Sprememba naročila Dokončaj spremembo

Dodano v košarico

V HOFERju se močno zavzemamo za certificirano kavo

Poleg pestre ponudbe različnih vrst kave je v naših trgovinah na voljo tudi čedalje širša ponudba certificirane kave – v obliki izdelkov iz pravične trgovine, z bio pečatom in s pečatom organizacije Rainforest Alliance. Kavo, priljubljen vroč napitek, večinoma pridelujejo majhni kmetje v deželah na jugu sveta. Zato si v HOFERju prizadevamo za nabavo certificirane kave, pri čemer želimo upoštevati okoljske vidike ter družbene razmere. Naš cilj je nenehno povečevanje deleža certificirane surove kave v izdelkih lastnih blagovnih znamk.

Certifikati, ki jih HOFER priznava pri nabavi kave

Med standarde certificiranja, ki jih v HOFERju priznavamo, sodita pečata Fairtrade in Rainforest Alliance.

  • Znak kakovosti FAIRTRADE prispeva k izboljšanju življenjskih in delovnih razmer na območjih pridelave in pomaga uresničevati projekte socialne pomoči. Poleg tega male zadruge in kmetje, ki so vključeni v program FAIRTRADE, s pomočjo posebnih denarnih premij dosežejo višje cene svojih izdelkov. Fairtrade v kombinaciji z bio certifikati predstavlja celovit pristop k okoljski problematiki.
  • Pečat Rainforest Alliance zagotavlja varstvo ranljivih ekosistemov in pravičnejše ter varne delovne razmere. Prav tako predstavlja pot do večje trajnosti in nenehnega izboljševanja.