Sprememba naročila Dokončaj spremembo

Dodano v košarico

Politika zasebnosti

Prisrčno dobrodošli – veseli smo vašega obiska na naši spletni strani. 

Varovanje vaše zasebnosti nam je zelo pomembno. To seveda velja tudi za vaš obisk na naših spletnih straneh in vzpostavitev stika z našim oddelkom za informacije in pomoč strankam po telefonu, elektronski pošti ali prek kontaktnega obrazca. Zato vam želimo pregledno predstaviti dejavnosti obdelave osebnih podatkov, ki se vršijo na naših spletnih straneh oz. ko vzpostavite stik z našim oddelkom za informacije in pomoč strankam. V nadaljevanju bi vam radi predstavili za katera spletna mesta obvestilo o varstvu osebnih podatkov velja, kakšne ukrepe za varstvo vaših osebnih podatkov izvajamo in katere osebne podatke zbiramo.

Ob nakupu v trgovinah HOFER ne prihaja do obdelave osebnih podatkov, razen ob plačilu s plačilno oz. kreditno kartico, pri čemer se obdela običajna količina podatkov, ki je nujno potrebna, da se izvede plačilna transakcija, ter ob izvajanju video nadzora na območju trgovin. Podrobnosti obdelave video nadzora v trgovinah so opisane spodaj v točki 4.10. te Politike zasebnosti. Za potrebe izvedbe plačilne transakcije se podatki posredujejo ponudniku plačilnih storitev PAYONE GmbH, Lyoner Straße. 9, 60528 Frankfurt am Main, Nemčija, ki obdeluje te podatke kot samostojni upravljavec. Določbe o varstvu osebnih podatkov družbe PAYONE GmbH so na voljo tukaj.

Zavezujemo se k varovanju podatkov obiskovalcev naših spletnih strani in naših strank. Shranjeni podatki se posredujejo tretjim osebam zgolj na način, ki je opisan v tej politiki zasebnosti.

Pridržujemo si pravico, da informacije, podane v tej politiki zasebnosti, brez predhodne najave prilagodimo. Veljavna je trenutna različica, objavljena na tej strani.

Vsebina

I.     Obvestilo o varstvu osebnih podatkov

1. Spletne strani družbe HOFER
2. Splošne informacije
           2.1. Pravna podlaga
           2.2. Upravljavec
           2.3. Zbiranje in obdelava osebnih podatkov, roki hrambe in prejemniki osebnih podatkov
           2.4. Pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki
           2.5. Soglasje in pravica do preklica soglasja
           2.6. Zavarovanje osebnih podatkov
 3. Vaš obisk naših spletnih strani
           3.1. Osnovne informacije
           3.2. Orodja za trženje in personalizacijo
                3.2.1.  Orodja za analizo
                3.2.2. Orodja za trženje in remarketing
           3.3. Zunanji ponudniki storitev / razširitve funkcij (vtičniki)
           3.4. Piškotki
  4. Vaša interakcija z nami
           4.1. Anketa o zadovoljstvu strank
           4.2. E-novice
           4.3. Nagradne igre
           4.4. Vzpostavitev stika
           4.5. HOFERjev garancijski portal
           4.6. Uporabniški račun
           4.7. Moje mnenje. Moj HOFER.
           4.8. HOFER dostava
           4.9. Karierne spletne strani
           4.10. Video nadzor v trgovinah
           4.11. HOFERjeve storitve
           4.12. Opomnik
           4.13. Testiranje mobilne aplikacije
  5. Nastavitve glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij

II.     Kolofon


I. Obvestilo o varstvu osebnih podatkov

1. Spletne strani družbe HOFER

To obvestilo o varstvu osebnih podatkov velja za naslednje spletne strani družbe HOFER trgovina d.o.o. (v nadaljevanju: HOFER)

2. Splošne informacije

2.1. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov in Zakon o varstvu osebnih podatkov)

Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR) varuje temeljne pravice in svoboščine posameznikov, zlasti njihovo pravico do varstva osebnih podatkov. Osebni podatki so vse informacije, ki se nanašajo na določenega ali določljivega posameznika.

Če za dejanja obdelave osebnih podatkov pridobimo privolitev zadevnega posameznika, se kot pravna podlaga uporablja točka (a) 1. odstavka 6. člena GDPR.

Pri obdelavi osebnih podatkov, ki je potrebna za izvrševanje pogodbe, katere stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, se kot pravna podlaga uporablja točka (b) 1. odstavka 6. člena GDPR. To velja tudi za dejanja obdelave, ki so potrebna za izvajanje ukrepov, ki so nujni pred samo sklenitvijo pogodbe.

Če je obdelava potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za našo družbo, se kot pravna podlaga uporablja točka (c) 1. odstavka 6. člena GDPR.

Če je obdelava potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva naša družba ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, se za obdelavo kot pravna podlaga uporablja točka (f) 1. odstavka 6. člena GDPR.

 

2.2. Upravljavec

Upravljavec v smislu 7. točke 4. člena GDPR je družba HOFER trgovina d.o.o., Kranjska cesta 1, SI - 1225 Lukovica.

 

2.3. Zbiranje in obdelava osebnih podatkov, roki hrambe in prejemniki osebnih podatkov

Vaše osebne podatke zbiramo, če nam jih posredujete v zvezi z vašo registracijo uporabniškega računa ali prijavo (npr. na naše spletne novice) ali ob vzpostavitvi stika z našim oddelkom za informacije in pomoč strankam oz. če soglašate z uporabo piškotkov in podobnih tehnologij. Tretje osebe prejmejo vaše osebne podatke od nas zgolj na način, ki je opisan v tem obvestilu o varstvu osebnih podatkov.

Vsi osebni podatki se v skladu z vsakokrat veljavnimi določili tega obvestila o varstvu osebnih podatkov zbirajo, obdelujejo in uporabljajo zlasti za namen izvajanja storitev, ki ste jih naročili, in za obravnavo vaših zahtevkov.

Vaši osebni podatki se bodo hranili le tako dolgo, dokler je to potrebno za namene, za katere se obdelujejo, oz. do poteka garancijskih, jamčevalnih, zastaralnih rokov in zakonskih rokov za hrambo, razen če je rok hrambe v tem obvestilu o varstvu osebnih podatkov določen drugače.

V okviru upravljanja naše spletne strani imamo najete ponudnike programske opreme in zunanje ponudnike storitev, ki pri svojih dejavnostih lahko pridobijo dostop do vaših osebnih podatkov. V razmerju do nas so zavezani k spoštovanju veljavnih določb o varstvu osebnih podatkov. Več informacij o naših zunanje ponudnikih storitev lahko pridobite po elektronski pošti na naslovu pravo@hofer.si.

Če imajo zunanji ponudniki storitev sedež v tretji državi oz. če za njihovo države ni sprejet sklep o ustreznosti Evropske komisije (skladno s 45. členom GDPR), smo sprejeli ustrezne ukrepe za varno posredovanje osebnih podatkov. Več informacij o tem pišite lahko pridobite po elektronski pošti na naslovu pravo@hofer.si.

Pri potrditvi soglasja za namestitev piškotkov, vtičnikov in orodij za analizo ter ponovno trženje (retargeting) zbrane podatke obdelujejo tudi spodaj navedeni zunanji ponudniki storitev. Ti ponudniki lahko imajo sedeže družb v ZDA. Ker ZDA v skladu s sodbo Sodišča EU ne morejo zagotavljati ustrezne ravni varstva osebnih podatkov, so osebni podatki sodelujočih v nagradni igri posredovani na podlagi sklenjenih Standardnih pogodbenih določil, kot so bila potrjena z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2021/914.      

Za obdelavo vaših zahtevkov ali za zagotovitev naročenih storitev je lahko potrebno, da se vaši osebni podatki posredujejo pogodbenemu partnerju, dobavitelju, zavarovalnici ali pravnemu zastopniku. Več podatkov o tem je na voljo v posameznih točkah tega obvestila o varstvu osebnih podatkov.

 

2.4. Pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki

Vsi posamezniki, katerih osebni podatki se zbirajo in obdelujejo s strani družbe HOFER imate naslednje pravice:

 • pravica dostopa do osebnih podatkov (15. člen GDPR),
 • pravica do popravka netočnih in dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov (16. člen GDPR),
 • pravica do izbrisa osebnih podatkov (17. členu GDPR),
 • pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov (18. člen GDPR),
 • pravica do prenosljivosti podatkov (20. člen GDPR),
 • pravica do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije.

Polega tega lahko uveljavljate tudi pravico do ugovora obdelavi osebnih podatkov na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem (1. odstavek 21. člena GDPR).

Z vprašanji in pritožbami pa se lahko tudi kadarkoli obrnete neposredno na nas. Za zagotovitev hitrega odgovora nas lahko kontaktirate na naslednjem naslovu: pravo@hofer.si

 

2.5. Soglasje in pravica do preklica soglasja

Če je za obdelavo vaših podatkov potrebno vaše soglasje, te obdelujemo šele po pridobitvi vašega izrecnega soglasja. S podajo soglasja potrjujete, da ste dopolnili starost 15. let ali da je soglasje podal vaš zakoniti zastopnik. Svoje soglasje lahko kadarkoli prekličete (pravo@hofer.si). Ob preklicu vašega soglasja se do takrat zbrani podatki o vas izbrišejo ali anonimizirajo in po možnosti uporabljajo za statistične namene. Preklic soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi soglasja, ki je bila izvršena pred njegovim preklicem.

 

2.6. Zavarovanje osebnih podatkov

Za zaščito vaših osebnih podatkov pred izgubo, nepooblaščenim dostopom in zlorabo izvajamo vse najsodobnejše tehnične in organizacijske ukrepe. Za zagotavljanje varne komunikacije z vami so naša elektronska sporočila (vključno z e-novicami) šifrirana. Na ta način je komunikacija med vami in našim spletnim strežnikom zaščitena pred zlorabo podatkov s strani tretjih oseb. Za šifriranje uporabljamo protokol TLS (Transport Layer Security). Če vaš ponudnik elektronske pošte šifriranja TLS ne podpira, se vam elektronska pošta pošlje brez šifriranja.

 

3. Vaš obisk naših spletnih strani 

3.1. Osnovne informacije

Ob vsakem dostopu uporabnika do naše spletne strani, tj. ob vsakem odprtju ali poskusu odprtja datoteke na pripadajočem strežniku, ter uporabi naših storitev (npr. uporabniškega računa HOFER), se podatki o tem dejanju zberejo v dnevniški datoteki (logfile) in shranijo za 30 dni. Pri vsakem dostopu se shrani predvsem naslednji niz podatkov:

 • IP naslov,
 • ime odprte datoteke,
 • datum in ura dostopa,
 • prenesena količina podatkov,
 • obvestilo, ali je bil dostop uspešen,
 • obvestilo, zakaj dostop morebiti ni bil uspešen,
 • ime vašega ponudnika internetnih storitev (v naši dnevniki datoteki je npr. navedeno le, da je uporabnik določenega ponudnika internetnih storitev poiskal našo ponudbo, ne pa konkretno kateri uporabnih internetnih storitev je to bil),
 • po potrebi operacijski sistem in spletni brskalnik vašega računalnika,
 • spletna stran, preko katere ste obiskali naše spletno mesto.

Obdelava navedenih podatkov poteka na podlagi našega zakonitega interesa v skladu s točko (f) 1. odstavka 6. člena GDPR in sicer za namen zagotavljanja delovanja spletne strani, sistemske stabilnosti, zavarovanja podatkov in varnosti delovanja. Zbrani podatki se uporabljajo tudi za namen izvajanja analize delovanja spletnega mesta.

