Sprememba naročila Dokončaj spremembo

Dodano v košarico
I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. Dostava

HOFER zagotavlja dostavo izdelkov do razprodaje zalog. HOFER dostavo izdelkov zagotavlja izključno na naslove v Sloveniji, zato bodo sprejeta zgolj naročila oseb z dostavnim naslovom v mejah Republike Slovenije. Čas dobave in način dostave (špedicija, pošta ali paketna dostava) sta odvisna od posameznega izdelka iz spletne trgovine HOFER dostava. Najdaljši dobavni rok je naveden pri opisu izdelka v spletni trgovini HOFER dostava v razdelku »Dostava in vračilo«. Če naročenega blaga ni na zalogi, vas bomo o tem takoj obvestili. V tem primeru vam bomo že prejeta plačila nemudoma povrnili.

HOFER lahko opravlja tudi delne dobave. Delne dobave so verjetne zlasti v primeru naročila različnih skupin izdelkov. Nevarnost izgube ali poškodovanja blaga preide na kupca šele ob izročitvi posameznega izdelka. Če kupec zamuja z izpolnitvijo obveznosti, HOFER ni dolžan opraviti dostave.

Morebitna storitev montaže ali druge storitve na lokaciji kupca so krajevno omejene in se opravljajo le v Sloveniji. Če kupec zaradi geografskih okoliščin ne koristi storitve montaže ali drugih storitev na lokaciji kupca, ni upravičen do vračila kupnine ali njenega dela.

2. Cene

Dobava blaga poteka v skladu s cenami, ki veljajo na dan sklenitve pogodbe in so navedene na spletni strani https://www.hofer.si oziroma v trgovinah družbe HOFER. Vse cene so navedene v evrih. Skupna končna cena nakupa vsebuje tudi veljavni DDV in stroške dostave. Za določene storitve dostave, ki jih kupec izrecno naroči (npr. dostava izven tržno običajnega časovnega okvira ali daljša hramba izdelka pri dobavitelju), lahko dobavitelj/špediter obračuna dodatne stroške dostave. O njih vas bomo vnaprej obvestili in vam jih ne bomo obračunali brez vaše privolitve.

3. Jamstvo za stvarne napake/garancija

Zahtevki iz naslova jamstva za stvarne napake se obravnavajo v skladu z veljavno zakonodajo. Z zakonom določeno jamstvo za stvarne napake izdelkov velja 2 leti od izročitve blaga.

Napaka je stvarna:

 • če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet;
 • če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila družbi HOFER znana oziroma bi ji morala biti znana;
 • če izdelek nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
 • če je družba HOFER izročila izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen
 • če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Primernost izdelka za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli izjav o značilnostih blaga, ki jih je dala družba HOFER ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na izdelku.

Kupec mora družbo HOFER v zakonsko določenem roku obvestiti o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le-te in družbi HOFER omogočiti pregled izdelka.

Kupec, ki je družbo HOFER pravilno obvestil o stvarni napaki, ima pravico do:

 • odprave napake oziroma popravila;
 • zamenjave za enak izdelek (v primeru, da je izdelek na zalogi);
 • delnega vračila kupnine;
 • vračila celotne kupnine.

Upodobitve izdelka niso vedno popolnoma skladne z izgledom dobavljenih izdelkov. Zlasti v primeru, ko proizvajalec posodobi ponudbo izdelkov, se lahko zgodi, da pride do sprememb v izgledu in opremi izdelkov. Kupec nima pravice do zahtevkov iz naslova jamstva, če so te spremembe majhne, ne vplivajo na povezane in običajne pričakovane lastnosti, če se izdelek lahko uporablja v skladu z opisom in so tovrstne majhne spremembe za kupca torej sprejemljive.

Morebitna garancija tretjih oseb (npr. proizvajalca), ki je razvidna v opisu izdelka na spletni strani ali v morebitnem priloženem navodilu za uporabo izdelka, ne omejuje pravic iz naslova jamstva za stvarne napake. Če želite uveljavljati garancijo, uporabite ustrezni garancijski list. Ta je, glede na posamezni izdelek, priložen izdelku ali pa je dostopen na spletni strani z opisom izdelka na https://www.hofer.si neposredno ob posameznem izdelku, oziroma trajno na našem HOFERjevem garancijskem portalu. Garancija velja ob predložitvi računa in izdelka, skupaj z vsemi pripadajočimi deli. Na zahtevo vam bomo garancijski list poslali tudi preko e-pošte ali klasične pošte. Če to želite, se obrnite na naš Oddelek za informacije in pomoč strankam.

