Sprememba naročila Dokončaj spremembo

Dodano v košarico

Pri HOFERju od leta 2014 svoja prizadevanja na področju trajnosti in družbene odgovornosti združujemo v trajnostno iniciativo Danes za jutri, v okviru katere so bili uvedeni številni ukrepi, izboljšave in trajnostni projekti.

Ključni podporni stebri, na katere se vsebinsko osredotočamo, so dobavna veriga, družba, okolje in varstvo podnebja, kupci ter sodelavke in sodelavci.

Izvajamo obsežne, ciljno usmerjene projekte, s katerimi  ozaveščamo o načinu življenja, ki je usmerjen v prihodnost in v katere aktivno vključujemo naše kupce. Prepričani smo namreč, da lahko le skupaj vsaj malo izboljšamo ta svet.

 

5 KLJUČNIH PODPORNIH STEBROV

 

 

Dobavna veriga

Vzdolž celotne dobavne verige, od pridobivanja surovin in vse do končne proizvodnje, upoštevamo okoljska in socialna trajnostna merila.

 

 

Družba

Trajnostni družbeni učinek je v ospredju naših prizadevanj, zato se osredotočamo na izbrane teme in ciljne skupine. Dobrodelnim organizacijam pomagamo tako z doniranjem sredstev in izdelkov kot tudi z drugimi viri, na primer čas in znanje naših sodelavcev. 
 

 

 

Kupci

S transparentnim in jasnim obveščanjem, ki se kažeta skozi označevanje izdelkov in neposredno komunikacijo, želimo našim kupcem omogočiti premišljene nakupne odločitve. 

 

 

Okolje in varovanje podnebja

Okoljski odtis našega poslovanja želimo čim bolj zmanjšati. Zato bomo vztrajno povečevali energetsko učinkovitost celotnega podjetja ter uporabljali okolju prijazna hladilna sredstva in obnovljive vire energije. Ob tem bomo stremeli k še učinkovitejši in trajnostno usmerjeni logistiki.

 

 

Sodelavci in sodelavke

Želimo zagotoviti delovno okolje, ki zaposlenim omogoča osebno rast in razvoj ne glede na poreklo, veroizpoved, svetovni nazor, starost, spol, invalidnost in spolno usmerjenost. Skupaj ustvarjamo kulturo učenja in osebnostnega razvoja.

 

VIZIJA 2030


ZAGOTAVLJANJE TRAJNOSTI, DOSTOPNE NAŠIM KUPCEM.

Skupina ALDI SÜD je bila vedno usmerjena v zagotavljanje kakovostnih izdelkov našim kupcem po več kot fer cenah. V zadnjih desetih letih smo uspešno vpeljali odgovorne poslovne procese in programe ter dosegli številne pozitivne rezultate. Tako smo med drugim v okviru našega projekta »Embalaža na HOFER misiji: Zmanjšaj. Ponovno uporabi. Recikliraj.« iz prodaje umaknili plastične vrečke in plastične izdelke za enkratno uporabo, poleg tega na naših policah ne boste našli več jajc iz baterijske reje, med izdelki HOFERjevih ekskluzivnih blagovnih znamk prav tako ne izdelkov z jajci iz baterijske reje, vsi morski sadeži in ribe prihajajo iz trajnostnih virov, kakav v naših čokoladah, pralinejih, pecivu in sladkarijah je certificiran, BIO natura izdelki ne vsebujejo več palminega olja in še bi lahko naštevali. Z našo novo vizijo za leto 2030 se pripravljamo na prihodnost družbene odgovornosti.

Zaradi vizije »zagotavljanja trajnosti, dostopne našim kupcem« bomo pri HOFERju še naprej ponujali odlične izdelke in kupcem obenem zagotovili, da so bili omenjeni pridobljeni na odgovoren način. Tega ne počnemo, ker to od nas pričakuje družba, pač pa zato, ker gre preprosto za pravo stvar. Obravnavamo najbolj pereča globalna socialna in okoljska vprašanja na področjih, kjer lahko najbolj vplivamo na ljudi in na planet.

Našo globalno strategijo družbene odgovornosti sestavljajo štiri mednarodna prednostna področja: človekove pravice, učinkovita raba virov, doseganje ničelnih izpustov ogljikovega dioksida in izbrani delodajalec, dopolnjujejo pa jih dodatna nacionalna prednostna področja, ki se osredotočajo na zagotavljanje dostopa do kakovostnih izdelkov vsem kupcem ter na nudenje podpore lokalnim skupnostim prek dobrodelnih partnerstev. Vse te dejavnosti skupaj pripomorejo k splošni viziji »zagotavljanja trajnosti, dostopne našim kupcem«.