Z vašim soglasjem (točka (a) 1. odstavek 6. člena GDPR) uporabljamo tudi orodja za analize in ponovno trženje (retargeting) ter vtičnike in piškotke, opisane v točkah od 3.2 do 3.5 tega obvestila o varstvu osebnih podatkov.

Tehnologije, ki niso nujno potrebne za zagotavljanje spletne strani se aktivirajo šele po pridobitvi vašega izrecnega soglasja z izbiro posamezne vrste soglasja in klikom na »Shrani nastavitev« ali »Sprejmi vse«.

Tehnologije, za katere je potrebna privolitev, se ne uporabljajo, če ob obisku strani s »Shrani nastavitev« privolite le v »nujne piškotke«. Če bi želeli vaše že podano soglasje preklicati, lahko svoje nastavitve zasebnosti prilagodite skladno s 5. točko tega obvestila o varstvu osebnih podatkov.

 

3.2. Orodja za trženje in personalizacijo

3.2.1. Orodja za analizo

Z orodji za analizo se zbirajo in vrednotijo podatki za analizo vedenja obiskovalcev spletnih strani. Orodja za analizo se imenujejo tudi orodja za sledenje (tracking tools), s katerimi se običajno raziskuje, od kod prihajajo obiskovalci in do katerih področij na naših spletnih strani dostopajo. Z integracijo orodij za analizo poskušamo spletno stran izboljšati in nenehno optimizirati za obiskovalce.

Na naših spletnih straneh uporabljamo več storitev družbe Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Dublin 24, Irska (»Adobe«). Splošne informacije o varstvu podatkov družbe Adobe so na voljo na tej spletni strani: https://www.adobe.com/si/privacy/policy.html.

 

Adobe Analytics

Orodje Adobe Analytics uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik in omogočajo analizo vaše uporabe spletne strani. Vaš IP naslov se pri tem anonimizira. Na zahtevo upravljavca te spletne strani bo družba Adobe te informacije uporabila, da bi ocenila uporabo spletnih storitev s strani uporabnikov, pripravila poročila o aktivnostih na spletni strani ter za upravljavca spletne strani izvedla dodatne storitve, povezane z uporabo spletne strani in interneta.

Zbiranje podatkov, ki jih ustvarijo piškotki in ki se nanašajo na vašo uporabo spletne strani, ter obdelavo teh podatkov s strani družbe Adobe lahko tudi preprečite, tako da si preko naslednje spletne povezave prenesete in naložite vtičnik za svoj brskalnik: https://www.adobe.com/si/privacy/opt-out.html.

Google

Na naših spletnih straneh uporabljamo več storitev družbe Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA (»Google«). Splošne informacije o varstvu podatkov družbe Google so na voljo na spletni strani: https://policies.google.com/privacy.

Google Analytics

Na naših spletnih straneh uporabljamo orodje za spletno analizo Google Analytics družbe Google. Orodje Google Analytics uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik in omogočajo analizo uporabe spletne strani. Informacije o uporabi spletne strani, ki jih ustvarijo piškotki, se praviloma prenesejo na strežnik družbe Google v ZDA in se tam shranijo. Orodje Google Analytics uporabljamo le z aktivno anonimizacijo IP naslova. To pomeni, da družba Google IP naslov uporabnika znotraj držav članic Evropske unije ali drugih držav podpisnic Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru skrajša in ga šele nato prenese v ZDA. Samo izjemoma se na strežnik družbe Google v ZDA prenese IP naslov in se tam skrajša.

Družba Google bo te informacije na našo zahtevo uporabila, da bi ocenila vašo uporabo spletne strani, pripravila poročila o aktivnostih na spletni strani ter za upravljavca spletne strani izvajala dodatne storitve, povezane z uporabo spletne strani in interneta.

Zbiranje podatkov, ki jih ustvarijo piškotki in ki se nanašajo na vašo uporabo spletnih storitev, ter obdelavo teh podatkov s strani družbe Google lahko preprečite, tako da si z naslednje povezave prenesete in naložite vtičnik za svoj brskalnik: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Več informacij o pogojih uporabe in varstvu osebnih podatkov je na voljo na spletni strani http://policies.google.com oz. na spletni strani https://policies.google.com/privacy.

Piwik Pro

Za zagotovitev optimalne uporabniške izkušnje v okviru naše spletne strani uporabljamo storitev za analizo vedenja uporabnikov družbe Piwik PRO Sp. z o.o., ul. Św. Antoniego 2/4, 50-073 Wrocław, Poljska. Zbrane informacije se prenesejo na strežnik družbe Piwik Pro v Avstriji oz. Nemčiji in se tam shranijo. S to storitvijo za analizo se med drugim zbirajo naslednji podatki: IP naslov, piškotek za ločevanje različnih obiskovalcev, predhodno obiskane spletne strani (referrer), če jih brskalnik posreduje, ime in različica operacijskega sistema, ime, različica in jezikovna nastavitev brskalnika, opravljeni kliki, čas trajanja, čas dostopa do strani, obiskane podstrani na tej spletni strani itd. Vaš IP naslov se pri tem dejanju takoj anonimizira, tako da kot uporabnik za nas ostanete anonimni. Prav tako ne moremo ugotoviti, kateri uporabniki so dostopali do katerih podatkov, niti takšnih informacij ne poskušamo zbirati. Shranjene podatke o uporabi tako mi kot naši pogodbeni obdelovalci uporabljamo zgolj za statistične namene. Te podatke uporabljamo za izboljšanje in po potrebi za nadaljnji razvoj uporabniške izkušnje na naši spletni strani.

3.2.2. Orodja za trženje in remarketing

Osnovne informacije

S pomočjo orodij za trženje analiziramo in optimiziramo naše spletne strani glede na vedenje uporabnikov za namen zagotavljanja boljše uporabniške izkušnje.

Ponovno trženje (remarketing) je personalizirana strategija ponovnega trženja oz. uporabniku prilagojeno ciljno usmerjeno oglaševanje. Uporabnik se identificira ob obisku naše spletne strani s potrditvijo piškotkov. Nato se tem obiskovalcem ob obisku drugih spletnih strani prikazujejo oglasi iz ustreznega oglaševalskega programa.

Na naših spletnih straneh uporabljamo več storitev družbe Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA (»Google«). Splošne informacije o varstvu podatkov družbe Google so na voljo na spletni strani: https://policies.google.com/privacy.

 

Google Network, Ponovno trženje (remarketing) in Google Marketing Platform (Floodlight)

Google uporablja piškotek storitve Google Marketing Platform na spletnih straneh, ki so del oglasnega omrežja Google Network, in pri določenih Googlovih storitvah za podporo uporabnikom storitve Google Ads in oglaševalskim podjetjem pri objavah in upravljanju oglasov na spletu. Ko obiščete spletno stran in se vam prikaže oglas, ali ko kliknete na oglas, ki se prikaže prek spletnih strani oglasnega omrežja Google Network, se v vašem brskalniku lahko namesti piškotek storitve Google Marketing Platform. Kvalifikator piškotka storitve Google Marketing Platform, ki je dodeljen vašemu brskalniku, je enak tistemu, ki se uporablja ob obisku spletnih strani, na katerih se uporabljajo oglaševalski programi storitve Google Marketing Platform. Če je v vašem brskalnikom na podlagi vašega soglasja že bil nameščen piškotek storitve Google Marketing Platform, se dodatni piškotek storitve Google Marketing Platform ne namesti. Ta spletna stran za izvajanje ponovnega trženja (remarketing) uporablja storitev Google Analytics. To vključuje uporabo piškotkov s strani tretjih ponudnikov storitev, vključno z družbo Google. S kombinirano uporabo piškotkov skrbnika spletnega mesta (npr. piškotki storitve Google Analytics) in piškotkov tretjih ponudnikov storitev (npr. piškotki storitve Google Marketing Platform) se vam lahko na podlagi vaših predhodnih obiskov te spletne strani prikazujejo oglasi ki se ustrezno ocenjujejo in optimizirajo. Pri izvajanju ponovnega trženja (remarketing) zbiramo in hranimo za namene oglaševanja podatke o vaši uporabi spletnih strani v anonimizirani obliki. Ti podatki se s pomočjo piškotkov shranijo na vašem računalniku. Na podlagi algoritma sem vam nato lahko na drugih spletnih straneh prikazujejo ciljna priporočila izdelkov v obliki personaliziranih oglasnih pasic. Zbrani podatki se uporabljajo izključno za izboljšanje naše ponudbe.

 

Google Ads

Na naših spletnih straneh uporabljamo analitično orodje Google Ads. Storitev Google Ads uporablja piškotke za namen ciljno usmerjenega prikazovanja spletnih oglasov obiskovalcem prek kasnejših kampanj ponovnega trženja v okviru oglasnega omrežja Goggle Network. Za prikazovanje oglasov v okviru ponovnega trženja, tretji ponudniki storitev, kot je Google, uporabljajo piškotke tretjih ponudnikov storitev. Kot uporabnik lahko uporabo piškotkov s strani družbe Google onemogočite na naslednji spletni strani: https://www.google.com/ads/preferences.

Na naših spletnih straneh uporabljamo več kod pixel družbe Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland (»Facebook«). Splošne informacije o varstvu podatkov družbe Facebook so na voljo na spletni strani: https://www.facebook.com/policy.php.

 

Facebook pixel

Na naših spletnih straneh uporabljamo storitev Facebook pixel za sledenje vedenju uporabnikov. Ta storitev nam omogoča sledenje vedenju uporabnikov, ki na našo spletno stran pridejo preko klika na oglas, ki je bil prikazan v okviru storitve Facebook. To nam omogoča vrednotenje učinkovitosti oglasov na Facebooku in optimizacijo bodočega oglaševanja. Zbrani podatki so za nas anonimni in ne omogočajo identifikacije uporabnika. Ne glede na to Facebook podatke hrani in obdeluje na način, da je možna povezava teh podatkov s posameznim uporabniškim profilom, in lahko uporabi te podatke za namene oglaševanja v skladu z smernico družbe Facebook o uporabi podatkov (https://www.facebook.com/policy.php). Družbi Facebook in njenim partnerjem lahko dovolite prikazovanje oglasov tako v okviru storitve Facebook, kot tudi drugod. Poleg tega se lahko za ta namen na vašem računalniku shrani ustrezen piškotek. Uporabo piškotkov s strani Facebooka lahko nastavite na spletni strani: https://www.facebook.com/policies/cookies/.

 

Facebook Custom Audience

Na naši spletni strani uporabljamo storitev Facebook Custom Audience za zagotavljanje ciljnih oglasov in za izboljšanje naših storitev. To storitev zagotavlja Facebook. Z vključitvijo te storitve na naši spletni strani se družbi Facebook posredujejo najmanj naslednji podatki: IP naslov, URL spletne strani in časovni žig obiska spletne strani. Podatki se posredujejo ne glede na to, ali imate pri Facebooku svoj uporabniški račun, v katerega ste vpisani, ali če takšnega uporabniškega računa nimate. Ko ste vpisani, se ti podatki pripišejo neposredno vašemu uporabniškemu računu. Več informacij glede namena in obsega zbiranja podatkov in njihove obdelave s strani Facebooka je na voljo na spletni strani: https://www.facebook.com/about/privacy.

Na naših spletnih straneh uporabljamo več storitev družbe Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Dublin 24, Irska (»Adobe«). Splošne informacije o varstvu podatkov družbe Adobe so na voljo na spletni strani: https://www.adobe.com/si/privacy/policy.html.