Garancija velja za proizvode, ki so bili dobavljeni na območju Republike Slovenije. 

4. Odgovornost

Povračilo škode zaradi kršitve obveznosti iz pogodbenega razmerja se izvrši v skladu z veljavno zakonodajo. Enako velja za zahtevke iz naslova odgovornosti za izdelke. Upoštevati je treba vsa opozorila na embalaži in na priloženih navodilih za uporabo ali varnostnih opozorilih. V primeru uporabe izdelkov ali ravnanja, ki ni skladno z navedenimi opozorili, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti. Če je naročnik pravna oseba oz. podjetnik, HOFER ne odgovarja za dejansko škodo, ki je posledica male malomarnosti, odgovornost za izgubljeni dobiček pa je v celoti izključena.

5. Vračilo izdelka

Ne glede na zakonske garancijske pravice in zakonsko pravico do odstopa od pogodbe lahko naše izdelke iz spletne trgovine HOFER dostava, ki so bili kupljeni po 1. 1. 2024, vrnete v 90 dneh po dobavi, razen če je v opisu posameznega izdelka drugačen rok pravice do vračila kupnine. Če je bil izdelek kupljen pred 1. 1. 2024, velja 60 dnevni rok za vračilo (od dneva prejema izdelka). Do vračila kupnine ste upravičeni, če z blagom ravnate skrbno in je bilo blago razpakirano in uporabljeno le za preverjanje stanja, lastnosti in delovanja, kot je to običajno pri nakupih v trgovinah. Izdelke morate vrniti nepoškodovane in v originalni embalaži. Za potrošniško blago, kot so higienski izdelki, prehranski izdelki, hrana za hišne ljubljenčke in vina, velja, da mora biti vrnjeno v celoti v prvotnem stanju, tj. neuporabljeno, neodprto, nepoškodovano in v originalni embalaži. Če želite vrniti motorna vozila, e-kolesa ali kolesa s pomožnim motorjem, z njimi ne smete prevoziti več kot 40 kilometrov. Poleg tega izdelki, ki jih vračate znotraj zgoraj navedenega roka, ne smejo vsebovati nevarnih snovi, kot so bencin, maščobe, olja itd. Pred vrnitvijo je treba navedene nevarne snovi iz izdelka popolnoma odstraniti. V nasprotnem primeru do vračila denarja niste upravičeni. Izdelkov, ki ste jih prejeli z dostavo na dom, ni mogoče vrniti v trgovine HOFER. Če želite vrniti izdelek, stopite v stik z našim Oddelkom za informacije in pomoč strankam. Glede na vrsto izdelka se boste s kurirsko službo dogovorili za prevzem izdelka ali pa vam bomo poslali etiketo za brezplačno vračilo izdelka. Postopek vračila je za vas brezplačen.

6. Pobot

Kupec lahko izvrši pobot medsebojnih terjatev le v primeru, da je nasprotna terjatev v povezavi s terjatvijo, ki jo kupec želi pobotati, ali če je terjatev kupca ugotovljena z odločbo sodišča, oziroma jo je družba HOFER pripoznala.

7. Pridržek lastninske pravice

Naročeno blago ostane v lasti družbe HOFER vse do celotnega plačila blaga iz posameznega naročila.

8. Veljavno pravo in sodna pristojnost

Kot veljavno se uporablja slovensko pravo in prisilni predpisi EU s področja varstva potrošnikov ter morebitni drugi prislini predpisi ob izključitvi Konvencije Združenih narodov o mednarodnih pogodbah o prodaji blaga (CISG). Za reševanje morebitnih pravnih sporov je pristojno sodišče, ki je pristojno glede na stalno ali običajno prebivališče kupca.

