Sprememba naročila Dokončaj spremembo

Dodano v košarico

Ravnanje z odpadki: skrbna uporaba virov

Skladno z našo politiko družbene odgovornosti smo zavezani, da pri našem delovanju nastane čim manj odpadkov. Pri tem se v okviru naše strategije naslanjamo na dvoje:

  • po eni strani z živili ravnamo skrbno in v največji možni meri zmanjšujemo količino odpadkov v naših trgovinah in delovnih procesih, 
  • po drugi pa si še bolj prizadevamo za trajnostno naravnano, inovativno embalažo.