DOLOČBE O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

Zavezujemo se, da bomo varovali osebne podatke obiskovalcev naših spletnih strani. Tretjim osebam bodo shranjeni osebni podatki na voljo le na način, opisan v tej izjavi. Samoumevno je, da vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali oglaševalskim podjetjem.

Pridržujemo si pravico, da informacije, zagotovljene v pričujoči izjavi o varstvu osebnih podatkov, brez predhodnega obvestila prilagodimo spremenjeni zakonodaji ali sodni praksi. Veljavna je vsakokrat tu objavljena aktualna različica.

Vsebina Določb o varstvu osebnih podatkov

1. Spletne strani podjetja HOFER d.o.o.
    2. Splošne določbe
    2.1 Pravna podlaga:
    2.2 Splošno
    2.3 Zbiranje in obdelava anonimnih podatkov
    2.4 Pravice zadevnih oseb
3. Uporaba in posredovanje osebnih podatkov in omejitev namena
    3.1 E-novice
    3.2 Nagradne igre
    3.3 Kontaktni obrazec
    3.4 Opomnik
    3.5 Karierna stran
4. Impresum

1. Spletne strani podjetja HOFER d.o.o.

Naslednje Določbe o varstvu osebnih podatkov veljajo za v nadaljevanju navedene spletne strani podjetja HOFER d.o.o.:

 • hofer.si
 • daneszajutri.hofer.si
 • dostava.hofer.si / hoferdostava.si
 • enovice.hofer.si
 • kariera.hofer.si
 • urnik.hofer.si
 • vinoteka.hofer.si
 • ferfud.si / ferfud.hofer.si
 • hofertrznica.si / trznica.hofer.si
 • manjvrec.si / manjvrec.hofer.si
 • naturaktivzajtrk.si / naturaktivzajtrk.hofer.si
 • 123gremo.si / 123gremo.hofer.si
 • mojemnenje.hofer.si
 • nasmeskotek.si
 • mojnasmeskotek.si / mojnasmeskotek.hofer.si

2. Splošne določbe

2.1 Pravna podlaga (Splošna uredba o varstvu podatkov EU in Zakon o varstvu osebnih podatkov)

Splošna uredba o varstvu podatkov EU ščiti temeljne pravice in svoboščine fizičnih oseb in zlasti njihovo pravico do varovanja osebnih podatkov. Osebni podatki so vse informacije, ki se nanašajo na določene in določljive fizične osebe.

2.2 Splošno

Odgovornost nosi podjetje HOFER trgovina d.o.o., Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica.

Z uporabo naših Spletnih strani soglašate, da smemo zbirati določene osebne podatke. V zameno se zavezujemo, da bomo vselej varovali vaše osebne podatke.

Vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali za namene oglaševanja tretjim osebam. Tretje osebe bodo vaše osebne podatke prejele le na način, opisan v teh določbah o varstvu osebnih podatkov.

2.3 Zbiranje in obdelava anonimnih podatkov

Pri vsakem dostopu uporabnika do naših Spletnih strani, tj. pri vsakem priklicu ali poskusu priklica določene datoteke na tem strežniku se shranijo podatki o tem postopku v dnevniški datoteki (log file). Ti podatki niso osebni podatki; torej ne moremo ugotoviti, kateri uporabnik je priklical katero datoteko. Prav tako ne poskušamo zbirati teh informacij.

Podrobno se lahko prek vsakega priklica shrani naslednji podatkovni niz:

 • ime priklicane datoteke, datum in ura priklica,
 • prenesena količina podatkov,
 • obvestilo, ali je bil priklic uspešen,
 • obvestilo, čemu je bil morda priklic neuspešen,
 • ime vašega spletnega ponudnika (tj. v naši dnevniški datoteki je denimo zapisano le, da je našo ponudbo iskal uporabnik spletnega ponudnika, seveda pa ne, kdo je to bil),
 • po potrebi operacijski sistem in programska oprema brskalnika vašega računalnika,
 • pa tudi spletna stran, s katere ste nas obiskali.

