Sprememba naročila Dokončaj spremembo

Dodano v košarico

Trdno verjamemo v "Danes za jutri"

V okviru iniciative Danes za jutri združujemo naša prizadevanja na področju trajnosti in družbene odgovornosti. HOFER kot eden izmed najbolj uspešnih trgovcev z živili v Sloveniji zelo resno jemlje svojo odgovornost do kupcev, poslovnih partnerjev, sodelavcev, družbe in okolja. Poleg enostavnosti in zanesljivosti sodi med naše temeljne vrednote tudi odgovornost in tako v samem bistvu zaznamuje naše poslovno delovanje.

Kot del globalne, rastoče poslovne skupine ALDI SÜD se zavedamo, da imamo, zaradi svoje prisotnosti na mnogih tržiščih vzdolž celotne dobavne verige, mednarodni vpliv. Zato smo naše razumevanje odgovornosti in odgovornega poslovanja že pred leti strnili v dokumentu Načela družbene odgovornosti, angleško: CR-Policy.  Načela družbene odgovornosti opisujejo naše razumevanje odgovornosti do ljudi in okolja. Predstavljajo zavezujoč okvir delovanja za vsakega izmed nas in za naše poslovne partnerje.

Prenesite Načela družbene odgovornosti.

Etični kodeks

Poleg Načel družbene odgovornosti smo leta 2016 vpeljali enoten Etični kodeks, ki velja za vse v naši globalni poslovni skupini. Etični kodeks določa smernice in načela etičnega ravnanja ter zakonitega postopanja za vse sodelavke in sodelavce – pri vsakdanjih medsebojnih odnosih, odnosih s kupci in poslovnimi partnerji.   

5 ključnih podpornih stebrov v okviru iniciative Danes za jutri

Ključni podporni stebri, na katere se vsebinsko osredotočamo, so dobavna veriga, družba, okolje in varstvo podnebja, kupci ter sodelavke in sodelavci. Izvajamo obsežne, ciljno usmerjene projekte, s katerimi  ozaveščamo o načinu življenja, ki je usmerjen v prihodnost in v katere aktivno vključujemo naše kupce. Prepričani smo namreč, da lahko le skupaj vsaj malo izboljšamo ta svet.

 • Odgovornost prevzemamo vzdolž celotne dobavne verige
  Trajnostne nakupne prakse so pogoj za dolgoročni uspeh našega poslovanja. Zavedamo se svoje odgovornosti v globalni dobavni verigi in odgovornosti za vire, ki jih potrebujemo za proizvodnjo naših izdelkov. Doseči želimo, da bi bolj trajnostno proizvedeni izdelki postali samoumevni. Vzdolž celotne dobavne verige, od pridobivanja surovin in vse do končne proizvodnje, upoštevamo okoljska in socialna trajnostna merila.
 • Vidimo se kot aktiven del družbe in sodelujemo pri številnih lokalnih projektih
  HOFER je del družbe. Za nas odgovornost pomeni uporabo naših veščin in virov za pozitiven prispevek k družbi, ki presega našo osnovno dejavnost. Trajnostni družbeni učinek je v ospredju naših prizadevanj, zato se osredotočamo na izbrane teme in ciljne skupine ter si zanje dolgoročno prizadevamo skupaj s partnerji. Dobrodelnim organizacijam pomagamo tako z doniranjem sredstev in izdelkov kot tudi z drugimi viri, kot so na primer čas in znanje naših sodelavcev. 
 • Varujemo podnebje in odgovorno ravnamo z okoljem
  Naše poslovanje občutno vpliva na podnebje in okolje. To ne zadeva samo naših nakupnih praks, ampak tudi druge dejavnosti, vse od gradnje in uporabe objektov do transporta blaga. Okoljski odtis našega poslovanja želimo čim bolj zmanjšati.
 • Našim kupcem nudimo kakovost po najboljši ceni in trajnostne izdelke
  Našim kupcem zagotavljamo izdelke najvišje kakovosti po najnižjih cenah. Pri tem se osredotočamo na potrebe naših kupcev in našo stalno ponudbo oblikujemo tako, da vključuje skrbno izbran, usmerjen nabor izdelkov za vsakodnevno rabo. Naše celostno razumevanje kakovosti obsega varnost, zdravje in dobro počutje potrošnikov ter okoljsko in socialno vzdržnost izdelkov in njihove proizvodnje. S transparentnim in jasnim obveščanjem, ki se kažeta skozi označevanje izdelkov in neposredno komunikacijo, želimo našim kupcem omogočiti premišljene nakupne odločitve. 
 • Ključ do našega uspeha so naše sodelavke in sodelavci
  Naše sodelavke in sodelavci so ključni za naš uspeh. Oni so tisti, ki dan za dnem oblikujejo HOFER in nas ločijo od drugih trgovcev. Da bi še naprej pisali našo zgodbo o uspehu, hočemo biti najbolj priljubljen delodajalec v trgovski panogi in medse privabljati nadarjene posameznike ter skupaj razvijati mednarodne trge. Želimo zagotoviti delovno okolje, ki vsakemu zaposlenemu omogoča osebno rast in razvoj ne glede na poreklo, veroizpoved in svetovni nazor, starost, spol, invalidnost in spolno usmerjenost. Tako skupaj ustvarjamo kulturo učenja in osebnostnega razvoja.