Sprememba naročila Dokončaj spremembo

Dodano v košarico

VIZIJA 2023


NAŠA VIZIJA 2030: zagotavljanje trajnosti, dostopne našim kupcem.

Skupina ALDI SÜD je bila vedno usmerjena v zagotavljanje kakovostnih izdelkov našim kupcem po več kot fer cenah. V zadnjih desetih letih smo uspešno vpeljali odgovorne poslovne procese in programe ter dosegli številne pozitivne rezultate. Tako smo med drugim v okviru našega projekta »Embalaža na HOFER misiji: Zmanjšaj. Ponovno uporabi. Recikliraj.« iz prodaje umaknili plastične vrečke in plastične izdelke za enkratno uporabo, poleg tega na naših policah ne boste našli več jajc iz baterijske reje, med izdelki HOFERjevih ekskluzivnih blagovnih znamk prav tako ne izdelkov z jajci iz baterijske reje, vsi morski sadeži in ribe prihajajo iz trajnostnih virov, kakav v naših čokoladah, pralinejih, pecivu in sladkarijah je certificiran, Natur aktiv izdelki ne vsebujejo več palminega olja in še bi lahko naštevali. Z našo novo vizijo za leto 2030 se pripravljamo na prihodnost družbene odgovornosti.

Zaradi vizije »zagotavljanja trajnosti, dostopne našim kupcem« bomo pri HOFERju še naprej ponujali odlične izdelke in kupcem obenem zagotovili, da so bili omenjeni pridobljeni na odgovoren način. Tega ne počnemo, ker to od nas pričakuje družba, pač pa zato, ker gre preprosto za pravo stvar. Obravnavamo najbolj pereča globalna socialna in okoljska vprašanja na področjih, kjer lahko najbolj vplivamo na ljudi in na planet.

Našo globalno strategijo družbene odgovornosti sestavljajo štiri mednarodna prednostna področja: človekove pravice, učinkovita raba virov, doseganje ničelnih izpustov ogljikovega dioksida in izbrani delodajalec, dopolnjujejo pa jih dodatna nacionalna prednostna področja, ki se osredotočajo na zagotavljanje dostopa do kakovostnih izdelkov vsem kupcem ter na nudenje podpore lokalnim skupnostim prek dobrodelnih partnerstev. Vse te dejavnosti skupaj pripomorejo k splošni viziji »zagotavljanja trajnosti, dostopne našim kupcem«.


NAŠA GLOBALNA PODROČJA USMERITVE

1. ČLOVEKOVE PRAVICE:


Naš vpliv uporabljamo za spoštovanje človekovih pravic.

Zavezani smo spoštovanju človekovih pravic ter izboljšanju življenjskih in delovnih pogojev v naših dobavnih verigah. Naša zaveza obsega izogibanje kakršnemu koli škodljivemu vplivu na človekove pravice, ki bi ga lahko povzročili, k njemu prispevali ali pa bili z njim neposredno povezani. Da bi dosegli resnično spremembo, smo vzpostavili široko paleto partnerstev z organizacijami, kamor spadajo dobavitelji, proizvajalci, trgovci na drobno, vlade in nevladne organizacije. Skupaj lahko izboljšamo življenja delavcev in njihovih družin na več različnih načinov, med drugim s spodbujanjem boljših delovnih in življenjskih pogojev za delavce in njihove družine, izplačilom pravične plače, opolnomočenjem žensk, zatiranjem otroškega dela in povečanjem preglednosti v naših dobavnih verigah.h.

2. UČINKOVITA RABA VIROV:


Vire uporabljamo premišljeno in varujemo ekosisteme.

Trajnostne nakupne prakse so bistvene za dolgoročni uspeh našega poslovanja. Odgovorni smo za vse dejavnosti v naših dobavnih verigah in za vire, ki se jih uporablja pri proizvodnji naših izdelkov. Skupaj z našimi poslovnimi partnerji si bomo prizadevali za povečanje preglednosti in nenehne izboljšave v dobavnih verigah. Zmanjšali bomo odpadno hrano v okviru našega poslovanja in poskrbeli, da se bo druge industrijske odpadke ponovno uporabilo ali recikliralo. Pri podjetju HOFER Slovenija bomo do konca leta 2025 celotno količino embalaže lastnih blagovnih znamk zmanjšali za 15 % in poskrbeli, da bo primerna za recikliranje ali ponovno uporabo ali kompostiranje. Povečali bomo delež trajnostnih izdelkov, ki so na voljo našim kupcem. Naša želja je, da so naši izdelki izdelani na trajnosten način, okoljska in socialna merila pa upoštevamo v svojih globalnih dobavnih verigah – od surovin do končne proizvodnje.

 

3. DOSEGANJE NIČELNIH IZPUSTOV OGLJIKOVEGA DIOKSIDA:


Prispevamo svoj delež k omejevanju globalnega segrevanja ozračja.

Naša poslovna dejavnost pomembno vpliva na podnebje in okolje. To ni le rezultat izdelkov, ki jih prodajamo, pač pa tudi rezultat vseh naših poslovnih dejavnosti. Naš cilj je čim bolj zmanjšati okoljski odtis dejavnosti našega podjetja, kar bomo dosegli z znižanjem svojih izpustov toplogrednih plinov, prizadevali pa si bomo, da bodo okolju čim bolj prijazni tudi naši izdelki.

Kot del širše zaveze, da bi čim bolj zmanjšali vpliv naših izdelkov, bomo s svojimi poslovnimi partnerji sodelovali pri zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov, v svojih dobavnih verigah pa bomo podpirali tudi projekte za zaščito podnebja.

 

4. IZBRANI DELODAJALEC:


Cilj podjetja HOFER Slovenija je postati izbrani delodajalec na slovenskem trgu, kar ustvarjamo:

  • s številnimi ukrepi na področju zaposlovanja, ugodnostmi za zaposlene ter več kot fer plačilom v trgovski panogi;
  • z rednim izvajanjem ankete zadovoljstva med sodelavkami in sodelavci ter uvedbo izboljšav, izvedbo številnih izobraževanj in promocijo zdravja na delovnem mestu;
  • z ukrepi, kot so npr. inovativni zaposlitveni model HOFER (po)polni delovni čas, Sabbatical, dodatno leto po porodniški, vplačevanje v 2. pokojninski steber za zaposlene, takojšnja pogodba za nedoločen čas s 6-mesečnim poskusnim delom, avtomatično napredovanje skozi plačilne razrede, če se izpostavi le nekatere.