Vse navedene podatke vrednotimo le v statistične namene sami ali pa naši pooblaščeni izvajalci storitev. Te podatke uporabljamo za izboljšanje svojih Spletnih strani za vas.

2.4 Pravice zadevnih oseb

Pravica do informacij, popravka, izbrisa, omejitve in prenosa shranjenih osebnih podatkov kot tudi pritožba pri organu za varstvo osebnih podatkov

Vselej imate pravico do informacij, popravka, izbrisa, omejitve in prenosa svojih shranjenih osebnih podatkov. V tem primeru lahko stopite v stik z nami prek e-poštnega naslova pravo(at)hofer.si.

Če menite, da so z obdelavo vaših osebnih podatkov kršena zakonska določila, imate pravico do pritožbe pri organu za varstvo podatkov (t.j. Informacijski pooblaščenec RS).

Soglasje in pravica do preklica

Če je za obdelavo/uporabo vaših osebnih podatkov potrebno soglasje, jih bomo obdelovali/uporabljali šele potem, ko pridobimo vaše izrecno soglasje. Svoje soglasje lahko vselej prekličete (pravo(at)hofer.si). V primeru preklica svojega soglasja bodo podatki, shranjeni o vas doslej, anonimizirani in nadalje uporabljeni le v statistične namene brez prepoznavnosti. Do trenutka preklica soglasja se s preklicem soglasja ne posega v zakonitost obdelave, ki je bila izvedena na podlagi pridobljenega soglasja za obdelavo/uporabo.

Varnost podatkov

Sprejemamo vse po stanju tehnike priporočene tehnične in organizacijske ukrepe, da bi vaše osebne podatke varovali pred izgubo, nepooblaščenim dostopom in zlorabo.

3. Uporaba in posredovanje osebnih podatkov, omejitev namena in rok hrambe kot tudi prejemniki osebnih podatkov

Osebni podatki se zbirajo, če nam jih sporočite denimo v okviru postopka registracije (npr. e-novice) oz. z uporabo Spletne strani soglašate z uporabo piškotkov.

Vsi osebni podatki se zbirajo, obdelujejo in uporabljajo skladno z vsakokratnimi veljavnimi določili za varstvo osebnih podatkov v prvi vrsti za namen storitev, ki ste jih naročili, in za obdelavo vaših povpraševanj.

Vaši osebni podatki se v osebni obliki hranijo le tako dolgo, dokler je to potrebno za namene, za katere se obdelujejo oz. do poteka garancijskih, jamstvenih in zastaralnih rokov ter zakonsko določenih rokov hrambe, razen če to v teh določbah o varstvu osebnih podatkov ni določeno drugače.

V okviru upravljanja svojih Spletne strani pooblaščamo ponudnike programske opreme in agencije, ki lahko med opravljanjem svoje dejavnosti pridobijo dostop do vaših osebnih podatkov. Slednji so v razmerju do nas zavezani k spoštovanju določb o varstvu osebnih podatkov. Podrobnejše informacije o izvajalcih storitev, ki smo jih pooblastili, lahko pridobite prek e-poštnega naslova pravo(at)hofer.si.

3.1 E-novice

Naročilo na naše e-novice poteka po postopku dvojne potrditve prijave, razen v primerih, ko prijave ne opravite na naših Spletnih straneh ampak jo izvršite na drugih oglasnih kanalih. Po prijavi prejmete e-poštno sporočilo, v katerem vas prosimo za potrditev svoje prijave. Od prejemanja e-novic se lahko odjavite, tako da na koncu vsakih e-novic potrdite povezavo za odjavo. Za razpošiljanje naših e-novic smo pooblastili izvajalca storitev. Slednji je v razmerju do nas zavezan k spoštovanju določb o varstvu osebnih podatkov. Podrobnejše informacije o izvajalcih storitev, ki smo jih pooblastili, lahko pridobite prek e-poštnega naslova pravo(at)hofer.si.