Potrošniki imajo možnost pritožbe prek spletne platforme za reševanje sporov pri EU: http://ec.europa.eu/odr. Svojo pritožbo lahko vložite tudi neposredno pri nas na e-naslovu: info@podpora.hofer.si

9. Salvatorična klavzula

Če so, ali če postanejo posamezne določbe teh Splošnih pogojev poslovanja in/ali pogodbe s kupcem neveljavne, to ne vpliva na veljavnost ostalih določb teh Splošnih pogojev poslovanja, ki še naprej veljajo za obe pogodbeni stranki. Če je neveljavna zgolj posamezna določba, si bosta pogodbeni stranki v obojestranskem interesu prizadevali za dogovor o novi določbi, ki bo po ekonomskem namenu najbližje neveljavni določbi.

II. POSEBNE DOLOČBE ZA NAROČILO BLAGA V TRGOVINI

1. Sklenitev pogodbe

Pri izdelkih, ki ste jih kupili v naši trgovini in ste zanje prejeli potrdilo s kodo naročila, sklenete pogodbo v trgovini HOFER. Blaga vam v tem primeru ne izročimo takoj, temveč vam ga pošljemo. 

Postopek naročila:

 1. Če izdelek, ki je na voljo v spletni trgovini HOFER dostava, plačate že ob nakupu v trgovini, ob zaključku nakupa poleg običajnega računa prejmete tudi dodatno potrdilo s 16-mestno kodo naročila ter informacije o nadaljnjem postopku. Potrdilo s kodo naročila skrbno shranite. V primeru izgube kode naročila, se lahko obrnete na Oddelek za informacije in pomoč strankam.
 2. Postopek naročila nadaljujete samostojno doma prek spletne strani HOFER dostava v razdelku »Vaša 16-mestna koda naročila« (ali s pomočjo zaposlenega v Oddelku za informacije in pomoč strankam).
 3. Vnesite 16-mestno kodo naročila na HOFER dostava ter kliknite na »Unovčite kodo«. Če vam ni treba izbrati nobene dodatne lastnosti izdelka, kot npr. barve, se izdelek pomakne neposredno v košarico. V nasprotnem primeru lahko izdelek dodate v košarico šele, ko izberete dodatne lastnosti.
 4. Zdaj lahko v košarico dodate še druge izdelke. Ko so v košarici vsi želeni izdelki, s klikom na gumb »Na blagajno« pridete do naslednjega koraka postopka naročanja.
 5. Če se še niste prijavili z vašim HOFER uporabniškim računom, imate naslednje možnosti:
  • Prijavite se z obstoječim HOFER uporabniškim računom Vnesite svoj elektronski naslov in izberite možnost »Sem že registriran/a«, nato vpišite svoje geslo. Preverite naslov za dostavo in ga po potrebi spremenite ali dopolnite. Če so v košarici le izdelki, ki ste jih kupili v naši trgovini, vnos podatkov glede načina plačila ni potreben. Če ste v košarico dodali tudi druge izdelke iz spletne trgovine, izberite želeni način plačila in vnesite podrobnosti o plačilu (oz. jih dopolnite po zaključku naročila). Na tem mestu lahko po potrebi vnesete podatke, ki bodo napisani na računu, če se ti razlikujejo od naslova za dostavo. Preden oddate svoje naročilo, lahko po želji podate soglasje za uporabo vaših podatkov za namene neposrednega trženja.
  • Prijava prek družbenega omrežja Facebook
   Izberite možnost »Prijava s Facebook« in se nato kot običajno prijavite v svoj Facebook profil. Vnesite uporabniško ime, ki ga boste uporabljali na spletni strani HOFER dostava in potrdite Pogoje uporabe storitev HOFER ter našo Politiko zasebnosti, po želji pa tudi uporabo vaših podatkov za namene neposrednega trženja. Vnesite naslov za dostavo. Če so v košarici le izdelki, ki ste jih že kupili v poslovalnici, vnos podrobnosti o načinu plačila ni potreben. Če ste v košarico dodali tudi druge izdelke iz spletne trgovine, izberite želeni način plačila in vnesite podrobnosti o plačilu (oz. jih dopolnite po zaključku naročila). Na tem mestu lahko po potrebi vnesete podatke, ki bodo napisani na računu, če se ti razlikujejo od naslova za dostavo.
  • Prijava z Google
