Sprememba naročila Dokončaj spremembo

Dodano v košarico

Naša zavezanost k varovanju podnebja in okolja

Močna deževja, viharji, daljša vročinska obdobja s sušo in ostale posledice podnebnih sprememb vplivajo na izpad pridelka in močno prizadenejo tudi trgovce z živili, kot je HOFER. Ravno zato si že od začetka našega delovanja prizadevamo, da z različnimi ukrepi zmanjšujemo ekološki odtis našega poslovanja. Naj gre za nove, energetsko varčne tehnologije, optimizacijo embalaže, skrbno ravnanje s hrano ali razširitev naše ekološke ponudbe. Na vsakem koraku si prizadevamo zmanjševati emisije toplogrednih plinov.

Kot del skupine ALDI SÜD si bomo prizadevali za zmanjševanje ekološkega odtisa, kar bomo dosegli:

 • z znižanjem izpustov toplogrednih plinov do leta 2025 za 26 % v primerjavi z letom 2016;
 • z zagotavljanjem izdelkov, ki ne vplivajo škodljivo na okolje;
 • s spodbujanjem strateških dobaviteljev (ki so odgovorni za 75 % izpustov) da do leta 2024 določijo lastne cilje glede izpustov, ki temeljijo na iniciativi SBT (Science Based Targets);
 • s podporo okoljskih trajnostnih projektov v svojih dobavnih verigah.

Energijska politika

Politika upravljanja z energijo ureja strateško usmerjenost podjetja in predstavlja osnovo za že zastavljene in bodoče cilje na področju upravljanja z energenti. Trgovina z živili vpliva s svojimi trgovinami in logističnimi centri na okolje. Da se zagotavlja čim manjši vpliv na okolje, je upravljanje področja energije zakoreninjeno v kulturi podjetja. V obliki stalne dostopnosti in transparentnih procesov za vse sodelavce se zagotavlja, da se ta politika dejansko izvaja.  Dodatno se vsi sodelavci izobražujejo in senzibilizirajo za zagotavljanje teh ciljev.

Z izvajanjem sledečih ukrepov se zagotavlja doseganje družbene odgovornost:

 • energetsko učinkovito načrtovanje
 • investicije v učinkovite tehnologije
 • uporaba obnovljivih virov energije
 • kritje energetskih potreb z zeleno energijo
 • preprečevanje, zmanjševanje in kompenzacija povzročenih emisij ogljikovega dioksida.

Da se dosega energetske cilje in zagotavlja stalne izboljšave, je implementiran sistem za upravljanje z energijo, ki temelji na EN ISO 50.001. Njegovi glavni poudarki so:

 • stalen monitoring porabljene energije
 • ocenjevanje energetske učinkovitosti
 • izpolnjevanje veljavnih zakonskih zahtev na področju energetske učinkovitosti
 • odkrivanje potencialov za izboljšave
 • načrtovanje in sprejemanje ukrepov za izboljšanje
 • ocenjevanje uspeha izvedenih ukrepov
 • ocenjevanje izboljšav na področju energetske učinkovitosti

Zagotavljanje potrebnih virov in informacij za vse sodelavce je ključnega pomena za izvedbo energetske politike.

Z upoštevanjem zgoraj navedenih politik ostajamo zvesti našim vodilom, da kupcem zagotovimo visokokakovostne izdelke z nizkimi cenami.  Dodana vrednost trajnostne usmeritve podjetja ustvarja za kupca dodatno pozitivno nakupovalno izkušnjo .