3.2 Nagradne igre

V zvezi z nagradnimi igrami, ki jih nudimo, se vaši osebni podatki uporabljajo le za namen izvedbe nagradne igre, razen kadar nam za drugačno uporabo vaših osebnih podatkov podelite svoje izrecno soglasje.

3.3 Kontaktni obrazec

V okviru obdelave vaših povpraševanj in vaše uporabe naših storitev imamo pooblaščene izvajalce storitev. Izvajalci storitev so pogodbeno zavezani k spoštovanju predmetne izjave o varstvu osebnih podatkov. Da bi lahko čim hitreje in strokovno odgovorili na vaše povpraševanje, pri povpraševanju po izdelkih in reklamacijah uporabljamo kompetence naših dobaviteljev in pogodbenih partnerjev. Da bi prejeli odgovor, jim posredujemo vaša povpraševanja. Podrobnejše informacije o izvajalcih storitev/dobaviteljih/pogodbenih partnerjih, ki smo jih pooblastili, lahko pridobite prek e-poštnega naslova pravo(at)hofer.si.

Sicer se vaši osebni podatki tretjim osebam posredujejo le z vašim izrecnim soglasjem in če so se ti prejemniki v razmerju do nas zavezali k spoštovanju veljavnih določil o varstvu osebnih podatkov. Tako se lahko odločite, ali boste soglašali s posredovanjem svojih osebnih podatkov tretjim osebam ali ne.

3.4 Opomnik

Za uporabo HOFERjevega opomnika za izdelke (v prihajajočih ponudbah) je potrebna registracija. Vaš elektronski naslov oz. vašo telefonsko številko mobilnega telefona shranimo v podatkovno bazo registracij, shranjena sta do termina pošiljanja opomnika. Po poslanem opomniku se osebni podatki prenesejo na zunanjega pogodbenega obdelovalca, kjer so shranjeni še 10 tednov. Prosimo, da upoštevate vsa določila glede varovanja podatkov. Pošiljanje SMS opomnika je mogoče le v slovenskih mobilnih omrežjih. Podrobnejše informacije o izvajalcih storitev/dobaviteljih/pogodbenih partnerjih, ki smo jih pooblastili, lahko pridobite prek e-poštnega naslova pravo(at)hofer.si.

3.5 Karierna stran

Vsi osebni podatki se zbirajo, obdelujejo in uporabljajo zgolj za namen storitev, ki ste jih naročili ter za obdelavo vaših povpraševanj in prijav. V primeru zavrnitve prijave na zaposlitev vaše prijavne podatke hranimo 2 leti. Pri uspešni prijavi se vaši podatki in dokumentacija uporabljajo dalje v okviru zaposlitvenega razmerja.

4. Impresum

Naziv podjetja: HOFER trgovina d.o.o.
Sedež: Kranjska cesta 1, SI -1225 Lukovica
Oddelek za informacije in pomoč strankam
E-pošta: info(at)hofer.si
Telefon: +386 / 1 / 8346 600
Telefaks: +386 / 1 / 8346 628
Davčna številka: SI91043522
Matična številka: 1992414
Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Ljubljani, štev. vložka 1/40365/00
Osnovni kapital 19.988,00 EUR

Pri uporabi Spletnih strani je treba upoštevati avtorske pravice, pravice, ki izhajajo iz imena in blagovne znamke kot tudi druge sorodne pravice tretjih oseb. Zaščitene so vse vsebine Spletnih strani, vključno s predstavljenimi slikami, videi, glasbo, pisavo in blagovnimi znamkami. Uporabnik se zavezuje, da bo opustil sleherno zlorabo vsebin, zlasti pa slednjih ne bo vključeval niti v zasebne niti v komercialne spletne strani ali jih uporabljal v kakršne koli komercialne namene. Enako velja za prenos in uporabo vsebin Spletnih strani v prej omenjene namene.