   Izberite možnost »Prijava z Google« in se nato kot običajno prijavite v svoj Google uporabniški račun. Vnesite uporabniško ime, ki ga boste uporabljali na spletni strani HOFER dostava in potrdite Pogoje uporabe storitev HOFER ter našo Politiko zasebnosti, po želji pa tudi uporabo vaših podatkov za namene neposrednega trženja. Vnesite naslov za dostavo. Če so v košarici le izdelki, ki ste jih že kupili v poslovalnici, vnos podrobnosti o načinu plačila ni potreben. Če ste v košarico dodali tudi druge izdelke iz spletne trgovine, izberite želeni način plačila in vnesite podrobnosti o plačilu (oz. jih dopolnite po zaključku naročila). Na tem mestu lahko po potrebi vnesete podatke, ki bodo napisani na računu, če se ti razlikujejo od naslova za dostavo.
  • Prijava z Apple ID
   Izberite možnost »Prijava z Apple«, vnesite svojo Apple ID in kliknite desno na puščico. Nato kot običajno vnesite svoje geslo in vnos potrdite s klikom na puščico. V skladu z navodili nato opravite »dvofaktorsko avtentifikacijo«. Vnesite uporabniško ime, ki ga boste uporabljali na spletni strani HOFER dostava in potrdite Pogoje uporabe storitev HOFER ter našo Politiko zasebnosti, po želji pa tudi uporabo vaših podatkov za namene neposrednega trženja. Vnesite naslov za dostavo. Če so v košarici le izdelki, ki ste jih kupili v poslovalnici, vnos podrobnosti o načinu plačila ni potreben. Če ste v košarico dodali tudi druge izdelke iz spletne trgovine, izberite želeni način plačila in vnesite podrobnosti o plačilu (oz. jih dopolnite po zaključku naročila). Na tem mestu lahko po potrebi vnesete podatke, ki bodo napisani na računu, če se ti razlikujejo od naslova za dostavo.
  • Opravite naročilo kot gost
   Vnesite svoj elektronski naslov in kliknite »Naprej«. Vnesite naslov za dostavo. Če so v košarici le izdelki, ki ste jih kupili v poslovalnici, vnos podrobnosti o načinu plačila ni potreben. Če ste v košarico dodali tudi druge izdelke iz spletne trgovine, izberite želeni način plačila in vnesite podrobnosti o plačilu (oz. jih dopolnite po zaključku naročila). Na tem mestu lahko po potrebi vnesete podatke, ki bodo napisani na računu, če se ti razlikujejo od naslova za dostavo. V zadnjem koraku potrdite Splošne pogoje poslovanja storitve HOFER dostava in seznanitev z našo Politiko zasebnosti. Preden oddate naročilo, lahko po želji soglašate z uporabo vaših podatkov za namene neposrednega trženja. Po oddaji naročila vas vabimo, da preprosto odprete svoj HOFERjev uporabniški račun na spletni strani https://www.hofer.si. Opomba: Če po oddaji naročila odprete uporabniški račun, vaše zadnje naročilo še ne bo shranjeno v njem. Šele naslednje naročilo boste lahko opravili udobno z uporabo vašega uporabniškega računa. 
 6. Pred potrditvijo naročila ponovno preverite svoje podatke. Pri izdelkih, ki ste jih že plačali v naši trgovini, je pri ceni izdelka naveden znesek 0,00 EUR. Če so v vaši košarici tudi drugi izdelki, ki še niso bili plačani v trgovini, morate potrditi Splošne pogoje poslovanja storitve HOFER dostava, preden s klikom na gumb »Zdaj naroči po navedeni ceni« zaključite naročilo.
 7. Po zaključku naročila po elektronski pošti prejmete samodejno potrditev naročila. Račun vam pošljemo v ločenem elektronskem sporočilu v formatu PDF. Pri izdelkih, ki ste jih že plačali v poslovalnici, je naveden znesek 0,00 EUR, saj je račun, ki ste ga prejeli v poslovalnici, originalni račun za ta izdelek.
 8. V večini primerov bo dobavitelj v kratkem času stopil v stik z vami, da se boste dogovorili o datumu dostave. Izbrani izdelki so brez dogovora o datumu dostave dostavljeni v nekaj delovnih dneh.

2. Rok za unovčenje kode naročila

Kodo naročila lahko spletno unovčite do izteka roka za vnovčenje, ki je naveden na potrdilu s kodo naročila. Če kode naročila ne unovčite do konca obdobja veljavnosti, vam bomo v kateri koli trgovini HOFER ob predložitvi računa in kode naročila vrnili znesek kupnine.

