Sprememba naročila Dokončaj spremembo

Dodano v košarico

Varstvo okolja in podnebja je v središču naše pozornosti

Varstvo okolja in podnebja je za nas pomembna tema, saj naše poslovanje občutno vpliva na podnebje in okolje. To ne zadeva samo prodaje izdelkov, temveč naše celotno poslovanje – vse od gradnje in uporabe objektov do prevoza blaga.

Okoljski odtis našega poslovanja želimo čim bolj zmanjšati. Prizadevamo si zmanjšati emisije toplogrednih plinov, ki jih povzročamo, in delovati podnebno nevtralno, zato bomo vztrajno povečevali energetsko učinkovitost celotnega podjetja ter uporabljali okolju prijazna hladilna sredstva in obnovljive vire energije. 

Poleg tega bomo stremeli k še učinkovitejši in trajnostno usmerjeni logistiki. K varstvu okolja in podnebja želimo dodatno prispevati tudi s skrbnim ravnanjem z živili in odgovornim ravnanjem z odpadki.

Več informacij o naših ukrepih za varstvo okolja in podnebja najdete na spodnjih straneh.