Sprememba naročila Dokončaj spremembo

Dodano v košarico

BIO natura – BIO kakovost in HOFER CENA

Linijo izdelkov BIO natura najdete v embalažah, ki dajejo izdelkom pridih narave. Motiv drevesa in zelena barva v vizualno podobo embalaž vnašata simbol še močnejše povezanosti z naravo, kar predstavlja temelj linije izdelkov BIO natura, ki je pridelana na okolju prijazen način, pod strogimi standardi ekološke pridelave, v skladu z določili Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 o ekoloških proizvodih.

Zakaj ponujamo lastno linijo BIO izdelkov?

Potreba po zdravi prehrani in zavedanje njene pomembnosti sta vse večja, zato vam želimo nuditi čim širšo izbiro BIO izdelkov – od svežega sadja in zelenjave, mesa, kruha, raznolikih mlečnih izdelkov, semen in oreščkov, do različnih vrst keksov, omak, džemov in testenin. Široko redno ponudbo BIO natura izdelkov dopolnjujemo z izbrano sezonsko in posebno ponudbo, posledično število izdelkov stalno povečujemo.

Naša lastna blagovna znamka BIO natura pa nam poleg popolnega nadzora nad kakovostjo surovin in končnim izdelkom omogoča tudi, da vam BIO izdelke visoke kakovosti nudimo po HOFER CENI.

 

Značilnosti ekološke pridelave

Tudi naši dobavitelji ekološko pridelanih izdelkov se vneto zavzemajo za okolju prijazen in trajnosten način kmetovanja in pridelave. V skladu s strogimi ekološkimi standardi proizvajajo visokokakovostne izdelke:

  • Ekološki kmetovalci gnojijo izključno z organskimi gnojili in ne uporabljajo kemično sintetiziranih sredstev za varstvo rastlin ali sredstev, proizvedenih z gensko tehnologijo.
  • Ekološko poljedelstvo ohranja rodovitnost tal, preprečuje bolezni in razvoj škodljivcev ter skrbi za ohranjanje biološke raznovrstnosti v naravi.
  • Ekološko poljedelstvo je namesto uvajanja novih tehničnih ukrepov za lažje kmetovanje usmerjeno k spodbujanju naravnega ravnovesja in odpornosti tal, rastlin in živali ter s tem k ohranjanju biološke aktivnosti v naravi.
  • Zahteve Uredbe Sveta o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov veljajo za celotno proizvodnjo ter predelavo in označevanje ekoloških kmetijskih proizvodov.
  • K temu spadajo tudi predpisi na področju živinoreje, ki določajo predvsem stalen dostop živali do površin na prostem, hleve, ki zagotavljajo njihovo dobro počutje, ter krmljenje živali z ekološkimi krmili.
  • Da se vse te predpise upošteva, najmanj enkrat na leto preverijo pristojni organi za nadzor oz. izvajalci nadzora. Vsako podjetje, ki kakorkoli sodeluje pri pridelavi, logistiki ali prodaji ekoloških izdelkov in je bilo vključeno v nadzor, mora imeti veljavno dokazilo o nadzoru.