primeru kršitev predpisov o skladnosti poslovanja

Opozorila o (morebitnih) kršitvah predpisov o skladnosti poslovanja so za naše podjetje zelo dragocena. Zato HOFER svojim sodelavkam in sodelavcem ter poslovnim partnerjem ponuja različne možnosti poročanja o (morebitnih) kršitvah predpisov o skladnosti poslovanja.

(Morebitne) kršitve se lahko prijavijo preko HOFERjevega instituta zaupnika, kjer se prijavitelja lahko tretira tudi kot anonimnega, ali pa direktno pri HOFERjevem Oddelku za skladnost poslovanja.

Prijavitelj ima možnost informacijo o kršitvi podati tudi neposredno z uporabo zunanje poti za prijavo, pri za to pristojnih organih, če prijave ne bi bilo mogoče učinkovito obravnavati ali če meni, da v primeru notranje prijave obstaja tveganje povračilnih ukrepov. Več informacij o zunanji prijavi lahko najdete TUKAJ.

Oddelek skladnosti poslovanja

Sodelavke in sodelavci ter poslovni partnerji se v primeru kršitev predpisov o skladnosti poslovanja lahko obrnejo direktno na HOFERjev Oddelek za skladnost poslovanja: pravo(at)hofer.si.

HOFERjev zaupnik

HOFER ima vzpostavljeno tudi notranjo pot za prijavo kršitev v skladu z Zakonom o zaščiti prijaviteljev in internim Pravilnikom za vzpostavitev notranje poti za prijavo. Prijava pri zaupniku HOFERja poteka preko zunanje in neodvisne kontaktne osebe, to je Odvetniška pisarna Dren & Rovšek Srše. Vsi pogovori in korespondenca z omenjeno odvetniško pisarno v zvezi s prijavo se obravnavajo strogo zaupno. Prijavo kršitve se lahko poda tudi anonimno. Utemeljene prijave gredo nato v obravnavo zaupniku pri HOFERju, pri čemer prijavitelj načeloma ostane anonimen, razen v kolikor izrecno želi biti razkrit v postopku notranje prijave.

Kontaktni podatki za prijavo zaupniku:

Odvetniška pisarna Dren & Rovšek Srše

Telefon:
080 1889 
+386 1 200 51 00 (mednarodni klici)

(od ponedeljka do petka od 8.30 do 16.30)

E-pošta: 
hofer.pravni.zaupnik(at)op-drs.si

Zaupniku lahko - tudi anonimno - poročate zlasti o naslednjih vsebinah:

 • prevara,
 • poneverba,
 • grožnje in nasilje na delovnem mestu,
 • sprejemanje nedovoljenih daril, podkupnin,
 • kraja,
 • diskriminacija,
 • poneverba dejstev in cen izdelkov,
 • razkritje notranjih informacij,
 • nespoštovanje internih pravil in zahtev,
 • kršitev konkurenčnega prava,
 • pranje denarja in financiranje terorizma,
 • varnost in skladnost proizvodov,
 • varnost prometa,
 • varstvo okolja,
 • varstvo potrošnikov,
 • varovanje osebnih podatkov in zasebnosti,
 • varnost omrežij in informacijskih sistemov,
 • spolno nadlegovanje,
 • mobing,
 • zloraba alkohola, drog in drugih substanc.

Varstvo osebnih podatkov

Morebitne kršitve predpisov o varstvu osebnih podatkov se lahko sporočajo neposredno oddelku Pravna služba: pravo(at)hofer.si.