Sprememba naročila Dokončaj spremembo

Dodano v košarico

Naša zavezanost k varovanju podnebja in okolja

Močna deževja, viharji, daljša vročinska obdobja s sušo in ostale posledice podnebnih sprememb vplivajo na izpad pridelka in močno prizadenejo tudi trgovce z živili, kot je HOFER. Ravno zato si že od začetka našega delovanja prizadevamo, da z različnimi ukrepi zmanjšujemo ekološki odtis našega poslovanja. Naj gre za nove, energetsko varčne tehnologije, optimizacijo embalaže, skrbno ravnanje s hrano ali razširitev naše ekološke ponudbe. Na vsakem koraku si prizadevamo zmanjševati emisije toplogrednih plinov.

Kot del skupine ALDI SÜD si bomo prizadevali za zmanjševanje ekološkega odtisa, kar bomo dosegli:

  • z znižanjem izpustov toplogrednih plinov do leta 2025 za 26 % v primerjavi z letom 2016;
  • z zagotavljanjem izdelkov, ki ne vplivajo škodljivo na okolje;
  • s spodbujanjem strateških dobaviteljev (ki so odgovorni za 75 % izpustov) da do leta 2024 določijo lastne cilje glede izpustov, ki temeljijo na iniciativi SBT (Science Based Targets);
  • s podporo okoljskih trajnostnih projektov v svojih dobavnih verigah.