 

Adobe Audience Manager

Z uporabo programa Adobe Audience Manager se ustvarijo anonimni uporabniški profili na podlagi kode pixel za sledenje, ki pa nam ne omogočajo identifikacije uporabnika. V okviru uporabniškega profila se zbirajo naslednje informacije: obiskane podstrani, vedenje posameznika pri uporabi spletne strani, oglasna mesta, na katera je uporabnik kliknil itd. S to storitvijo lahko iz različnih virov pridobimo podatke in tako ustvarimo ciljne skupine ter jih izvozimo v segmente.

Možnost izključitve izvajanja storitve Adobe Audience Manager in več informacij o obdelavi podatkov je na voljo na naslednji spletni strani družbe Adobe: https://www.adobe.com/si/privacy/opt-out.html.

 

Adobe Launch Tag Management System

Za kontrolirano upravljanje programa za analizo in spletno trženje na naši spletni strani in za izboljšanje tehničnega delovanje naše spletne strani uporabljamo storitev Tag Management System družbe Adobe. S storitvijo Tag Management System se po vnaprej določenih pravilih upravlja, katere komponente programov (tags), ki so obrazložene v tem obvestilu o varstvu osebnih podatkov in ki so uporabljene na spletnih mestih, se dejansko uporabijo in v kakšni obliki. Na ta način zagotovljamo, da se uporabijo zgolj navedene komponente programov (tags) in da se podatki zbirajo zgolj v obsegu, kot je določen v tem obvestilu o varstvu osebnih podatkov. S storitvijo Tag Management System se podatki posredujejo zgolj ustrezniim komponentam programov in na način kot je pojasnjeno. Pri tem se uporabljajo piškotki. Storitev Tag Management System ne shranjuje podatkov uporabnikov.

Več informacij o varstvu podatkov glede storitve Adobe Launch Tag Management System je na voljo tukaj: https://business.adobe.com/si/products/experience-platform/launch.html.

Adobe Target

Uporabljamo tudi programsko opremo Adobe Target. Ta programska oprema nam omogoča izvajanje t.i. A/B testov ali multivariabilnih testov na naši spletni strani. V ta namen program upravlja z različico, ki je v primerjavi z izvirno različico spletne strani drugačna (npr. drugačen dizajn in vsebine). S primerjavo obeh različic se nato lahko ugotovi, kateri predstavitvi naše spletne strani obiskovalci dajejo prednost. Pri tem se osredotočamo na optimizacijo uporabniške izkušnje pri vseh interakcijah z uporabniki. Program Adobe Target nam omogoča personalizacijo prodajnih kanalov, da lahko z enotnim profilom stranke zagotovimo celovito in personalizirano izkušnjo. Več informacij o funkcijah Adobe Test & Target je na voljo na spletni strani: https://business.adobe.com/si/products/target/adobe-target.html.

Pri storitvi Adobe Target se posebni podatki, kot je npr. celoten IP naslov, preko naše spletne strani v nobenem primeru ne hranijo ali obdelujejo. Predmet obdelave so samo podatki, ki ne omogočajo identifikacije posameznika. Vedenje uporabnikov se oceni s kvantitativnimi metodami. Adobe uporablja tako sejne kot tudi trajne piškotke. Prvi se shranjeni le začasno za čas vaše uporabe naše spletne strani. Trajni piškotki se uporabljajo za beleženje informacij o obiskovalcih, ki večkrat obiščejo našo spletno stran.

10 % uporabnikov, ki so podali soglasje za marketinške piškotke in piškotke za personalizacijo, se avtomatično izključi iz izvajanja personalizacije in testiranja. Navedeni uporabniki predstavljajo kontrolno skupino za pridobitev primerjalnih vrednosti.

Več informacij o varstvu osebnih podatkov družbe Adobe je na voljo na spletni strani: https://experienceleague.adobe.com/docs/target/using/implement-target/before-implement/privacy/privacy.html?lang=si-SI.

3.3. Zunaji ponudniki storitev / razširitve funkcij (vtičniki)

Osnovne informacije

Za zagotovitev dodatnih funkcij in vsebin so ponekod na naših spletnih straneh vključeni tudi vsebinski elementi drugih ponudnikov (vtičniki). Tako kot pri vsakem ogledu spletne strani je tudi tukaj tehnično potreben prenos podatka o vašem IP naslovu ponudniku posameznih razširitev funkcij. Ta prenos se opravi neposredno prek vašega brskalnika, pri čemer družba HOFER v zvezi s tem ne obdeluje vaših osebnih podatkov.

Vtičniki so omogočeni zgolj z vašim izrecnim soglasjem, ki ga podate bodisi pri obisku naše spletne strani ali ob uporabi zadevnega vtičnika.

Na naši spletni strani uporabljamo storitev za zaznamke AddThis. AddThis je storitev družbe Oracle America, Inc., 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 94065, ZDA (»Oracle«). Vtičniki AddThis vam omogočajo nastavitev zaznamkov oz. deljenje zanimivih vsebin spletne strani. Pri uporabi storitve AddThis se uporabljajo piškotki. S klikom na vtičnike se na družbo Oracle prenesejo najmanj naslednji podatki: IP naslov, naslov, iz katerega je bila izbrana funkcija AddThis, uporabljena storitev in vnesene vsebine. Več informacij glede namena in obsega zbiranja podatkov in njihove obdelave s strani družbe Oracle je na voljo na spletni strani: https://www.oracle.com/legal/privacy/addthis-privacy-policy.html.

Na naših spletnih straneh uporabljamo vtičnike družbenega omrežja Facebook, ki ga upravlja družba Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska (»Facebook«). Vtičniki so označeni z logotipom Facebooka ali dodatkom »Facebook Social Plugin«. Ob obisku spletne strani, ki vsebuje takšen vtičnik, vaš brskalnik vzpostavi neposredno povezavo s strežniki družbe Facebook. Facebook vsebino vtičnika prenese neposredno v vaš brskalnik in ga vključi na spletni strani. Z vključitvijo vtičnikov Facebook prejme informacijo, da ste obiskali našo zadevno spletno stran. Če ste vpisani v Facebook, lahko Facebook obisk spletne strani dodeli vašemu uporabniškemu računu Facebook. Če vzpostavite interakcijo z vtičniki, na primer kliknete na gumb »Všeč mi je« ali napišete komentar, se zadevna informacija iz vašega brskalnika prenese neposredno na Facebook in se tam shrani. Več o namenu in obsegu zbiranja podatkov ter nadaljnji obdelavi in uporabi podatkov s strani družbe Facebook ter o vaših povezanih pravicah in možnostih upravljanja nastavitev glede vaše zasebnosti je na voljo v obvestilu o varstvu podatkov družbe Facebook na spletni strani https://www.facebook.com/about/privacy.

Na naših spletnih straneh uporabljamo več storitev družbe Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA (»Google«). Splošne informacije o varstvu podatkov družbe Google so na voljo na tej spletni strani: https://policies.google.com/privacy.

Več o nastavitvah glede zasebnosti v zvezi z Googlom je na voljo na tej spletni strani: https://safety.google/.

Ko ste prijavljeni v svoj račun Google, lahko Google neodvisno od vaših nastavitev uporabniškega računa obdelane podatke pripiše vašemu računu in jih obravnava kot osebne podatke. V zvezi s tem glej zlasti https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Google v zvezi s tem med drugim izvaja naslednje aktivnosti:

»Podatke, ki jih zberemo v naših storitvah in v vaših napravah, lahko združimo za namene, navedene zgoraj. Če na primer gledate videoposnetke kitaristov v YouTubu, boste na spletnem mestu, ki uporablja naše oglasne izdelke, morda videli oglas za poučevanje kitare. Glede na nastavitve računa bo vaša aktivnost na drugih spletnih mestih in v drugih aplikacijah morda povezana z vašimi osebnimi podatki zaradi izboljšanja Googlovih storitev in oglasov, ki jih prikazuje.« (https://policies.google.com/privacy?hl=sl)

 

Google Fonts

Naše spletne strani za prikaz pisave uporabljajo funkcijo Google Fonts (https://fonts.google.com/). Ob obisku naše spletne strani vaš brskalnik naloži potrebno pisavo v predpomnilnik brskalnika. To je potrebno, da vaš brskalnik lahko prikaže optično izboljšano predstavitev naših besedil. Če vaš brskalnik te funkcije ne podpira, se za prikaz uporabi standardna pisava vašega računalnika. Več informacij o pisavah Google Fonts je na voljo na spletni strani: https://developers.google.com/fonts/faq?amp%3Bamp%3Bcsw=1.

 

Google reCaptcha

Na naših spletnih straneh za zaščito vaših naročil prek spletnega obrazca uporabljamo storitev reCaptcha. Za ta namen se zbrani podatki praviloma prenesejo na strežnik družbe Google v ZDA in se tam hranijo. S storitvijo reCaptcha se med drugim zbirajo naslednji podatki: IP naslov, ločljivost zaslona obiskovalca, jezikovna nastavitev brskalnika, časovni pas, nameščeni vtičniki brskalnika, opravljeni kliki, vrsta vašega brskalnika in vsi piškotki, ki jih je Google namestil v zadnjih 6 mesecih.

Google te podatke uporablja za vrednotenje vaše uporabe te storitve. Zbiranje podatkov je namenjeno ločevanju, ali vnos opravi oseba ali pride do samodejne strojne obdelave z namenom zlorabe.

 

Google Zemljevidi

Na naših podstraneh uporabljamo storitev Google Zemljevidi (API). Naše spletne strani uporabljajo Google Zemljevide za viziualni prikaz geografskih informacij. Google ob uporabi Google Zemljevidov obdeluje in uporablja tudi podatke o uporabi funkcij zemljevidov. Z vključitvijo te storitve na naši spletni strani se družbi Google posredujejo najmanj naslednji podatki: IP naslov, čas obiska spletne strani, ločljivost zaslona obiskovalca, URL spletne strani, vrsta brskalnika in iskalni pojmi. Posredovanje podatkov se zgodi ne glede na to, ali imate pri Googlu svoj uporabniški račun, v katerega ste vpisani, ali če takšnega računa nimate. Ko ste vpisani, se ti podatki pripišejo neposredno vašemu računu. Če pripisovanja podatkov vašemu uporabniškemu računu ne želite, se morate pred aktivacijo gumba izpisati in nameščene piškotke izbrisati. Google te podatke hrani kot uporabniške profile in jih uporablja za namene oglaševanja, tržnih raziskav in/ali ustreznega oblikovanja svoje spletne strani. Imate pravico ugovora zoper izdelavo takšnih uporabniških profilov, pri čemer se pri uveljavljanju te pravice morate obrniti na Google.

 

Google Sign In

Omogočamo vpis z računom Google (Google Sign-in). Dodatna registracija na naši spletni strani tako ni potrebna.

Če želite to funkcijo uporabiti za prijavo oz. registracijo na naših spletnih straneh, boste najprej napoteni na spletno mesto družbe Google. Tam se boste lahko prijavili s svojim uporabniškim računom. Podatki o vašem računu Google se nam seveda ne posredujejo. Če ste že prijavljeni v vaš račun Google, ta korak preskočite.

Ob prijavi se vaš račun Google in naša storitev povežeta. Ob povezavi nam Google samodejno posreduje naslednje podatke:

 • ime,
 • priimek,
 • elektronski naslov,
 • profilna slika.

