Sprememba naročila Dokončaj spremembo

Dodano v košarico

Trajnostne trgovine HOFER

Nadzor nad porabo električne energije pomeni tudi nižje stroške

Pri HOFERju smo si zadali cilj, da v vseh trgovinah zmanjšamo porabo energije, kar nam obenem tudi omogoča, da sproti zmanjšujemo tudi stroške. Da lažje odkrijemo in izključimo prekomerne porabnike energije, smo zasnovali natančen sistem nadzora nad porabo električne energije, kar dokazujemo s certifikatom ISO 50.001. Ta je bistveno pripomogel k temu, da smo na primer trajanje delovanja naših prezračevalnih naprav in sistemov za razsvetljavo v trgovinah lahko optimirali z vidika energetske učinkovitosti.

Optimalna poraba energije v trgovinah HOFER

Pri gradnji novih trgovin pri HOFERju skrbimo za optimalno porabo energije – na primer z uporabo visokokakovostnih okenskih stekel in okenskih profilov. Poleg tega imajo vse trgovine prilagojen vhod za invalide – kljub temu, da tega zakonska določila ne zahtevajo. Našo tehnologijo v trgovinah nenehno izboljšujemo na področjih energetske učinkovitosti in izpustov CO2.

Hladilni sistemi z okolju prijaznimi hladilnimi sredstvi

V HOFERju prisegamo na hladilne sisteme z naravnimi hladilnimi sredstvi, ki so za razliko od sintetičnih prisotna v naravi. Taka naravna hladilna sredstva so na primer CO2, propan in amonijak. Njihova prednost je veliko manjši vpliv na učinek toplogrednih plinov, kar pomeni, da tudi manj obremenjujejo okolje.

Poleg tega nenehno izpopolnjujemo tudi področji hladilnih sredstev in energetske učinkovitosti. Naslednje izboljšave smo do sedaj že lahko uresničili:

  • Z izboljšanim tesnilnim sistemov in dveh letnih preverjanjih tesnosti bistveno zmanjšamo izgube hladilnih sredstev. V povezavi s tem smo pri HOFERju poleg tega zasnovali lasten sistem za nadzor in opozarjanje, s pomočjo katerega v kratkem času zaznamo trgovine s povečano izgubo hladilnega sredstva.
  • Vse naše hladilne vitrine so opremljene z energetsko učinkovitimi nočnimi roloji.
  • Nove hladilne vitrine in zamrzovalniki imajo LED-osvetlitev. Ta še dodatno zmanjša toplotno obremenitev izdelkov in tako izboljša energijski management v zamrzovalniku.
  • V velikih hladilnih sistemih v našem logističnem centru kot hladilno sredstvo uporabljamo izključno amonijak, ki na noben način ne škoduje ozonu in tako posredno ne povzroča učinka tople grede.

Izkoriščanje odpadne toplote za ogrevanje naših trgovin

HOFER trgovine uporabljajo tehnologije, ki omogočajo energetsko učinkovito izkoriščanje odpadne toplote. Tako na primer s toploto, ki jo oddajajo pečice in druge tehnične naprave, v hladnih dneh ogrevamo prostore. Tudi vsi prezračevalni sistemi omogočajo zelo učinkovito ponovno uporabo odpadne toplote.

Najsodobnejši sistemi za ogrevanje in klimatizacijo prostorov

V naših novih trgovinah uporabljamo najsodobnejše hladilne sisteme, ki so namenjeni tako hlajenju izdelkov kot tudi ogrevanju in klimatizaciji prostorov. Gre za nadvse okolju prijazen in učinkovit način ogrevanja trgovin, zato je dodatno ogrevanje potrebno le pozimi, ko so zunanje temperature posebej nizke.