3. Vračila/preklic naročila

V primeru vračila izdelka ali preklica naročila v primerih, ko ste v trgovini HOFER plačali izdelke, kodo naročila pa nato unovčili prek spleta, je vračilo denarja mogoče izključno v eni od trgovin HOFER ob predložitvi računa in bona s kodo naročila.

III. POSEBNE DOLOČBE ZA NAKUPE BLAGA PREKO SPLETNE STRANI

1. Sklenitev pogodbe

Vaše naročilo pomeni ponudbo za sklenitev kupoprodajne pogodbe. HOFER prejem naročila nemudoma potrdi v elektronski obliki. Kupoprodajna pogodba je sklenjena, ko prejmete potrditev vašega naročila s strani družbe HOFER.

Jezik pogodbe, naročila in poslovne komunikacije je izključno slovenski. Prodaja poteka le v količinah, običajnih za gospodinjstva, in le odraslim kupcem (osebam po dopolnjenem 18. letu). S tem ko kupec odda naročilo preko spletne trgovine HOFER dostava, potrjuje, da je star najmanj 18. let in da je polno poslovno sposoben. 

Postopek sklenitve pogodbe:

 1. Želene izdelke dodajte v nakupovalno košarico tako, da kliknete na gumb »V košarico«.
 2. Ko so v košarici vsi želeni izdelki, s klikom na gumb »Na blagajno« pridete do naslednjega koraka postopka naročanja.
 3. Če se še niste prijavili z vašim HOFER uporabniškim računom, imate naslednje možnosti:
  • Prijavite se z obstoječim HOFER uporabniškim računom Vnesite svoj elektronski naslov in izberite možnost »Sem že registriran/a«, nato vpišite geslo. Preverite naslov za dostavo in ga po potrebi spremenite ali dopolnite. Potem izberite želeni način plačila in vnesite podrobnosti o plačilu (oz. jih dopolnite po zaključku naročila). Na tem mestu lahko po potrebi vnesete podatke, ki bodo napisani na računu, če se ti razlikujejo od naslova za dostavo. Pred oddajo naročila sprejmite naše Splošne pogoje poslovanja storitve HOFER dostava, imate pa tudi možnost da podate soglasje za uporabo vaših podatkov za namene neposrednega trženja. 
  • Prijava prek družbenega omrežja Facebook
   Izberite možnost »Prijava s Facebook« in se nato kot običajno prijavite v svoj Facebook profil. Vnesite uporabniško ime, ki ga boste uporabljali na spletni strani HOFER dostava in potrdite Pogoje uporabe storitev HOFER ter našo Politiko zasebnosti, po želji pa tudi uporabo vaših podatkov za namene neposrednega trženja. Vnesite naslov za dostavo. Nato izberite želeni način plačila in vnesite podrobnosti o plačilu (oz. jih dopolnite po zaključku naročila). Na tem mestu lahko po potrebi vnesete podatke, ki bodo napisani na računu, če se ti razlikujejo od naslova za dostavo. Preden oddate naročilo, potrdite naše Splošne pogoje poslovanja storitve HOFER dostava. 
  • Prijava z Google
   Izberite možnost »Prijava z Google« in se nato kot običajno prijavite v svoj Google uporabniški račun. Vnesite uporabniško ime, ki ga boste uporabljali na spletni strani HOFER dostava in potrdite Pogoje uporabe storitev HOFER ter našo Politiko zasebnosti , po želji pa tudi uporabo vaših podatkov za namene neposrednega trženja. Vnesite naslov za dostavo. Če so v košarici le izdelki, ki ste jih že kupili v poslovalnici, vnos podrobnosti o načinu plačila ni potreben. Če ste v košarico dodali tudi druge izdelke iz spletne trgovine, izberite želeni način plačila in vnesite podrobnosti o plačilu (oz. jih dopolnite po zaključku naročila). Na tem mestu lahko po potrebi vnesete podatke, ki bodo napisani na računu, če se ti razlikujejo od naslova za dostavo. Preden oddate naročilo, potrdite naše Splošne pogoje poslovanja storitve HOFER dostava. 
  • Prijava z Apple ID
   Izberite možnost »Prijava z Apple«, vnesite svojo Apple ID in kliknite desno na puščico. Nato kot običajno vnesite svoje geslo in vnos potrdite s klikom na puščico. V skladu z navodili nato opravite »dvofaktorsko avtentifikacijo«. Vnesite uporabniško ime, ki ga boste uporabljali na spletni strani HOFER dostava in potrdite Pogoje uporabe storitev HOFER ter našo Politiko zasebnosti, po želji pa tudi uporabo vaših podatkov za namene neposrednega trženja. Vnesite naslov za dostavo. Nato izberite želeni način plačila in vnesite podrobnosti o plačilu (oz. jih dopolnite po zaključku naročila). Na tem mestu lahko po potrebi vnesete podatke, ki bodo napisani na računu, če se ti razlikujejo od naslova za dostavo. Preden oddate naročilo, potrdite naše Splošne pogoje poslovanja storitve HOFER dostava.
  • Opravite naročilo kot gost
   Vnesite svoj elektronski naslov in kliknite »Naprej«. Vnesite naslov za dostavo. Nato izberite želeni način plačila in vnesite podrobnosti o plačilu (oz. jih dopolnite po zaključku naročila). Na tem mestu lahko po potrebi vnesete podatke, ki bodo napisani na računu, če se ti razlikujejo od naslova za dostavo. Kot zadnji korak potrdite naše Splošne pogoje poslovanja storitve HOFER dostava in seznanitev z našo Politiko zasebnosti. Preden oddate naročilo, lahko po želji soglašate z uporabo vaših podatkov za namene neposrednega trženja. Po oddaji naročila vas vabimo, da preprosto odprete svoj osebni uporabniški račun na spletni strani https://www.hofer.si. Opomba: Če po oddaji naročila odprete uporabniški račun, vaše zadnje naročilo še ne bo shranjeno v njem. Šele naslednje naročilo boste lahko opravili udobno z uporabo vašega uporabniškega računa.
 4. V vsakem primeru pred zaključkom naročila ponovno preverite svoje podatke. S klikom na gumb »Zdaj naroči po navedeni ceni« zaključite postopek naročila.
 5. Po zaključku naročila po elektronski pošti prejmete potrdilo o prejemu naročila. Račun vam pošljemo v ločenem elektronskem sporočilu v formatu PDF.
 6. V večini primerov bo dobavitelj v kratkem času stopil v stik z vami, da se boste dogovorili o datumu dostave. Izbrani izdelki so brez dogovora o datumu dostave običajno dostavljeni v nekaj delovnih dneh.

