Sprememba naročila Dokončaj spremembo

Dodano v košarico

ALDIjev projekt izboljšanja tovarn: pozitivne spremembe v Bangladešu

Poslovni skupini ALDI SÜD in ALDI Nord sta s projektom "ALDI Factory Advancement Project - AFA" razvili učinkovit instrument, ki spodbuja napredek v tekstilnih tovarnah v Bangladešu. ALDI in HOFER se aktivno zavzemata za spoštovanje človekovih pravic v tekstilni industriji.

Projekt AFA že od leta 2013, ko je bil vpeljan, v središče postavlja delavce in vodstvo, da lahko aktivno sodelujejo pri izboljševanju svojih obratov. Namenjen je iskanju trajnostnih rešitev, ki bodo dolgoročno izboljšale delovne pogoje v tekstilnih tovarnah. Osnovno načelo projekta je spodbujati dialog med delavci in vodstvom, saj lahko učinkovite in dolgoročne spremembe v tekstilni industriji dosežemo samo s skupnimi prizadevanji in sodelovanjem obeh strani.

Stalni dialog med delavci in vodstvom

V okviru dejavnosti projekta AFA se delavci in vodje tovarn redno srečujejo, da bi skupaj reševali težave, do katerih prihaja na delovnih mestih. Pri tem jim pomagamo prepoznati obstoječe izzive in o njih kritično razpravljati. Na osnovi tega lahko nato skupaj razvijajo vizijo za prihodnost in poiščejo rešitve, prilagojene potrebam posameznih tovarn.

„Začela sem se zavedati, da s svojim mnenjem in idejami pomembno prispevam k razvoju naše tovarne. Naučili smo se, da lahko z dobro komunikacijo in dialogom rešimo vse težave, do katerih prihaja v tovarni.“

Rabeja je delavka v obratu, ki je vključen v projekt AFA. Zavzema se za pozitivne spremembe v tekstilnih tovarnah v Bangladešu.

Nenehno izboljševanje delovnega okolja

Za uspeh projekta AFA je ključnega pomena aktivno vključevanje delavcev in vodstvenih kadrov. Poslovna skupina ALDI od februarja 2018 izbranim tovarnam, vključenim v projekt AFA, pomaga tudi pri izboljševanju internega organiziranega varstva otrok:

  • skupaj z lokalnimi nevladnimi organizacijami v okviru projekta AFA podpiramo strokovno izobraževanje vzgojiteljic in vzgojiteljev, vodstvenega kadra, odgovornega za upravljanje celodnevnih otroških vrtcev, negovalnega osebja in staršev, zaposlenih v tovarnah. Zaenkrat smo z izboljševanjem vsakdanjega delovnega okolja pomagali približno 85.000 ljudem iz 40 tovarn, ki sodelujejo v projektu. 

Več informacij najdete na strani ALDIjev projekt izboljšanja tovarn "ALDI Factory Advancement Project - AFA".