Nato vas Google obvesti, kateri podatki so nam bili posredovani. To potrdite s klikom na gumb »Potrdi«. Ti podatki so potrebni za prijavo, da vas lahko identificiramo. S posredovanimi podatki ustvarimo vaš uporabniški račun oz. se lahko prijavite. Trajna povezava med vašim uporabniškim računom in vašim računom Google, ki presega zgoraj navedeno, se ne vzpostavi.

 

YouTube videoposnetki

Na naših spletnih straneh so vključeni YouTube videoposnetki, ki so objavljeni na spletnem mestu https://www.youtube.com/ in se lahko predvajajo neposredno na naši spletni strani. Vključeni so v t. i. »razširjeni način varstva osebnih podatkov« (glej https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=sl). Z namestitvijo vtičnika se lahko piškotki storitve YouTube shranijo na vašem računalniku, družbi Google kot upravljavcu storitve YouTube pa se posredujejo najmanj naslednji podatki: IP naslov in ID piškotka, spletni naslov obiskanega spletnega mesta, jezikovne nastavitve brskalnika, sistemski datum in ura obiska ter vrsta vašega brskalnika. Navedeni podatki se posredujejo ne glede na to, ali imate pri Googlu svoj uporabniški račun, v katerega ste vpisani, ali če takšnega računa nimate. Ko ste vpisani, se ti podatki pripišejo neposredno vašemu uporabniškemu računu. YouTube oz. Google te podatke hrani kot uporabniški profil in jih uporablja za namene oglaševanja, tržnih raziskav in/ali ustreznega prilagajanja svoje spletne strani. Takšna analiza se izvaja zlasti (tudi pri nevpisanih uporabnikih) za ciljno usmerjeno oglaševanje in za obveščanje drugih uporabnikov o vaših dejavnostih na naši spletni strani. Imate pravico do ugovora zoper izdelavo takšnih uporabniških profilov, pri čemer se morate pri uveljavljanju te pravice obrniti na Google kot upravljavca storitve YouTube.

Če ne želite, da bi YouTube obisk naše strani pripisal vašemu uporabniškemu računu in stranem, to lahko preprečite, tako da se odjavite iz vašega računa YouTube in izbrišete nameščene piškotke. Več informacij o obdelavi uporabniških podatkov je na voljo v izjavi o varstvu osebnih podatkov družbe Google: https://policies.google.com/privacy?hl=sl

Na naših spletnih straneh uporabljamo storitev Pinterest. To storitev zagotavlja družba Pinterest Europe Ltd. Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irska (»Pinterest«). Z vključitvijo te storitve na naši spletni strani se družbi Pinterest posredujejo najmanj naslednji podatki: IP naslov in ID seje, uporabljen operacijski sistem in statistični podatki ter vrsta vašega brskalnika. Podatki se družbi Pinterest posredujejo ne glede na to, ali imate pri Pinterestu svoj uporabniški račun, v katerega ste vpisani, ali če takšnega računa nimate. Ko ste vpisani, se ti podatki pripišejo neposredno vašemu uporabniškemu računu. Če želite pripisovanje podatkov vašemu uporabniškemu računu izklopiti, se morate pred aktivacijo gumba izpisati iz storitve Pinterest in nameščene piškotke izbrisati. Za obdelavo podatkov, ki se sproži s klikom na gumb s povezavo do storitve Pinterest, odgovarja izključno družba Pinterest. Več informacij glede namena in obsega zbiranja podatkov in obdelave podatkov s strani družbe Pinterest je na voljo na spletni strani: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy.

Naša spletna mesta vključujejo zunanje fotografije in socialna omrežja preko platforme SnapWidget. Poleg tega se vsebine spletnih mest lahko tudi delijo na Facebooku, Twitterju ali Pinterestu. Pri uporabi teh funkcij se družbi SnapWidget posredujejo najmanj naslednji podatki: IP naslov in ID seje, uporabljen operacijski sistem, kratica države in statistični podatki ter vrsta vašega brskalnika. Posredovanje podatkov se zgodi ne glede na to, ali imate pri uporabljenih socialnih omrežjih svoj uporabniški račun, v katere ste vpisani, ali če takšnih uporabniških računov nimate. Ko ste prijavljeni v posamezno socialno omrežje, se ti podatki pripišejo neposredno vašemu uporabniškemu računu. Če želite pripisovanje podatkov vašemu uporabniškemu računu izklopiti, se morate pred aktivacijo gumba izpisati in nameščene piškotke izbrisati. Več informacij glede namena in obsega zbiranja podatkov in njihove obdelave s strani platforme SnapWidget je na voljo na spletni strani: https://snapwidget.com/privacy.

Ta stran uporablja vtičnike socialnega omrežja WhatsApp, ki ga upravlja družba WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Central Square, Dublin 2, Irska. Če uporabite vtičnik, tako da na primer kliknete na gumb WhatsApp, se podatki o vaši napravi posredujejo družbi WhatsApp. WhatsApp zbira podatke o vaši napravi in vaši povezavi, v primeru, da si namestite, si ogledate ali če uporabljate njihove storitve. Zbrani podatki obsegajo: model strojne opreme, operacijski sistem naprave, stanje napolnjenosti baterije, jakost signala, različica aplikacije, podatki o brskalniku in mobilnem omrežju, podatki o povezavi, vključno s telefonsko številko, mobilnim operaterjem ali ponudnikom internetnih storitev, jezik, časovni pas in IP naslov, podatki o delovanju naprave in identifikatorji, kot je identifikator naprave (vključno z identifikatorji, ki so zgoraj opisani za produkte družbe Facebook, ki so pripisani isti napravi ali uporabniškemu računu).

Več informacij glede namena in obsega zbiranja podatkov in njihove obdelave s strani družbe WhatsApp, Inc. je na voljo na tej spletni strani: https://www.whatsapp.com/legal/.

Ta stran uporablja vtičnike socialnega omrežja Twitter, ki ga upravlja družba Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irska (»Twitter«). Vtičnik Twitterja prepoznate po simbolu ptice. Twitter vsebino vtičnika prenese neposredno v vaš brskalnik in jo vključi v spletno mesto. Z vključitvijo vtičnikov prejme Twitter informacijo, da ste obiskali našo spletno stran. Če ste v času uporabe vtičnika prijavljeni v Twitter, lahko Twitter obisk pripiše vašemu uporabniškemu računu. Če vzpostavite interakcijo z vtičniki, tako da na primer kliknete gumb »Tweet«, se podatek o tem iz vašega brskalnika prenese neposredno na Twitter in se tam shrani. Če niste uporabnik socialnega omrežja Twitter ali ste se pred obiskom naše spletne strani izpisali iz vašega uporabniškega računa, vseeno obstaja možnost, da bo Twitter pridobil vaš IP naslov in ga shranil. Več o namenu in obsegu zbiranja podatkov ter nadaljnji obdelavi in uporabi podatkov s strani družbe Twitter ter o vaših s tem povezanih pravicah in možnostih nastavitev za varstvo vaše zasebnosti je na voljo v obvestilu o varstvu podatkov družbe Twitter na spletni strani https://twitter.com/en/privacy.

Če ste član Twitterja in ne želite, da bi Twitter prek obiska naše spletne strani zbiral podatke o vas in jih povezoval s podatki, shranjenimi pri Twitterju, se morate pred obiskom naše spletne strani odjaviti iz socialnega omrežja Twitter ter nameščene piškote izbrisati.

Vaše zadovoljstvo nam je pomembno, zato želimo vedeti, ali ste s kupljenimi izdelki zadovoljni. Za ta namen vaše osebne podatke (med drugimi elektronski naslov, kupljene izdelke, datum naročila) posredujemo družbi Bazaarvoice Inc., 10901 Stonelake Blvd, Austin, TX 78759, ZDA (»Bazaarvoice«). Ta obdelava podatkov je nujna za varovanje zakonitih interesov naše družbe glede zagotavljanja dobrega svetovanja strankam ter optimizacije ponudbe naših izdelkov in storitev. Enako velja, če neposredno na naši spletni strani oddate oceno izdelka. To je pomembno, da vas lahko obvestimo o statusu ocene, ki ste jo podali. V zvezi s posredovanjem podatkov je naša družba z družbo Bazaarvoice sklenila pogodbo, upoštevajoč standardna pogodbena določila EU za zagotavljanje primerne ravni varstva podatkov pri prenosu osebnih podatkov v tretje države. Več informacij o varstvu osebnih podatkov je na voljo na tej spletni strani https://www.bazaarvoice.com/legal/privacy-policy/.

Ponujamo vam možnost, da se za storitve naše spletne strani registrirate s funkcijo Facebook Connect. Dodatna registracija tako ni potrebna. Ob prijavi oz. registraciji boste napoteni na spletno mesto družbe Facebook. Tam se boste lahko prijavili s svojim uporabniškim računom. Podatki o vašem računu Facebook sem nam seveda ne posredujejo. Če ste že prijavljeni v vaš račun Facebook, ta korak preskočite.

Ob prijavi se vaš uporabniški račun Facebook in naša storitev povežeta. Na podlagi te povezave nam družba Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska (»Facebook«), posreduje naslednje podatke iz vašega Facebook profila:

 • ime,
 • priimek,
 • elektronski naslov.

Nato vas Facebook obvesti, kateri podatki so nam bili posredovani. To potrdite s klikom na »Potrdi«. Ti podatki so potrebni za prijavo, da vas lahko identificiramo. S posredovanimi podatki ustvarimo vaš uporabniški račun oz. se prijavite. Trajna povezava med vašim uporabniškim računom HOFER in vašim računom Facebook, ki presega zgoraj navedeno, se ne vzpostavi.

Več o namenu in obsegu zbiranja podatkov ter nadaljnji obdelavi in uporabi podatkov s strani družbe Facebook ter o vaših povezanih pravicah in možnostih nastavitev za varstvo vaše zasebnosti je na voljo v obvestilu o varstvu podatkov (https://www.facebook.com/about/privacy) in pogojih uporabe (https://www.facebook.com/legal/terms) družbe Facebook.

Ponujamo vam možnost, da se za storitve naše spletne strani registrirate z računom Apple ID. Dodatna registracija na naši spletni strani tako ni potrebna. Ob prijavi oz. registraciji boste napoteni na spletno mesto družbe Apple. Tam se boste lahko prijavili s svojim uporabniškim računom. Podatki o vašem računu Apple ID sem nam seveda ne posredujejo. Če ste že prijavljeni v vaš račun Apple ID, ta korak preskočite.

Ob prijavi se vaš račun Apple ID in naša storitev povežeta. Na podlagi te povezave nam družba Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, ZDA (»Apple«), posreduje naslednje podatke iz vašega uporabniškega računa:

 • ime,
 • priimek,
 • elektronski naslov.

Nato vas Apple obvesti, kateri podatki so nam bili posredovani. Prijavo potrdite z Face ID ali Touch ID ali geslom vaše naprave in izberete gumb »Nadaljuj«. Če nimate nastavljenega Face ID-ja ali Touch ID-ja ali nimate nastavljenega gesla, vnesite geslo za Apple ID. Ti podatki so potrebni za prijavo, da vas lahko identificiramo. S posredovanimi podatki ustvarimo vaš uporabniški račun v katerega se potem lahko prijavite. Trajna povezava med vašim uporabniškim računom HOFER in vašim računom Apple, ki presega zgoraj navedeno, se ne vzpostavi.

Če vašega elektronskega naslova ne želite deliti z aplikacijo ali spletno stranjo, jo lahko prikrijete ali pa Apple ustvari drug enkratni elektronski naslov, ki bo elektronsko pošto posredoval na pravi naslov.

Apple ob uporabi možnosti »Prijavi se z računom Apple ID« oz. »Vpiši se z računom Apple ID« ne uporablja niti sledenja niti profiliranja.

