Sprememba naročila Dokončaj spremembo

Dodano v košarico

Splošni pogoji sodelovanja in pravila nagradne igre »Moje mnenje. Moj HOFER«

Splošni pogoji sodelovanja

1. Podatki o organizatorju nagradne igre

Organizator nagradne igre »Moje mnenje. Moj HOFER« (v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje HOFER trgovina d.o.o., Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica (v nadaljevanju: organizator).

2. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija podjetja HOFER trgovina d.o.o. 

V nagradni igri posamezniki sodelujejo v izboru za 5 mesečnih nagrad, ki bodo predstavljene v nadaljevanju Splošnih pogojev sodelovanja in pravil nagradne igre »Moje mnenje. Moj HOFER«.

3. Sodelujoči

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim in začasnim prebivališčem na ozemlju Republike Slovenije, starejše od 18 let. Osebe mlajše od 18 let morajo za sodelovanje v nagradni igri pridobiti predhodno pisno pooblastilo staršev ali zakonitih zastopnikov.

V nagradni igri ne morejo sodelovati sodelavci v podjetju HOFER trgovina d.o.o., njihovi ožji družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, otroci), druge osebe, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre in pravne osebe.

Pravila in pogoji nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči potrjujejo, da poznajo Splošne pogoje sodelovanja in pravila nagradne igre »Moje mnenje. Moj HOFER« ter Določbe o varstvu osebnih podatkov HOFER trgovina d.o.o., ki jih je določil organizator ter jih sprejemajo. Določbe o varstvu osebnih podatkov HOFER trgovina d.o.o. so objavljene na povezavi.

Izbor nagrajencev organizatorja je dokončen, organizatorju ga ni treba utemeljiti in zoper njega ni možna pritožba.

Nagradna igra poteka v skladu s slovensko zakonodajo. Predmetni Splošni pogoji sodelovanja in pravila nagradne igre so veljavni od 01. 04. 2021 do 31. 12. 2024.

4. Način sodelovanja v nagradni igri

Za sodelovanje v nagradni igri morajo sodelujoči v celoti izpolniti anketo in kontaktni obrazec (ime, priimek, naslov, rojstni datum) na spletni strani. Sodelovanje je mogoče v roku 14 dni od dneva nakupa, opravljenega v katerikoli trgovini HOFER Slovenija.

V žrebanje za nagrado se uvrsti vsak sodelujoči, ki pravilno in v celoti izpolni obrazec ter izpolnjuje vse pogoje za sodelovanje v nagradni igri.

Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje večkrat, nagrajen pa je lahko samo enkrat. 

5. Čas trajanja nagradne igre

Nagradna igra poteka vsak mesec med prvim in zadnjim dnem v mesecu.

6. Nagradni sklad

V mesečnem nagradnem skladu je 5 nagrad, in sicer:

5 x 40 EUR na HOFERjevih darilnih karticah.

Nagrada ni prenosljiva in je ni mogoče zamenjati za gotovino ali drug izdelek v denarni protivrednosti nagrade. 

7. Davčne obveznosti

Vrednost nagrad ne presega 42 EUR, zato se akontacija dohodnine ne odvede ter se vrednost nagrade ne všteva v davčno osnovo prejemnikov.

Organizatorja bremeni plačilo vseh davkov v zvezi s podelitvijo nagrade (vključno z DDV-jem). Druge davčne obveznosti v skladu z letno dohodninsko odločbo bremenijo prejemnike nagrad. Vrednost nagrad je maloprodajna z vključenim DDV.

8. Določanje nagrajencev

Nagrajence se določi z žrebom izmed vseh sodelujočih, ki so na spletni strani pravilno in v celoti izpolni obrazec ter izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje v nagradni igri. Žreb se opravi vsakega 15. v mesecu oziroma prvi delovni dan po tem datumu.

9. Pravica do podelitve nagrade

Nagrada se podeli, razen če nagrajenci ne izpolnjujejo Splošnih pogojev sodelovanja in pravil nagradne igre ali slednje kršijo. Prav tako se nagrada ne podeli in se sodelujoče iz nagradne igre izključi, če na kakršenkoli način širijo sovražni govor.

V teh primerih je organizator nagradne igre v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti. Organizator z nagrado prosto razpolaga, žreb za to nagrado se ne ponovi.

10. Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade

Organizator nagradne igre nagrajence objavi na spletni strani Mesečni nagrajenci. Seznam nagrajencev bo objavljen na dan žreba do 20. dneva v mesecu objave. Vsi nagrajenci bodo o prejemu nagrade obveščeni preko elektronskega naslova, nagrada pa jim bo poslana na pošti.

11. Izključitev odgovornosti

Organizator ne odgovarja za:

  • nedelovanje nagradne igre, ki je posledica izpada omrežja (pogodbenih partnerjev),
  • izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo spletne strani,
  • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator nima vpliva,
  • sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki,
  • kakršne koli posledice ob koriščenju nagrade.

12. Varstvo osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov je organizator nagradne igre HOFER trgovina d.o.o., Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica, ki osebne podatke sodelujočih obdeluje v času trajanja nagradne igre za namene izvedbe podeljevanja nagrad v skladu s temi Splošnimi pogoji.

Sodelujoči morajo ob prijavi za sodelovanje v nagradni igri upravljavcu posredovati svoje ime, priimek, naslov in elektronski naslov. Upravljavec te podatke obdeluje na temelju zakonitega interesa za podelitev nagrade in izvedbo nagradne igre, sodelujoči pa lahko kadarkoli ugovarjajo takšni obdelavi, pri čemer njihov ugovor šteje kot odstop od sodelovanja v nagradni igri.

Sodelujoči in nagrajenci imajo vedno pravico, da od upravljavca zahtevajo dostop do in popravek osebnih podatkov, posredovanih v nagradni igri ter v zvezi s tem pravico do omejitve obdelave. Sodelujoči imajo poleg tega tudi pravico do ugovora, ki šteje kot odstop od sodelovanja v nagradni igri, in v tem primeru tudi pravico do izbrisa teh osebnih podatkov. Če menijo, da upravljavec njihovih pravic ne izvršuje ustrezno, lahko to sporočijo oddelku, pristojnemu  za varstvo osebnih podatkov na pravo@hofer.si ali pa se pritožijo pri Informacijskemu pooblaščencu (ip-rs.si). Dodatne informacije v zvezi z varstvom osebnih podatkov so sodelujočim na voljo na povezavi.

13. Ostale določbe

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh Splošnih pogojev sodelovanja in pravil nagradne igre. Ob vsaki spremembi Splošnih pogojev sodelovanja in pravil nagradne igre »Moje mnenje. Moj HOFER« organizator veljavne objavi na spletni strani.

Če sodelujoči po objavi sprememb Splošnih pogojev sodelovanja in pravil nagradne ne prekliče sodelovanja v nagradni igri, se šteje, da spremembo sprejema in z njo strinja.

Za vse morebitne spore v povezavi s to nagradno igro, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Lukovica, 01. 04. 2021​