2. Plačilo

Plačilo se lahko izvede z debetno oz. kreditno kartico (MasterCard, VISA), z Google Pay ali Apple Pay.  Šteje se, da je plačilo izvršeno na dan, ko lahko HOFER razpolaga s plačanim zneskom. Če kupec zamuja s plačilom, lahko HOFER zahteva plačilo zakonitih zamudnih obresti. Če zaradi zamude nastane škoda, za katero je odgovoren kupec, lahko HOFER uveljavlja povračilo takšne škode. Če zaradi prenizkega stanja na računu ali zaradi napačnih podatkov o računu banka ne more izvršiti bremenitve, mora kupec družbi HOFER povrniti morebitne bančne stroške povratne bremenitve. Pri plačilu z debetno oz. kreditno kartico, z Google Pay ali Apple Pay se bremenitev izvrši ob zaključku naročila.

3. Omejitev prodaje alkohola

V primeru naročila izdelkov s starostno omejitvijo ima dostavljalec pravico predhodno zahtevati od kupca, da z javno listino, s katero se dokazuje istovetnost oseb, izkaže svojo starost. Osebam mlajšim od 18 let, ki se ob prevzemu blaga ne nahajajo v spremstvu odrasle osebe ali se ne identificirajo oziroma izkažejo svoje starosti se alkohola ne more izročiti.