Več o namenu in obsegu zbiranja podatkov ter nadaljnji obdelavi in uporabi podatkov s strani družbe Apple ter o vaših povezanih pravicah in možnostih nastavitev za varstvo vaše zasebnosti je na voljo v obvestilu o varstvu podatkov (https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/) in pogojih uporabe (https://www.apple.com/legal/internet-services/) družbe Apple.

 

Da bi preprečili evidentiranje uporabniških podatkov (npr. IP naslova) na družbenih omrežjih brez vašega soglasja, na naši karierni spletni strani https://kariera.hofer.si/ uporabljamo vtičnik »Shariff« družbe Heise Medien GmbH & Co. KG (Sedež: Karl-Wiechert-Allee 10, 30625 Hannover). Ko odprete našo karierno spletno stran, ki vsebuje gumbe za socialna omrežja oz. gumb za e-pošto, vaš brskalnik ne vzpostavi samodejne povezave s strežniki ponudnikov socialnih omrežij oz. e-pošte. Gumbi vzpostavijo neposredno povezavo med družbenim omrežjem oz. ponudnikom e-pošte šele tedaj, ko nanje kliknete. Vgrajeni so kot grafika in vsebujejo povezavo do ustrezne storitve. Povezava s spletno stranjo oz. aplikacijo posameznega ponudnika je mogoča šele ob kliku na gumb. Ponudnik socialnega omrežja ali e-pošte šele takrat prejme informacije z vašega brskalnika (npr. IP naslov). Če ne kliknete na nobenega od gumbov, ne pride do izmenjave podatkov.

Informacije o zbiranju in uporabi podatkov na družbenih omrežjih lahko preberete v pogojih uporabe ter določbah o varstvu podatkov pri posameznih ponudnikih socialnih omrežij ali e-pošte.

Na naši karierni spletni strani so na voljo gumbi naslednjih ponudnikov socialnih omrežih in ali e-pošte:

 • LinkedIn,
 • Facebook,
 • YoTube,
 • Instagram.

Na nekaterih naših podstraneh [*] uporabljamo storitev WonderPush za pošiljanje potisnih sporočil. Na prejemanje naših potisnih sporočil se lahko prijavite tako, da potrdite uporabo naših piškotkov in potrdite prejemanje potisnih sporočil. Za pošiljanje naših potisnih obvestil uporabljamo storitev za pošiljanje »WonderPush«, ki jo omogoča družba WonderPush, 19 avenue d’Italie, 75013 Paris, Francija (»WonderPush«). Prek naših potisnih sporočil redno prejemate informacije v zvezi z prihajajočo ponudbo.

Za prijavo morate najprej potrditi uporabo naših piškotkov, nato pa lahko potrdite še prejemanje potisnih sporočil. Družba WonderPush ta postopek dokumentira in shrani. To vključuje podatke o času prijave in ID-ju vašega brskalnika oz. ID-ju vaše naprave. Zbiranje podatkov je potrebno, da lahko v primeru zlorabe ugotovimo potek dogodkov in je tako namenjeno naši pravni zaščiti. Za prikaz potisnih sporočil družba WonderPush na našo zahtevo zbira in obdeluje ID vašega brskalnika in v primeru dostopa prek mobilne naprave ID vaše naprave. S prijavo na naša potisna sporočila soglašate z njihovim prejemanjem. Pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov po prijavi na naša potisna sporočila je vaša privolitev (točka (a) 1. odstavek 6. člena GDPR).

WonderPush tudi statistično analizira naša potisna sporočila. Tako lahko WonderPush prepozna, ali in kdaj so se prikazala naša potisna sporočila ter če in kdaj ste nanje kliknili.

Vašo privolitev v hrambo in uporabo vaših podatkov za prejemanje potisnih sporočil in za izvajanje zgoraj opisane statistične analize lahko kadarkoli prekličete z učinkom za naprej. Za preklic privolitve lahko v vašem brskalniku spremenite za to predvideno nastavitev za prejemanje potisnih obvestil. Vaši podatki se izbrišejo takoj, ko za namen zbiranja več niso potrebni. Vaši podatki se hranijo tako dolgo, kot ste prijavljeni na prejemanje potisnih sporočil. Postopek odjave od prejemanja potisnih sporočil je podrobneje obrazložen na povezavi: https://www.wonderpush.com/policies/privacy/.

Na naši karierni spletni strani (https://kariera.hofer.si/) je mogoče prosta delovna mesta prikazati v obliki seznama ali na zemljevidu. Za prikaz interaktivnega zemljevida uporabljamo storitev družbe FOSSGIS e.V., Bundesallee 23, 10717 Berlin, ki je upravljavec spletnega mesta https://openstreetmap.de/. FOSSGIS e.V. vključuje zemljevide storitve OpenStreetMap, ki so dostopni na podlagi licence Open Data Commons Open Database prek organizacije OpenStreetMap Foundation. Če privolite v uporabo te storitve, omogočite zlasti obdelavo vašega IP naslova in podatkov o vaši lokaciji, vendar pa obdelava poteka izključno za namene prikaza funkcije zemljevida in začasnega shranjevanja izbranih nastavitev. Več informacij o zbiranju in obdelavi podatkov upravljavcev FOSSGIS e.V. ali OpenStreetMap Foundation je dostopnih v pogojih uporabe ter določbah o varstvu podatkov pri obeh organizacijah (https://www.fossgis.de/datenschutzerkl%c3%a4rung/ in https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy).

Uporabljamo tudi storitev družbe bitly Inc., 85 5th Avenue New York, NY 10003 ZDA (»bitly«), ki zagotavlja orodje, s katerim se skrajšajo spletne povezave. Orodje bitly omogoča izvedbo klikov na te povezave in pri tem uporablja piškotke. Ti se omogočijo, ko podate vaše soglasje za njihovo uporabo. Pri tem orodje bitly zbira vaše osebne podatke, kot so IP naslov, lokacija, čas, datum in podatki o napravi, tj. vrsta brskalnika, operacijski sistem in uporabljen jezik. Upoštevati je treba, da lahko v primeru, če orodje bitly uporabljate tudi sami, pride do povezave vaših podatkov v okviru vaše uporabe storitev ponudnikov Facebook, Google, Apple in Twitter. Na to nimamo vpliva. Uporabo piškotkov lahko onemogočite, tako da izberete možnost »opt out« v določbah o varstvu osebnih podatkov družbe bitly. Več informacij o varstvu podatkov družbe bitly je na voljo na spletni strani: https://bitly.com/pages/privacy.

3.4. Piškotki

Da bi bila uporaba naših spletnih strani kar se da enostavna in da bi lahko oblikovali privlačno spletno ponudbo tudi v prihodnje, uporabljamo piškotke zunanjih ponudnikov storitev.

S storitvami in tehnologijami, navedenimi v točkah od 3.1. do 3.3. teh določb o varstvu osebnih podatkov, se ponekod na vaš brskalnik namestijo piškotki in sprejme njihova uporaba. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki omogočajo ponovno prepoznavo uporabnika in analizo uporabe naše spletne strani tega uporabnika. Ob obisku naših spletnih strani se namestijo piškotki, ki so nujno potrebni za delovanje spletne strani ali za delovanje storitve, za katero ste izrecno želeli, da se vam zagotovi (npr. nakupovalni seznam, košarica izdelkov). Poleg tega se s piškotki hranijo tudi izbrane nastavitve vaše predhodnega obiska spletnega mesta (npr. jezik, interesi itd.). Sicer pa piškotke in podobne tehnologije namestimo in uporabljamo šele na podlagi vašega izrecnega soglasja. Piškotki, ki se uporabljajo na naši spletni strani, so opisani v nadaljevanju.

Piškotki, za katere je potrebna privolitev, se ne uporabljajo, če ob obisku spletne strani s klikom na »Shrani nastavitev« na prikaznem oknu privolite le v »nujne piškotke«. Kako lahko vaše že podano soglasje prekličete oziroma prilagodite svoje preference je opisano v točki 5. tega obvestila o varstvu osebnih podatkov. Piškotke na vaši napravi lahko izbrišete s pomočjo nastavitev vašega brskalnika. Če želite namestitev piškotkov na splošno preprečiti, morate vaš brskalnik nastaviti tako, da se piškotki prenesejo in namestijo oziroma njihova uporaba zavrne le z vašim soglasjem. Opozoriti je treba, da bodo brez namestitve piškotkov nekatera področja spletni strani delovala omejeno ali pa sploh ne bodo delovala. Splošne informacije kako onemogočiti piškotke za izvajanje in upravljanje spletnega vedenjskega oglaševanja lahko najdete na spletni strani: https://www.youronlinechoices.com/sl/. Podrobne informacije, kako onemogočiti posamezna orodja ali tehnologije, je na voljo v nadaljevanju.

Vsak brskalnik se razlikuje v načinu, kako upravlja nastavitve piškotkov. Ta je opisan v meniju za pomoč vsakega brskalnika, kjer je razloženo, kako lahko spremenite svoje nastavitve piškotkov. Nastavitve piškotkov za najbolj priljubljene brskalnike lahko najdete, tako da kliknete na posamezno ime brskalnika:

 

Ime

Ponudnik

Opis piškotka

Veljavnost

Kategorija

Piškotki niso sprejeti ali so zavrnjeni

AWSALB

Amazon Web Services

Tehnični piškotek

7 dni

Nujni piškotek

AWSALBCORS

Amazon Web Services

Tehnični piškotek

7 dni

Nujni piškotek

INGRESSCOOKIE

Loadbalancer

Piškotki za organizacijo zahtev za povezavo s strežnikom (load balancing) za zmanjševanje preobremenitev

Poteče po koncu seje oz. zaprtju brskalnika

Nujni piškotek

webroute

Loadbalancer

Piškotki za organizacijo zahtev za povezavo s strežnikom (load balancing) za zmanjševanje preobremenitev

1 ura

Nujni piškotek

ppms_privacy

Piwik Pro

Shrani nastavitev privolitve uporabnika v uporabo piškotka za trenutno domeno.

1 leto

Nujni piškotek

cookiesAllowed

Piwik Pro

Shrani nastavitev soglasja uporabnika za uporabo piškotka.

1 leto

Nujni piškotek

route

Career Site Builder

Standardni piškotek, ki se uporablja za čas trajanja seje med karierno spletno stranjo podjetja, ki jo ustvari program  Career Site Builder, in spletnimi stranmi, ki so bile ustvarjene s programom SAP SuccessFactors Recruiting (npr. profil kandidata).

Poteče po koncu seje

Nujni piškotek

careerSiteCompanyId

Career Site Builder

Piškotek se uporablja za pošiljanje zahteve v ustrezen podatkovni center. Vrednost piškotka se nastavi in zahteva se odda, takoj ko obiskovalec obišče karierno spletno stran.

Poteče po koncu seje

Nujni piškotek

WishlistContext

 

Uporablja se za shranjevanje izdelkov/receptov na seznamu.

7 dni

Nujni piškotek

Piškotki so zavrnjeni (razen nujnih piškotkov)

omniture_optout

Adobe

Se uporablja za upravljanje privolitev.

1 ura

Nujni piškotek

sattrack-marketing

Adobe

Se uporablja za upravljanje privolitev (False).

2 meseca

Nujni piškotek

sattrack-thirdparty

Adobe

Se uporablja za upravljanje privolitev (False).

