Sprememba naročila Dokončaj spremembo

Dodano v košarico

S prisotnostjo na kraju samem do transparentnosti

Da bi spoštovanje socialnih standardov, predvsem v azijskih državah, postalo še transparentnejše, je poslovna skupina ALDI SÜD oktobra 2012 ustanovila Oddelek odgovornega vodenja podjetja v Hong Kongu. Poleg tega je marca 2017 odprla pisarno v Bangladešu z namenom izboljšanja sledljivosti in vpogleda v proizvodne pogoje. Z izobraževanji in lastnimi preverjanji tovarn v Aziji lahko še bolj usmerjeno izboljšujemo socialne standarde. Aktivno sodelovanje na kraju samem je del naše politike poslovanja in pomembna komponenta transparentnosti.

Redno obiskovanje tovarn

V okviru lastnih obiskov proizvodnih obratov ALDIjevi sodelavci, skupaj z zastopniki naših neposrednih dobaviteljev ter neodvisnimi revizorji, pregledajo in ocenijo večinoma kitajske in bangladeške proizvodne obrate. Cilj je dobiti vpogled v delovne pogoje in napredek na kraju samem. Program se je začel leta 2011 na Kitajskem, od leta 2013 pa se izvaja tudi v Bangladešu.

Dodatni ukrepi v Bangladešu

Po natančnem pregledu in analizi ugotavljamo, da standardi v tovarnah še zmeraj niso povsod zadovoljivi. Zlasti v Bangladešu so zakonski in gospodarski pogoji zelo slabi, zato načrtujemo oz. smo že uvedli številne dodatne ukrepe:

  • Mednarodni sporazum o požarni varnosti in varnosti objektov: Poslovna skupina ALDI SÜD je skupaj s številnimi drugimi velikimi podjetji maja 2013 podpisala Mednarodni sporazum o požarni varnosti in varnosti objektov v Bangladešu. Cilj sporazuma je zagotavljanje varnosti delavcev v tekstilnih tovarnah, kar bi naj med drugim dosegli tudi z inšpekcijskimi pregledi neodvisnih strokovnjakov. Poslovna skupina ALDI SÜD je kot članica skupine, odgovorne za izvajanje sporazuma, dejavno sodelovala pri oblikovanju njegovih začetnih ukrepov. Poleg različnih podjetij so v sporazum vključene tudi nevladne organizacije, lokalna in mednarodna združenja ter sindikati.
  • Strožje minimalne zahteve: Poslovna skupina ALDI SÜD in podjetje HOFER zahteve iz tega sporazuma presegata in sta za varnost proizvodnih objektov svojih dobaviteljev v Bangladešu določila še strožje najnižje zahteve. Vse tovarne so natančno pregledane in uvedeni preventivni ukrepi. Med naše zahteve sodijo tudi obsežni protipožarni sistemi, veljavno gradbeno dovoljenje in izpolnjevanje številnih gradbenih predpisov. Poleg tega od dobaviteljev zahtevamo, da strogo nadzorujejo upoštevanje socialnih standardov in da prijavijo oddajanje del podizvajalcem. V okviru lastnih obiskov, ki jih izvajajo naši sodelavci v Aziji, preverjamo, v kolikšni meri posamezne tovarne upoštevajo naše zahteve. S sodelovanjem na kraju samem tako zagotavljamo največjo možno transparentnost.