Sprememba naročila Dokončaj spremembo

Dodano v košarico

Socialni monitoring: socialni standardi pod drobnogledom

Z našimi programi socialnega monitoringa se osredotočamo na ciljno usmerjeno opazovanje in nadgrajevanje socialnih standardov v proizvodnji in s tem v celotni dobavni verigi. V celotni poslovni skupini ALDI SÜD se izvajajo programi socialnega monitoringa "Social Monitoring Programme (SMP)" z različnim številom priključenih blagovnih skupin. Naš cilj je vzpostaviti mehanizme za izboljševanje socialnih standardov pri proizvodnji v t. i. državah tveganja, v katerih je možnost kršitev večja. Prav tako je treba izboljšati transparentnost in znanje vzdolž dobavne verige. Skupaj z našimi dobavitelji si prizadevamo doseči dolgoročno izboljšanje delovnih in socialnih standardov v proizvodnji. 

Pravični pogoji v proizvodnji niso pomembni samo našim kupcem. Prepričani smo, da je ohranjanje dolgoročnih in poštenih poslovnih odnosov ključno za sodelovanje z našimi dobavitelji. Dobaviteljem pri tem pomagajo jasne smernice in določila poslovne skupine ALDI SÜD.

Izvajanje socialnih presoj kot pomemben del socialnega monitoringa

Naši dobavitelji morajo v proizvodnih obratih, ki proizvajajo za nas in se nahajajo v t.i. državah tveganja, v katerih je možnost kršitev večja, izvajati socialne presoje. Pri teh preverjanjih, ki jih opravijo akreditirani inštituti, se preverjajo socialna merila, kot so na primer:

  • prepoved otroškega dela, prisilnega dela,
  • plačilo in delovni čas. 

Rezultati teh več stotih presoj so podvrženi našemu letnemu monitoringu za transparentnost vzdolž dobavne verige. V ta obširen nadzorni program so vključene vse neživilske blagovne skupine, pa tudi vedno več živilskih.

Poleg tega poslovna skupina ALDI SÜD izvaja tudi lastne presoje in obiske tovarn. V okviru teh ukrepov so podjetja zavezana k celoviti transparentnosti do poslovne skupine ALDI SÜD, kar ji omogoča, da aktivno spodbuja in nadzoruje izboljševanje socialnih standardov v proizvodnih obratih.

Dosledno ukrepanje kot del monitoringa

V primeru, da v proizvodnih obratih pride do resnih težav (predvsem resnih kršitev delovnih, varnostnih in socialnih standardov) ali stalnega pomanjkanja napredka, si pridržujemo pravico, da take obrate izključimo iz razpisov poslovne skupine ALDI SÜD oz. da prekinemo sodelovanje z zadevnimi dobavitelji (uvozniki). V primeru manjših kršitev poslovna skupina ALDI SÜD, glede na rezultate presoj, dobavitelje in njegove podizvajalce pozove, da uvedejo korektivne ukrepe in preverjajo njihovo izvajanje.