2 meseca

Nujni piškotek

sattrack-marketing-2 Adobe Se uporablja za upravljanje privolitev (False). 2 meseca Nujni piškotek
sattrack-thirdparty-2 Adobe Se uporablja za upravljanje privolitev (False). 2 meseca Nujni piškotek

Piškotki so sprejeti (skladno z vašo izbiro)

sattrack-marketing

Adobe

Se uporablja za upravljanje privolitev (True).

4 meseci

Nujni piškotek

rmk12

Career Site Builder

Številka, ki prikazuje, ali je uporabnik potrdil obvestilo o politiki uporabe  piškotkov. Če piškotek ni nameščen, se obvestilo lahko prikaže. Če je piškotek nameščen in je vrednost 1, se obvestilo ne prikaže. Ta piškotek se ohrani v vseh uporabniških sejah, ne glede na to, katere vrste piškotkov so omogočene na spletni strani. Piškotek se shrani kot kot trajen piškotek, ko uporabnik potrdi obvestilo o politiki uporabe piškotkov, bodisi z ogledom bodisi z zaprtjem obvestila o politiki uporabe piškotkov. 

Traja ali poteče po koncu seje, odvisno od nastavitve

Nujni piškotek

sattrack-thirdparty

Adobe

 

4 meseci

Nujni piškotek

JSESSIONID

Career Site Builder

Piškotek, ki se shrani na napravo uporabnika med sejo, z namenom da strežnik lahko identificira uporabnika. Ustvari se kot sejni piškotek, ko nov uporabnik obišče spletno stran sistema Career Site Builder. Vrednost se ne posodobi, razen če se trenutna seja zaključi, pri čemer se nastavi nov piškotek JSESSIONID.

Poteče po koncu seje

Piškotki za trženje in personalizacijo

Piškotek Loadbalancer

Career Site Builder

Piškotek za trajnost seje, ki preprečuje, da bi uporabnik zapustil spletno stran in šel na drugo spletno stran. 

Poteče po koncu seje

Piškotki za trženje in personalizacijo

social-login

Adobe

 

365 dni

Nujni piškotek

HybrisCart

Hybris

1. Anonimni obiskovalec – vključuje GUID za identifikacijo Cart v Hybrisu.

10 let

Nujni piškotek

2. Prijavljeni obiskovalec –  vključuje Hybris cartID.

adobeujs-optin

Adobe

Se uporablja za upravljanje privolitev.

390 dni

Piškotki za trženje in personalizacijo

at_check

Adobe

Različne tehnične funkcije.

ena seja

Piškotki za trženje in personalizacijo

_pk_ses.<websiteID>.<domainHash>

Piwik Pro

Piwik Pro Analytics: zviša število obiskovalcev v okviru piškotka »_pk_id«, če je od vašega obiska minilo 30 minut.

30 minut

Ob vnovični interakciji se veljavnost znova nastavi na 30 minut.

Piškotki za trženje in personalizacijo

_pk_id.<websiteID>. <domainHash>

Piwik Pro

Piwik Pro Analytics: prepoznavanje obiskovalcev, ki se vrnejo, in njihovo štetje.

13 mesecev

Piškotki za trženje in personalizacijo

s_sq

Adobe

Piškotek vsebuje informacije, na katero povezavo je uporabnik predhodno kliknil.

ena seja

Piškotki za trženje in personalizacijo

AMCVS_95446750574EBBDF7F000101%40AdobeOrg

Adobe

Ta piškotek se namesti kot zastavica (flag), da se je seja začela.

ena seja

Piškotki za trženje in personalizacijo

gpv_pn

Adobe

Zbira podatke obiska strani v ustrezni spremenljivki.

730 dni

Piškotki za trženje in personalizacijo

s_vnum

Adobe Analytics

Opredeli število obiskov, ki jih je opravil posamezni obiskovalec.

365 dni

Piškotki za trženje in personalizacijo

s_cc

Adobe Analytics

Piškotek prepozna, ali so piškotki omogočeni.

ena seja

Piškotki za trženje in personalizacijo

s_nr

Adobe Analytics

Piškotek uporablja časovni žig Unix, ki opredeli trenutni čas in trenutno stanje obiskovalcev.

365 dni

Piškotki za trženje in personalizacijo

AMCV_95446750574EBBDF7F000101%40AdobeOrg

Adobe Experience Cloud Solutions

ID posameznega obiskovalca (unique visitor ID) se uporablja s piškotkom storitve Experience Cloud Solutions.

730 dni

Piškotki za trženje in personalizacijo

aam_uuid

Adobe Audience Manager

Pokaže ID posameznega obiskovalca (unique visitor ID) storitve Adobe Audience Manager.

30 dni

Piškotki za trženje in personalizacijo

mbox

Adobe Target

Piškotek zabeleži izkušnjo obiskovalca pri kampanjah Adobe Target.

2 leti po zadnji prijavi

Piškotki za trženje in personalizacijo

s_invisit

Adobe Analytics

Zabeleži podatek, kdaj je obiskovalec prvič obiskal spletno stran.

 

Piškotki za trženje in personalizacijo

dextp

Adobe Audience Manager

Piškotek se uporablja za beleženje zadnje sinhronizacije podatkov v storitvi Adobe Audience Manager.

175 dni

Piškotki za trženje in personalizacijo

demdex

Adobe

Piškotek demdex vsebuje demdex IS, ki se ustvari na podlagi DCS.

181 dni

Piškotki za trženje in personalizacijo

dpm

Adobe

Piškotek za uporabo programske rešitve Adobe Audience Manager.

181 dni

Piškotki za trženje in personalizacijo

everest_g_v2

Adobe Advertising Cloud

Vsebuje brskalnik in ID uporabnika.

355 dni

Piškotki za trženje in personalizacijo

ev_sync_dd

Adobe Advertising Cloud

Zabeleži datum v obliki »yyyymmdd« ob izvedbi sinhronizacije.

31 dni

Piškotki za trženje in personalizacijo

at_exposure

Adobe

Piškotek, ki omogoča samodejno določeno kontrolno skupino za dejavnosti personalizacije in testiranja.

365 dni

Piškotki za trženje in personalizacijo

fr

Facebook.

Oglasni piškotek, ki se uporablja za zagotavljanje, merjenje in izboljšave oglasov.

90 dni

Tretji ponudnik storitev

NID

Google

Piškotek za shranjevanje individualnih nastavitev brskalnika.

6 mesecev

Tretji ponudnik storitev

_fbp

Facebook.

Koda pixel za identifikacijo obiskane spletne domene za trženjske namene.

3 meseci

Tretji ponudnik storitev

pca-library

Adobe

Naloži osnovne komponente za analizo podatkov.

365 dni

Tretji ponudnik storitev

google-maps-privacy

Google

Se uporablja v zvezi z iskalnikom poslovalnic.

365 dni

Tretji ponudnik storitev

rating-views-privacy

Bazaarvoice

Se uporablja v zvezi s sistemom vrednotenja Bazaarvoice in sprejemom piškotka.

365 dni

Tretji ponudnik storitev

_gcl_au

Google 

Uporablja ga storitev Google Ads za eksperimentiranje z učinkovitostjo oglaševanja na spletnih straneh, ki uporabljajo to storitev.

90 dni

Tretji ponudnik storitev

_ga

Google

To je piškotek za oporabo orodja Google Analytics.

2 leti

Tretji ponudnik storitev

IDE

Google

Piškotek prikaže storitev Google Ads na spletnih straneh, ki jih ne upravlja Google.

1–2 leti

Tretji ponudnik storitev

SID

Google

Piškotek shrani ID računa Google in zadnji vpis v račun Google.

1–2 leti

Tretji ponudnik storitev

APISID

Google

Optimizacija storitve Google Ads

1–2 leti

Tretji ponudnik storitev

SSID

Google

Optimizacija storitve Google Ads

1–2 leti

Tretji ponudnik storitev

CONSENT

Google

Piškotek se uporablja za prepoznavanje, ali je obiskovalec v pasici s piškotki potrdil kategorijo trženja. Ta piškotek je nujen za skladnost z GDPR.

16 let

Tretji ponudnik storitev

SAPISID

Google

Optimizacija storitve Google Ads

1–2 leti

Tretji ponudnik storitev

__Secure-3PSID

Google

Optimizacija storitve Google Ads

1–2 leti

Tretji ponudnik storitev

__Secure-3PAPISID

Google

Optimizacija storitve Google Ads

1–2 leti

Tretji ponudnik storitev

HSID

Google

Piškotek shrani ID računa Google in zadnji vpis v račun Google.

1–2 leti

Tretji ponudnik storitev

NID

Google

Piškotek shrani lokalne iskalne nastavitve Googla.

1–2 leti

Tretji ponudnik storitev

SIDCC

Google

Piškotek shrani ID računa Google in zadnji vpis v račun Google.

1–2 leti

Tretji ponudnik storitev

1P_JAR

Google

Optimizacija storitve Google Ads

30 dni

Tretji ponudnik storitev

__Secure-3PSIDCC

Google

Optimizacija storitve Google Ads

1–2 leti

Tretji ponudnik storitev

accept-youtube-cookie

Google

Piškotek, ki shrani privolitev za vključitev YouTuba.

365 dni

Tretji ponudnik storitev

sattrack-marketing-2 Adobe Se uporablja za upravljanje privolitev (True). 4 meseci Nujni piškotek
sattrack-thirdparty-2 Adobe Se uporablja za upravljanje privolitev (True). 4 meseci Nujni piškotek
visitedProducts Adobe Target Piškotek zbira podatke o tem, koliko in katere izdelke je uporabnik že obiskal. 60 dni Piškotki za trženje in personalizacijo

 

Piškotki load balancer

V tej tabeli so navedeni piškotki, ki jih uporablja programska oprema za uravnoteženje obremenitev load balancers) v produkcijskih in testnih okoljih ter se uporabljajo za vzdrževanje trajnosti sej na kariernih straneh stranke.

Opomba
Ko novi kontrolorji domene (DC) pridejo na splet, novi piškotki programske opreme za uravnoteženje obremenitev sledijo temu vzorcu: BIGipServer~partition-saas_prod- dc<DC number><random key>.

Okolje

Ime piškotka

Rackspace Prod

PERSIST

Rackspace Stage

PERSIST

DC10 Prod

cookie_j2w

DC10 Stage

cookie_j2w

DC12 Prod

cookie_j2w

DC12 Stage

cookie_j2w

DC16 Prod

cookie_j2w

DC16 Stage

cookie_j2w

DC17 Prod

BIGipServer~partition-saas_prod-dc17_production~lb-2e5b2046-3434

DC17 Stage

BIGipServer~partition-saas_prod-dc17_staging~lb-c13d27e2-500f

DC19 Prod

BIGipServer~partition-saas_prod-dc19_production~lb-8274e9fb-a2c8

DC19 Stage

BIGipServer~partition-saas_prod-dc19_staging~lb-91d270c3-1381

 Ob predvidevanju, da so DCs = Domain Controllors.

4. Vaša interakcija z nami

Vaše zadovoljstvo je naša glavna prioriteta. Za ta namen vas vabimo, da na podlagi predhodne privolitve sodelujete v anketah in nam s tem omogočite, da pridobimo dragocene povratne informacije o vašem zadovoljstvu z našimi storitvami in izdelki.