NAŠA GLOBALNA PODROČJA USMERITVE

1. ČLOVEKOVE PRAVICE


Naš vpliv uporabljamo za spoštovanje človekovih pravic.

Zavezani smo spoštovanju človekovih pravic ter izboljšanju življenjskih in delovnih pogojev v naših dobavnih verigah. Naša zaveza obsega izogibanje kakršnemu koli škodljivemu vplivu na človekove pravice, ki bi ga lahko povzročili, k njemu prispevali ali pa bili z njim neposredno povezani. Da bi dosegli resnično spremembo, smo vzpostavili široko paleto partnerstev z organizacijami, kamor spadajo dobavitelji, proizvajalci, trgovci na drobno, vlade in nevladne organizacije. Skupaj lahko izboljšamo življenja delavcev in njihovih družin na več različnih načinov, med drugim s spodbujanjem boljših delovnih in življenjskih pogojev za delavce in njihove družine, izplačilom pravične plače, opolnomočenjem žensk, zatiranjem otroškega dela in povečanjem preglednosti v naših dobavnih verigah.h.

2. UČINKOVITA RABA VIROV


Vire uporabljamo premišljeno in varujemo ekosisteme.

Trajnostne nakupne prakse so bistvene za dolgoročni uspeh našega poslovanja. Odgovorni smo za vse dejavnosti v naših dobavnih verigah in za vire, ki se jih uporablja pri proizvodnji naših izdelkov. Skupaj z našimi poslovnimi partnerji si bomo prizadevali za povečanje preglednosti in nenehne izboljšave v dobavnih verigah. Zmanjšali bomo odpadno hrano v okviru našega poslovanja in poskrbeli, da se bo druge industrijske odpadke ponovno uporabilo ali recikliralo. Pri podjetju HOFER Slovenija bomo do konca leta 2025 celotno količino embalaže lastnih blagovnih znamk zmanjšali za 15 % in poskrbeli, da bo primerna za recikliranje ali ponovno uporabo ali kompostiranje. Povečali bomo delež trajnostnih izdelkov, ki so na voljo našim kupcem. Naša želja je, da so naši izdelki izdelani na trajnosten način, okoljska in socialna merila pa upoštevamo v svojih globalnih dobavnih verigah – od surovin do končne proizvodnje.

3. DOSEGANJE NIČELNIH IZPUSTOV OGLJIKOVEGA DIOKSIDA


Prispevamo svoj delež k omejevanju globalnega segrevanja ozračja.

Naša poslovna dejavnost pomembno vpliva na podnebje in okolje. To ni le rezultat izdelkov, ki jih prodajamo, pač pa tudi rezultat vseh naših poslovnih dejavnosti. Naš cilj je čim bolj zmanjšati okoljski odtis dejavnosti našega podjetja, kar bomo dosegli z znižanjem svojih izpustov toplogrednih plinov, prizadevali pa si bomo, da bodo okolju čim bolj prijazni tudi naši izdelki.

Kot del širše zaveze, da bi čim bolj zmanjšali vpliv naših izdelkov, bomo s svojimi poslovnimi partnerji sodelovali pri zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov, v svojih dobavnih verigah pa bomo podpirali tudi projekte za zaščito podnebja.

 

4. IZBRANI DELODAJALEC


Cilj podjetja HOFER trgovina d.o.o. je postati izbrani delodajalec na slovenskem trgu, kar ustvarjamo:

  • s številnimi ukrepi na področju zaposlovanja, ugodnostmi za zaposlene ter več kot fer plačilom v trgovski panogi;
  • z rednim izvajanjem ankete zadovoljstva med sodelavkami in sodelavci ter uvedbo izboljšav, izvedbo številnih izobraževanj in promocijo zdravja na delovnem mestu;
  • z ukrepi, kot so npr. inovativni zaposlitveni model HOFER (po)polni delovni čas, Sabbatical, dodatno leto po porodniški, vplačevanje v 2. pokojninski steber za zaposlene, takojšnja pogodba za nedoločen čas s 6-mesečnim poskusnim delom, avtomatično napredovanje skozi plačilne razrede, če se izpostavi le nekatere.