Sprememba naročila Dokončaj spremembo

Dodano v košarico

Socialni standardi v proizvodnji

Pri HOFERju se že več let ukvarjamo s socialnimi standardi pri proizvodnji, da bi ustvarili odgovorne delovne pogoje. To je pomembno, ker naši dobavitelji večino izdelkov in surovin dobavljajo z globalnega trga.

Odgovornosti do človeka in okolja ne prevzemamo samo znotraj lastnega podjetja, temveč vzdolž celotne dobavne verige. Prav posebej si za transparentnost in trajnost prizadevamo, ko gre za pridobivanje surovin in delovne pogoje pri proizvodnji naših izdelkov.

Na naša prizadevanja gledamo kot na del naše zaveze h kakovosti. Pri HOFERju smo skupaj s poslovno skupino ALDI SÜD definirali socialne standarde pri proizvodnji kot stalen del Načel družbene odgovornosti. Ta določajo minimalne zahteve, ki pa jih – kjer je le mogoče – želimo preseči. S tem dobaviteljem jasno sporočano: kljub temu da so cene izdelkov v trgovinah ugodne, to ne sme biti na račun delavcev v državah, v katerih so bili izdelki narejeni.

Izboljševanje delovnih pogojev

Pri HOFERju si že vrsto let prizadevamo za izboljšanje socialnih standardov pri proizvodnji izdelkov, zato dosledno in aktivno prispevamo k izboljševanju delovnih pogojev in se zavzemamo za transparentnost, trajnost, pravičnost in zanesljivost.

Programi in pobude za dvig standardov

HOFER tesno sodeluje z neposrednimi dobavitelji in njihovimi proizvajalci v programih in pobudah za upoštevanje standardov in izboljševanje obstoječih delovnih in proizvodnih pogojev. Skupaj z dobavitelji smo se na primer pridružili tudi mednarodni pobudi amfori Business Social Compliance Initiative (amfori BSCI) /link na CRI stran/, na osnovi katere smo določili minimalne socialne zahteve, ki morajo biti izpolnjene v naši dobavni verigi. 

Izboljševanje standardov pri proizvodnji tekstilnih izdelkov in obutve

Skupaj z organizacijo Greenpeace smo razvili obsežen katalog meril, ki predvideva postopno opuščanje določenih kemikalij pri proizvodnji tekstilnih izdelkov in obutve. Poleg tega smo se junija 2015 pridružili programu certificiranja Leather Working Group, da bi trajnostno izboljšali proizvodne standarde pri predelavi usnja.

V HOFERju se zavzemamo za:

  • prepoved otroškega dela,
  • prepoved prisilnega dela in disciplinskih ukrepov,
  • prepoved vseh vrst diskriminacije,
  • človeka dostojno ureditev delovnega časa in nadur,
  • skrb za zdravje in varnost na delovnem mestu,
  • plačilo, ki ustreza zakonsko določeni najnižji zajamčeni plači oziroma veljavnim panožnim standardom,
  • svobodo zborovanja,
  • pravico do kolektivnih pogajanj ter
  • upoštevanje okoljevarstvenih in varnostnih vprašanj.

Kot neposredni poslovni partnerji morajo naši dobavitelji skupaj s svojimi proizvajalci vzdolž dobavne verige strogo upoštevati vse točke naših socialnih standardov. Ti temeljijo na standardih Mednarodne organizacije dela (ILO), Splošni deklaraciji Združenih narodov o človekovih pravicah in na drugih mednarodnih neodvisnih direktivah.