Obdelava podatkov v zvezi z anketo o zadovoljstvu strank poteka v skladu s točko (a) 1. odstavka 6. člena GDPR. Če podate vaše soglasje, se rezultati vaše ankete shranijo za obdobje hrambe, navedeno v točki 4.4 Tega obvestila o varstvu osebnih podatkov. Za izvajanje ali analizo anket o zadovoljstvu strank po potrebi najamemo zunanjega ponudnika storitev. Ta se v razmerju do nas mora zavezati k spoštovanju veljavnih določb o varstvu osebnih podatkov. Več informacij o naših zunanjih ponudnikih storitev lahko pridobite po elektronski pošti na naslovu pravo@hofer.si

Z veseljem vas redno obveščamo o naši aktualni ponudbi po elektronski pošti. V ta namen se lahko prijavite na naše e-novice. Na podlagi vaše prijave na e-novice vam posredujemo informacije o naših raznolikih izdelkih, aktualnih in prihajajočih akcijah in ponudbah, nagradnih igrah, anketah in drugih nepogrešljivih stvareh za vaš vsakdan. Vaš elektronski naslov uporabljamo za pošiljanje e-novic, konkretno za obveščanje o naši ponudbi. Prijava se opravi po postopku dvojne potrditve (double opt-in). Po prijavi prejmete elektronsko sporočilo, v katerem vas zaprosimo za potrditev vaše prijave.

Obdelava podatkov v zvezi z našimi e-novicami poteka v skladu s točko (a) 1. odstavka 6 člena GDPR. Vašo privolitev za prejemanje e-novic lahko kadarkoli prekličete, tako da kliknete na povezavo za odjavo, ki je navedena na koncu vsake e-novice, ki vam jo pošljemo. Po odjavi lahko zaradi tehničnih razlogov traja nekaj ur, da se odjava izvede, tako da lahko izjemoma v vmesnem času še prejmete naše e-novice. Poleg tega lahko v vašem HOFER uporabniškem računu izberete, katere vsebine želite prejemati v e-novicah. Za pošiljanje e-novic po potrebi najamemo zunanjega ponudnika storitev. Slednji se mora v razmerju do nas zavezati k spoštovanju veljavnih določb o varstvu osebnih podatkov. Več informacij o naših zunanjih ponudnikih storitev lahko pridobite po elektronski pošti na naslovu pravo@hofer.si.

Obdelava podatkov v zvezi z nagradnimi igrami, ki jih organiziramo, poteka v skladu s točko (f) 1. odstavka 6. člena GDPR. Zakoniti interes družbe HOFER je promocija blagovne znamke, izdelka oz. dejavnosti HOFERja (kar pa ne vključuje neposrednega trženja). Za vsako nagradno igro, ki jo družba HOFER organizira, se mora sodelujoči v nagradni igri strinjati s splošnimi pogoji nagradne igre, kjer so navedene tudi informacije o obdelavi osebnih podatkov – predvsem določbe o tem, kateri podatki so potrebni, da lahko HOFER izžreba nagrajence. Če želi posameznik sodelovati v nagradni igri, se mora nanjo prijaviti.

Ko je nagrajenec nagradne igre izžreban, pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov nagrajenca postane izvajanje darilne pogodbe med družbo HOFER in nagrajencem v nagradni igri skladno s točko (b) 1. odstavka 6. člena GDPR. HOFER bo podatke nagrajencev nagradne igre posredoval Finančni Upravi Republike Slovenije za namen obračuna dohodnine od prejete nagrade.

HOFER podatke sodelujočih hrani do konca izvajanja nagradne igre, podatke nagrajencev pa hrani do konca meseca decembra tekočega leta za preteklo koledarsko leto. Osebne podatke za davčne namene, pod pogoji, ki jih določa davčna zakonodaja, HOFER hrani 10 let. Posameznik lahko sodelovanje v nagradni igri in posledično obdelavo svojih osebnih podatkov prekliče do konca nagradne igre, podrobneje je postopek določen v splošnih pogojih vsake posamezne nagradne igre posebej. S preklicem privolitve se ne posega v zakonitost obdelave na podlagi privolitve do trenutka preklica.

Za sporočila in vprašanja smo dosegljivi po telefonu (+386 1 8346600), elektronski pošti (info@hofer.si) ali kontaktnega obrazca. Pri telefonskih pogovorih se vaši osebni podatki obdelujejo le, če je to potrebno za reševanje vašega zahtevka. Podatke, ki se zbirajo v okviru reševanja vašega zahtevka po telefonu ali elektronski pošti oz. prek klepeta v živo, in podatke, ki so v kontaktnem obrazcu označeni kot obvezna polja, potrebujemo bodisi sami, bodisi jih potrebujejo naši dobavitelji ali pogodbeni partnerji za obdelavo vašega zahtevka. Brez navedbe obveznih podatkov obdelava vašega zahtevka ne bi bila možna.

Tako pridobljene podatke obdelujemo v skladu s točko (f) 1. odstavka 6. člena GDPR za varovanje naših zakonitih interesov glede zagotavljanja delovanja, zagotavljanja kakovosti in optimizacije procesov naših storitev za stranke ter za izvajanje komunikacije z obiskovalci spletne strani.

Pri obdelavi osebnih podatkov v okviru pogodbenih razmerij (npr. razreševanje garancijskih zahtevkov in reklamacij) je pravna podlagi za obdelavo in shranjevanje osebnih podatkov točka (b) 1. odstavka 6. člena GDPR. V tem primeru se vaši podatki hranijo sedem let za zahtevke v zvezi z garancijo ali stvarno napako. Pri drugih povpraševanjih se vaši podatki hranijo tri mesece. Vaša telefonska številka se v zgodovini klicev lahko hrani 28 dni. Brez navedbe obveznih podatkov obravnava vašega zahtevka ne bi bila možna.

Da bi vaše zahtevke lahko pravočasno in strokovno obravnavali, se pri povpraševanjih glede izdelkov in reklamacijah zanašamo na kompetence naših dobaviteljev in pogodbenih partnerjev. Pri dobaviteljih in pogodbenih partnerjih ni mogoče izključiti prenosa podatkov v tretjo državo izven Evropske unije. Če zaradi same narave reklamacije brez razkritja osebnih podatkov dobaviteljem in pogodbenim partnerjem ta ne bo možna, bo HOFER osebne podatke posameznikov posredoval le dobaviteljem in pogodbenim partnerjem, s katerimi ima sklenjeno pogodbo po 28. členu GDPR, in v obsegu, ki je nujen za reševanje posameznega zahtevka.

Garancijski portal  

Za izpolnitev pogodbe in obdelavo zahtevka iz naslova garancije podatke obdelujemo v skladu s točko (b) 1. odstavka 6. člena GDPR in jih posredujemo dobavitelju in/ali servisnemu partnerju dobavitelja. Pri dobaviteljih in servisnih partnerjih prenos podatkov v tretjo državo izven Evropske unije ni izključen. Podatkovna polja, ki so na HOFERjevem garancijskem portalu označena kot obvezna, dobavitelji in njihovi servisni partnerji potrebujejo za izpolnitev vašega garancijskega zahtevka, ki ga sicer ne bi bilo možno v celoti obdelati. Pri nastalem garancijskem zahtevku se podatki hranijo do sedem let. 

Ob registraciji uporabniškega računa na spletni strani https://www.hofer.si se osebni podatki v zvezi z vaši uporabo HOFERjevih storitev na tej spletni strani obdelujejo na podlagi pogodbe v skladu s točko (b) 1. odstavka 6. člena GDPR. Podatki, ki so nujni za odprtje uporabniškega računa so elektronski naslov, rojstni datum in geslo. Če se nujni podatki ob registraciji ne navedejo, uporabniškega računa ni možno ustvariti. Poleg tega uporabnikom nudimo možnost, da se registrirajo in prijavijo s podatki za vpis z računom Facebook, računom Google ali računom Apple ID. Dodatna registracija na naši spletni strani tako ni potrebna. Več informacij o prenosu osebnih podatkov je na voljo zgoraj pri opisih posameznh razširitev funkcij. Storitve družbe HOFER (npr. spletna stran, mobilna aplikacija, e-novice), na katero ste naročeni oz. jih uporabljate, personaliziramo s povezovanjem podatkov, ki jih zagotovite (npr. podatki profila, uporabljene storitve, informacijske funkcije).

Vaš uporabniški račun je odprt, dokler ne zahtevate, da se izbriše oz. dokler ga sami ne izbrišete. V meniju »Moje nastavitve« lahko svoj profil in s tem svoje osebne podatke kadarkoli sami izbrišete. Tak izbris se iz tehničnih razlogov izvede najkasneje v treh dneh. Če kršite Pogoje uporabe storitev HOFER, lahko družba HOFER vaš uporabniški račun enostranko ukine in s tem izbriše.

Na spletni strani https://www.hofer.si prejmete samodejna elektronska obvestila o lastnih dejavnostih (npr. obnovitev gesla, sprememba gesla, obvestila glede označenih izdelkov itd.). V uporabniškem računu lahko v nastavitvah opredelite tudi svoje interese in prilagodite vsebino e-novic, ki vam jih bomo posredovali. 

Moje mnenje. Moj HOFER.

Po izpolnjeni anketi glede vaše nakupovalne izkušnje lahko sodelujete tudi v naši nagradni igri in se prijavite na brezplačne HOFERjeve e-novice. Če sodelujete le v anketi, vaših osebnih podatkov ne bomo pridobili. Če v okviru sodelovanja v nagradni igri soglašate z uporabo vaših podatkov za namene neposrednega trženja, se osebni podatki, ki jih navedete ob sodelovanju v anketi, ne povezujejo z rezultati ankete. Obdelava vaših osebnih podatkov poteka na podlagi vaše izrecne privolitve v skladu s točko (a) 1. odstavka 6. člena GDPR.

HOFER dostava

Za izpolnitev pogodbe in obdelavo naročila, ki ste ga oddali preko naše spletne trgovine HOFER dostava, obdelujemo vaše podatke v skladu s točko (b) 1. odstavka 6. člena GDPR in jih v primeru, da naročeni artikli niso dobavljeni iz našega centralnega skladišča posredujemo dobaviteljem teh artikolov. Podatkovna polja, ki so v okviru postopka naročila označena kot obvezna, potrebujejmo za izpolnitev vašega naročila. Brez navedbe teh podatkov izpolnitev vašega naročila ne bi bila možna. Spletno plačilo se izvede preko ponudnikov plačilnih storitev, katerim se posredujejo podatki, ki so potrebni za samo izvršitev plačila. Informacije o vseh vaših naročilih si lahko ogledate v meniju »Moj profil«. Podatke o posamezmem naročilu hranimo 5 let od poplačila vseh obveznosti iz osnovne kupoprodajne pogodbe.

Če se posameznikov HOFER uporabniški račun izbriše, se podatki o uporabniku anonimizirajo. To pa ne velja za dokumentacijo o naročilu, za katero rok hrambe podatkov še ni potekel. Podatki v zvezi s takšnimi naročili se hranijo do poteka roka hrambe. Več informacij o naših dobaviteljih in ponudnikih plačilnih storitev lahko pridobite po elektronski pošti na naslovu pravo@hofer.si.

Med karierne spletne strani družbe HOFER spadajo:

Vsi osebni podatki na zgoraj navedenih kariernih straneh se zbirajo, obdelujejo in uporabljajo samo za za obdelavo vaših zahtev in prijav za prosto delovno mesto in za obdelavo naročenih storitev.

Z namenom prijave na delovno mesto v družbi HOFER si mora kandidat na karierni spletni strani https://www.kariera.hofer.si ustvariti profil kandidata. Ob tem družbi HOFER posreduje naslednje osebne podatke: ime in priimek, naslov elektronske pošte, država/regija stalnega prebivališča. V svoj profil mora nato, za namen obravnave v zaposlitvenem postopku, naložiti življenjepis in motivacijsko pismo ter posredovati še svoj naslov, telefonsko številko in državljanstvo. Če je kandidat v okviru zaposlitvenega postopka izbran, mora družbi HOFER, posredovati/predložiti na vpogled še dokumentacijo, ki jo delovnopravna zakonodaja določa za zakonito sklenitev pogodbe o zaposlitvi, o čemer so izbrani kandidati dodatno obveščeni pred podpisom pogodbe. Če kandidat svojih osebnih podatkov, ki so potrebni za zaključek zaposlitevnega postopka, ne posreduje, HOFER vloge ne more obravnavati in posledično s kandidatom (v primeru, da je izbran) tudi ne more skleniti pogodbe o zaposlitvi.

Osebni podatki v okviru zaposlitvenega postopka se shranjujejo za namen obdelave prijav kandidatov in preučevanja ustreznosti kandidatov za določena delovna mesta. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov v okviru zaposlitvenega postopka je izvajanje ukrepov (pogajanj) pred sklenitvijo pogodbe v skladu s točko (b) 1. člena 6. odstava GDPR. V primeru, da želi neizbrani kandidat svoj profil za namen prihodnjih razpisov ohraniti tudi po zaključku izbirnega postopka, lahko svojo osebno privolitev (skladno s točko (a) 1. člena 6. odstavka GDPR poda v roku 8 dni od prejema obvestila o neizbiri na zaposlitev@hofer.si ali to ustrezno označi v svojem profilu.

Podatki v profilu kandidata na karierni spletni strani https://www.kariera.hofer.si se hranijo 60 dni od zaključka izbirnega postopka, razen v primeru, da posameznik želi profil ohraniti – v tem primeru se osebni podatki hranijo do preklica.

Družba HOFER izvaja video nadzor in spremljanje neposrednega dogajanja pred kamerami z namenom preprečevanja in ugotavljanja tatvin in škodnih primerov ter zaradi zagotavljanja varnosti zaposlenih in drugih oseb. Zaradi narave dela in obratovanja trgovin namreč obstaja določena stopnja ogroženosti zaposlenih, premoženja in varovanja poslovnih skrivnosti. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je zakoniti interes družbe HOFER (točka (f) 1. odstavka 6. člena GDPR).

Informacije o izvajanju video nadzora na posamezni lokaciji lahko dobite na telefonski številki, ki je navedena na obvestilu o izvajanju video nadzora, nameščenem na lokaciji oz. pri poslovodstvu posamezne trgovine. Za splošne informacije o izvajanju video nadzora se lahko obrnete na pravo@hofer.si.

Na naših spletnih straneh vas ponekod napotimo na ustrezne spletne strani naših pogodbenih partnerjev (HOFER FOTO, HoT - HOFER Telekom). V zvezi s tem ne posredujemo nobenih osebnih podatkov. Podatke o upravljavcu, si lahko ogledate v kolofonu vsekega posameznega pogodbenega partnerja. Na spletnih straneh pogodbenih partnerjev se upoštevajo njihova določila o varovanju osebnih podatkov med tem ko na spletnih straneh, na katerih je v kolofonu navedena družba HOFER trgovina d.o.o., velja to obvestilo o varstvu osebnih podatkov.

Nudimo vam možnost pošiljanja opomnika za akcijske izdelke, za katere želite prejeti takšen opomnik. Opomnik prejmete pri uporabi storitev HOFER na spletni strani po elektronski pošti, v aplikaciji pa po elektronski pošti in s potisnim obvestilom, če ste aktivirali pošiljanje potisnih obvestil. Obdelava vaših osebnih podatkov temelji na vaši podani privolitvi (točka (a) 1. odstavka 6. člena GDPR).

Za uporabo opomnika se morate naprej registrirati, tako da ustvarite HOFERjev uporabniški račun na spletni strani https://www.hofer.si oz. se prijaviti v svoj že obstoječi uporabniški račun. Po registraciji prejmete elektronsko pošto s povezavo za potrditev. Po potrditvi prijave lahko pri želenem izdelku nastavite opomnik. To nastavitev lahko pri tem izdelku kadarkoli pred prejemom obvestila prekličete.

S HOFERjevo aplikacijo imate dodatno možnost, da prejmete tako obvestilo po elektronski pošti kot tudi potisno obvestilo na mobilni napravi. Za prejem opomnika po elektronski pošti in potisnega sporočila na mobilno napravo morate ustvariti nov oz. se prijaviti v obstoječ HOFER uporabniški račun. Pri namestitvi aplikacije boste zaprošeni za soglasje k pošiljanju potisnih obvestil. Soglasje lahko v nastavitvah kadarkoli prekličete. Po aktivaciji opomnika v aplikaciji in podaji soglasja za potisna sporočila, boste dan pred začetkom prodaje izdelka prejeli opomnik po elektronski pošti in potisno obvestilo. Če soglasja za potisna obvestila v aplikaciji niste podali, uporabljate pa opomnik, boste opomnik prejeli zgolj kot elektronsko pošto.

Vaše želene nastavitve opomnika se shranijo v naši bazi podatkov o strankah.

Upoštevati je treba, da je aktivacija opomnika možna le, če ste sami prejemnik takšnega opomnika.

V zvezi z našim projektom za testiranje pametnega seznama mobilne aplikacije (Mobile App Smartlist) se vaši podatki obdelujejo le, če podate privolitev za takšno obdelavo. Pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov je v tem primeru vaša privolitev (točka (a) 1. odstavek 6. člena GDPR). Namen obdelave podatkov je analiza nakupovalnega vedenja uporabnikov in njihove uporabe aplikacije. Vaši osebni podatki se po koncu testiranja v tej obliki hranijo dva meseca.

Ko so ti podatki zbrani, jih ovrednotimo in dodelimo določenim ciljnim skupinam in/ali segmentom strank. Tako se oblikujejo profili naših strank, ki (a) kažejo verjetnost njihovih prihodnjih nakupovalnih navad in uporabniškega vedenja ter (b) omogočajo izbiro ciljne skupine ter zbirno ali posebno ocenjevanje izdelkov in storitev. Za optimizacijo in prilagoditev svojih oglaševalskih kampanj ustvarjamo tudi profile strank in jih na podlagi takšnih profilov uvrščamo v določene segmente strank. Na podlagi te segmentacije lahko prepoznamo tipične vzorce nakupovalnih navad, nadziramo vrsto, vsebino in pogostost določenih oglaševalskih kampanj glede na ciljne skupine ter prilagodimo informacije, ponudbe in storitve posameznikovim interesom in željam.

Učinki segmentacije strank na podlagi profiliranja so za vas omejeni na to, da nam omogočite nadzor nad vrsto, vsebino in pogostostjo naših oglaševalskih kampanj, ki vam jih bomo pošiljali, ter posledično prejemate vam prilagojeno oglaševanje. 

Po eni strani uporabljamo rezultate profiliranja, da vam na podlagi teh informacij z izbiro in segmentacijo ciljnih skupin zagotovimo optimalne in najprimernejše oglaševalske kampanje ter da lahko na podlagi določenih meril izvajamo merjenje učinkovitosti oglaševanja. Če gre za oblikovanje in pošiljanje prilagojenih ponudb v obliki e-biltenov, potisnih sporočil ali drugih sporočil prek HOFERjevih kanalov (npr. prikaz oglasnih pasic v spletnem uporabniškem računu ali aplikaciji), se to izvede samo, če ste za to podali ustrezno soglasje. V tem primeru boste v e-pošti, potisnem obvestilu in/ali drugem sporočilu prek HOFERjevih kanalov prejeli prilagojene informacije o naši ponudbi izdelkov in storitev ter sporočila o raziskavah zadovoljstva naših strank.

Vaša privolitev v prilagojene oglaševalske in trženjske kampanje ni pogoj za uporabo HOFER storitev. Soglasje lahko kadar koli prekličete brez navedbe razlogov za takšen preklic. Preklic soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do trenutka preklica. Če na splošno ne želite biti več vključeni v naše dejavnosti neposrednega trženja, imate tudi pravico do ugovora (drugi odstavek 21. člena in 22. člen GDPR). 

Po drugi strani pa te podatke obdelujemo tudi tako, da ustvarjamo zbirne ocene za optimizacijo ponudbe in poslovalnic ter na podlagi teh podatkov izvajamo tržne raziskave. Ta obdelava podatkov, temelji na naših zakonitih interesih (točka (f) prvega odstavka 6. člena GDPR) za raziskovanje in zagotavljanje konkurenčne ponudbe izdelkov v naših poslovalnicah, ki najbolje ustreza potrebam naših strank in na najboljši možni način ustreza stalnemu razvoju s prilagajanjem okoliščinam v vsakdanjem življenju.

Navedeno obdelavo podatkov izvajamo s svojimi obdelovalci, kot so ostala podjetja v skupini družb ALDI SÜD, agencije ali ponudniki programske opreme.

Obdelani tržni podatki bodo shranjeni 5 let. Informacije, na katerih temeljijo ti tržni podatki, se običajno izbrišejo po preteku splošnega petletnega zastaralnega roka, v primeru spora pa se podatki hranijo do pravnomočne odločitve o tem sporu. Poleg tega se vaši računi 7 let leto hranijo v našem digitalnem arhivu računov »Moj HOFER. Moji nakupi«, da bi vam bili na voljo do izteka morebitnih garancijskih rokov.

5. Nastavitve glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij

Tukaj si lahko ogledate vaše nastavitve glede soglasja k uporabi piškotkov in podobnih tehnologij in jih po potrebi prilagodite.

S potrditvijo uporabe teh tehnologij soglašate s prenosom podatkov v ZDA. V točki 2.3 si lahko ogledate tveganja, povezana s takšnim prenosom v države izven EU. Več informacij o posameznih kategorijah orodij in tehnologij je na voljo v točkah 3.2 in 3.3. tega Obvestila o varstvu osebnih podatkov.

Če sprememba nastavitev na sami spletni strani ni možna, lahko nastavitve v zvezi z spletnimi stranmi in podobnimi tehnologijami, dodatno navedenimi v točki I. 1., prilagodite v nastavitvah vašega spletnega brskalnika. 

 

Če želite uporabljati vse funkcije naše spletne strani in ste v celoti privolili v aktivacijo piškotkov in podobnih tehnologij, sta obkljukana oba okvirčka, tj. piškotki za trženje in personalizacijo ter piškotki tretjih ponudnikov storitev. Če želite svojo odločitev preklicati, lahko zadevno kljukico odstranite in kliknete na »Shrani nastavitev«. Vaše nastavitve se tako shranijo.

II. Kolofon

HOFER trgovina d.o.o.
Kranjska cesta 1, Prevoje pri Šentvidu, SI -1225 Lukovica
Davčna številka: SI91043522
Matična številka: 1992414000
Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Ljubljani, številka vložka 1/40365/00
Osnovni kapital: 19.988,00 EUR

Oddelek za informacije in pomoč strankam
E-pošta: info(at)hofer.si
Telefon: +386 1 8346 600
Telefaks: +386 1 8346 628

Kontaktni obrazec

Pri uporabi spletnih strani je treba spoštovati avtorske pravice, pravice, ki izhajajo iz imena in blagovne znamke kot tudi druge sorodne pravice tretjih oseb. Zaščitene so vse vsebine spletnih strani, vključno s predstavljenimi slikami, videi, glasbo, pisavo in blagovnimi znamkami. Posameznik se zavezuje, da bo opustil sleherno zlorabo vsebin, zlasti pa slednjih ne bo vključeval niti v zasebne niti v komercialne spletne strani ali jih uporabljal v kakršne koli komercialne namene. Enako velja za prenos in uporabo vsebin spletnih strani v prej omenjene namene.