Sprememba naročila Dokončaj spremembo

Dodano v košarico

Skrbimo za medeno prihodnost – pobuda za ohranitev čebel


Znanstveno potrjene raziskave so pokazale, da čebele zaradi okolju škodljivih pesticidov, pomanjkanja hrane in pomanjkanja gnezdišč izginjajo. Čebele ne izdelujejo le medu, temveč poskrbijo, da se iz cvetov razvijejo užitni plodovi. Ravno zaradi tega pa imamo ljudje za tretjino več živil, kot bi jih imeli sicer. 

Zaradi tega smo se leta 2014 odločili, da čebelam namenimo naš prvi trajnostni projekt in skupaj z našimi kupci pomembno prispevamo k njihovemu varovanju. Iz pobude Skrbimo za medeno prihodnost je nastal zanimiv naravovarstveni projekt, ki se bori proti izumiranju čebel in ozavešča o pomenu čebel in drugih opraševalcev.

Poleg strogega nadzora nad uporabo pesticidov pri pridelavi sadja in zelenjave in nenehnega izboljševanja ponudbe ekoloških izdelkov gremo pri HOFERju s projektom Skrbimo za medeno prihodnost še korak dlje. V partnerstvu s Čebelarsko zvezo Slovenije (ČZS) smo zgradili HOFERjev raziskovalni čebelnjak, pričeli smo s prodajo čebelam prijaznih izdelkov, na težavo pa ne opozarjamo samo svojih kupcev, temveč tudi svoje zaposlene in poslovne partnerje.

Skrb za čebele je za nas velika odgovornost, zato je projekt dolgotrajne narave. Na tej spletni strani lahko spremljate razvoj projekta, s katerim bodo povezane številne aktivnosti v sklopu ohranjanja čebel.

 

NAŠI DOSEŽKI


Naše dolgoletno uspešno sodelovanje s Čebelarsko zvezo Slovenije (ČZS) vedno znova radi nadgrajujemo. Tukaj lahko sledite aktivnostim zadnjih let in načrtovanim novostim.

  

HOFERJEV RAZISKOVALNI ČEBELNJAK

Ker ni nič samoumevno, morajo čebelarji in drugi strokovnjaki nenehno preverjati, da so čebelji pridelki varni in kakovostni, saj s tem skrbijo za razvoj čebelarstva in ustrezen nadzor.

Pri HOFERju smo se zato v partnerstvu s Čebelarsko zvezo Slovenije (ČZS) odločili, da predvsem v raziskovalne in izobraževalne namene v našem upravno-logističnem centru zgradimo raziskovalni čebelnjak, ki je med drugim namenjen:

  • proučevanju vpliva okolja na čebelje pridelke (med, cvetni prah, propolis);
  • analizi kakovosti čebeljih pridelkov, kar doprinaša k oblikovanju in nadgradnji zbirke podatkov o njihovih hranilnih in funkcionalnih lastnostih in je pomembno tako s stališča vključevanja teh pridelkov v prehrano ljudi kot tudi za boljše razumevanje prehranskih potreb čebel;
  • testiranju pripomočkov za pridobivanje čebeljega strupa;
  • praktičnemu izobraževanju čebelarjev in čebelarjev začetnikov.

Izsledki večletnih raziskav so uporabni za slovenski in širši prostor ter relevantni za celotno čebelarsko stroko. Pri projektu sodelujejo strokovnjaki s ČZS in drugi raziskovalci s področja čebelarstva.

Ob 10-letnici projekta Skrbimo za medeno prihodnost smo v sodelovanju s ČZS in z dr. Natašo Lilek (Medex d.o.o.) pripravili brošuro o cvetnem prahu, ki je središče večletnih raziskav v HOFERjevem raziskovalnem čebelnjaku.

  

 

Brošura o cvetnem prahu

  Preberite  

 

LETNO POROČILO 2022

  Preberite  

Z letom 2019 je HOFERjev raziskovalni čebelnjak certificiran za ekološko pridelavo medu in cvetnega prahu. Pridobivamo med in cvetni prah in čebelarimo v skladu z načeli ekološkega čebelarjenja. Od leta 2020 pa je HOFER tudi vpisan v sistem pridelovalcev slovenskega medu z zaščiteno geografsko označbo.

Čebelnjak je izdelan v kranjskem slogu – po zgledu tipičnih čebelnjakov na slovenskih tleh. Zgrajen je iz smrekovega lesa iz slovenskih gozdov. Na strehi je opremljen s fotocelicami, s katerimi pridobivamo energijo za delovanje tehtnic, ki tehtajo posamezne panje ter s tem kažejo, koliko je čebelja družina pridelala medu. Panji so obarvani v barvah projekta Danes za jutri.

V čebelnjaku živi 20 čebeljih družin kranjske sivke, na vrhuncu njihovega razvoja pa bo v njem bivalo predvidoma več kot 1,2 milijona čebel.

Povzetek opravljenega dela
 

Od spomladi 2014 v HOFERjevem raziskovalnem čebelnjaku s pomočjo vzorčenja čebeljih pridelkov opravljamo pregled stanja onesnaženosti okolja in izvajamo tudi analize kemijske sestave čebeljih pridelkov s poudarkom na njihovih funkcionalnih lastnosti.

V obdobju 2014–2018 je potekalo raziskovanje vpliva okolja na čebelje pridelke, ustvarjena je bila obsežna baza podatkov o kemijskih in mikroskopskih lastnostih cvetnega prahu osmukanca, ki predstavljajo eno izmed podlag za oblikovanje nasvetov glede uživanja čebeljih pridelkov, predvsem cvetnega prahu. Ugotavljamo, da čebelji pridelki niso obremenjeni s strani okolja, posredno so lahko čebelji pridelki dober indikator onesnaženosti okolja, saj surovino za njihov nastanek čebele najdejo v naravi.

Z letom 2019 smo pričeli s proučevanjem funkcionalnih lastnosti čebeljih pridelkov (npr. varnosti in funkcionalnost medu pri izvedbi medenih masaž, antioksidativno in protimikrobno delovanje, sestavine z dodano vrednostjo) za dosego dolgoročnega raziskovalnega cilja: spremljanje kakovosti, varnosti čebeljih pridelkov in proučevanje funkcionalnih lastnosti čebeljih pridelkov.

V 2020 so bili poleg HOFERjevega raziskovalnega čebelnjaka nameščeni dodatni panji, kjer bo ČZS podrobneje proučevala tehnologijo pridelave čebeljega strupa. Gre za specializiran proizvod, katerega način delovanja še ni dovolj dobro raziskan zato tovrstno raziskovalno delo predstavlja pomemben doprinos razvoju čebelarske dejavnosti.

Na podlagi rezultatov raziskav sodelavci ČZS objavljajo strokovne članke in se udeležujejo strokovnih kongresov. Poleg naštetega se raziskovalni čebelnjak uporablja za izobraževalne namene (tečaji za čebelarje začetnike, seminarji o pridobivanju medu in cvetnega prahu, občasno Čebelji dan za šole/vrtce).