Sprememba naročila Dokončaj spremembo

Dodano v košarico

Za zaščito "zelenih pljuč" našega planeta

Gozdovi so „zelena pljuča“ našega planeta. S svojo sposobnostjo vezave ogljikovega dioksida in proizvodnje kisika imajo življenjsko pomemben vpliv na naše podnebje. Za dolgoročno zaščito gozdov in s tem povezano ohranjanje najpomembnejše surovine – lesa si prizadevamo tudi pri HOFERju, saj morajo naši dobavitelji za proizvodnjo naših izdelkov uporabljati le les in lesne materiale iz trajnostnega gozdarstva. Trajnostno pri tem pomeni, da je posek v gozdovih vedno enako velik kot prirastek.

 

HOFER politika nabave lesa

S Politiko nabave lesa smo si zastavili cilj, da bodo od konca leta 2020 vsi naši izdelki ter tudi embalažni materiali s sestavnimi deli iz lesa in papirja izvirali izključno iz certificiranih ali recikliranih virov. To pomeni, da imajo vsi naši izdelki ter tudi embalažni materiali na osnovi lesa in papirja certifikat FSC® (Forest Stewardship Council® – Svet za nadzor gozdov), znak PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Cerification – program za potrjevanje certifikacije gozdov) ali pa so narejeni iz recikliranega materiala. 

Tudi pri tiskanju našega letaka, ki o novostih v naši ponudbi tedensko obvešča na tisoče gospodinjstev, upoštevamo merila glede varovanja surovin. Naš letak je tako izdelan izključno iz recikliranega papirja s certifikatom FSC.

 

Mednarodna izjava o preprečevanju krčenja gozdov ter spreminjanja ekosistemov v dobavnih verigah

Gozdovi, šotišča in savane so raznoliki in zapleteni ekosistemi, ki zagotavljajo življenjski prostor rastlinam, živalim in ljudem. Krčenje in uničevanje teh ekosistemov za ustvarjanje kmetijskih zemljišč je ključni dejavnik globalne izgube naravnih habitatov in ustvarjanja ogljičnih izpustov.

Skupini ALDI Nord in ALDI SÜD, katere del je tudi podjetje HOFER, sta objavili skupno mednarodno izjavo, v kateri pojasnjujeta, na kakšen način se bo skupina ALDI zavzemala za preprečevanje krčenja gozdov v svojih dobavnih verigah ter svojo zavezo z gozdov razširila tudi na druge ekosisteme.

Izjava je bila razvita v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki in okoljskimi organizacijami na podlagi mednarodno priznanih smernic Accountability Framework Initiative.

Več o ALDI prizadevanjih na področju zaščite gozdov najdete na Forest Protection | ALDI SOUTH Group.

 

V HOFERju prisegamo na oglje s certifikatom FSC

V naših trgovinah že od leta 2020 prodajamo izključno oglje, ki je FSC-certificirano, in tako pomembno prispevamo k trajnostnemu gospodarjenju z gozdovi. Poleg tega sodelujemo pri projektu FSC certificiranega oglja iz Namibije. Oglje s certifikatom FSC (Forest Stewardship Council – Svet za nadzor gozdov) v Namibiji pridobivajo brez krčenja gozdov ali sečnje dreves, saj je osnovna surovina zanj grmičevje. Redčenje le-tega pomembno prispeva k ohranjanju številnih ogroženih živalskih vrst. Poleg tega sečnja grmičevja ljudem zagotavlja vir preživetja: nudi zaposlitev, omogoča obdelovanje zemlje ter dostop do vodnih virov v tej pretežno sušni deželi. Certifikat FSC zagotavlja izpolnjevanje okoljskih in družbenih pravil, kar se redno preverja na kraju samem.