4. Obvestilo o odstopu od pogodbe

4.1 Pravica do odstopa od pogodbe

Imate pravico, da v roku 14 dni brez navedbe razloga odstopite od kupoprodajne pogodbe, ki ste jo sklenili v spletni trgovini HOFER dostava. Rok za uveljavljanje pravice do odstopa začne teči z dnem, ko ste vi ali tretja oseba, ki ste jo za to pooblastili, prevzeli blago v posest. V primeru delnih ali ločenih dostav začne rok teči s prejemom zadnjega izdelka. Da bi lahko uveljavljali pravico do odstopa, morate HOFER s podajo izrecne izjave o svoji odločitvi obvestiti o odstopu od te pogodbe. Izjavo o odstopu od pogodbe lahko pošljete po pošti Oddelku za informacije in pomoč strankam na naslov »HOFER trgovina d.o.o., Oddelek za informacije in pomoč strankam, Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica« ali po e-pošti na elektronski naslov info@podpora.hofer.si. Uporabite lahko priloženi obrazec o odstopu od pogodbe. Če boste uporabili možnost elektronskega pošiljanja izjave o odstopu, vam bomo nemudoma poslali elektronsko potrditveno sporočilo o prejemu vašega sporočila. Obvestilo o uveljavljanju pravice do odstopa od pogodbe ste poslali v roku, če ste ga poslali pred iztekom 14 dni od dneva prejema izdelkov. 

4.2 Posledice odstopa

Če želite uveljavljati pravico do odstopa od pogodbe, vas prosimo, da v roku 14 dni stopite v stik z našim Oddelkom za informacije in pomoč strankam (telefonska številka: +386 1 8646600, e-pošta: info@podpora.hofer.si), da bomo lahko organizirali postopek vračila. Alternativno lahko odstop od pogodbe sprožite tudi preko svojega uporabniškega računa v razdelku »Zgodovina naročil« (velja le za stranke z uporabniškim računom). Glede na vrsto izdelka se bo pristojni dobavitelj z vami dogovoril za prevzem ali pa vam bomo poslali etiketo za vračilo izdelka, s katero boste izdelek lahko vrnili preko Pošte Slovenije. HOFER nosi stroške vračila izdelka.

V primeru veljavnega odstopa od pogodbe vam bomo znesek plačila povrnili nemudoma oz. najpozneje 14 dni po datumu, ko je bilo blago prevzeto ali ko je paket, ki ste ga poslali sami, prispel k dobavitelju ali v naše centralno skladišče. Povračilo zneska kupnine je odvisno od prvotnega izbranega načina plačila posameznega naročila. Če ste izdelek plačali spletno, vam bomo kupnino povrnili na vaše prvotno izbrano plačilno sredstvo. Morebitno zmanjšanje vrednosti morate povrniti le, če je ta posledica ravnanja z izdelkom, ki ni bilo nujno zaradi preverjanja kakovosti, lastnosti in delovanja blaga. 

Vračilo blaga v eni od trgovin HOFER ni mogoče.

4.3 Izključitev pravice do odstopa od pogodbe

Pravica do odstopa od pogodbe ne pride v poštev:

 • za blago, ki je bilo izdelano po natančnih navodilih potrošnika oziroma je jasno prilagojeno osebnim potrebam potrošnika;
 • za blago ali storitve, katerih cena je odvisna od nihanj na trgih, na katera družba HOFER nima vpliva in ki lahko nastopijo v roku odstopa od pogodbe;
 • za blago, ki je hitro pokvarljivo ali mu hitro preteče rok uporabe;
 • za časopise, periodični tisk ali revije razen pri naročniških pogodbah za dobavo takih publikacij;
 • za blago, ki je zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugimi predmeti;
 • za zapečatene avdio- ali videoposnetke in računalniške programske opreme, če je potrošnik po dostavi odprl varnostni pečat;
 • za zapečateno blago, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je potrošnik po dostavi odprl pečat;
 • za alkoholne pijače katerih cena je dogovorjena ob sklenitvi pogodbe in ki se lahko dostavijo po 30 dneh, njihova dejanska vrednost pa je odvisna od nihanj na trgu, na katera družba HOFER nima vpliva;
 • pri pogodbah pri katerih je kupec izrecno zahteval obisk družbe HOFER na domu zaradi izvedbe nujnega popravila ali vzdrževanja. Če družba HOFER pri takem obisku opravi še dodatne storitve, ki jih potrošnik ni izrecno zahteval, ali dostavi blago, ki ne predstavlja nadomestnih delov, nujno potrebnih za vzdrževanje ali popravilo, ima potrošnik za navedene dodatne storitve in blago pravico do odstopa od pogodbe in
 • pri pogodbah o dobavi digitalne vsebine, ki se ne dostavi na otipljivem nosilcu podatkov, če se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe.