POLITIKA ZASEBNOSTI

Ob obisku Spletnih strani družba HOFER, Kranjska cesta 1, Prevoje pri Šentvidu, Lukovica, kot upravljavec osebnih podatkov, obdeluje osebne podatke posameznikov. Pri tem je zavezana k varovanju osebnih podatkov posameznikov skladno s predpisi s področja varstva osebnih podatkov, ki veljajo v Republiki Sloveniji in predmetno Politiko zasebnosti. Spodaj so opisane podrobnosti obdelave osebnih podatkov.

Ob nakupu v trgovinah družbe HOFER ne prihaja do obdelave osebnih podatkov, razen ob plačilu s plačilno oz. kreditno kartico, pri čemer se obdela običajna količina podatkov, ki je nujno potrebna, da se izvede plačilna transakcija; ter ob izvajanju video nadzora na območju trgovin. Podrobnosti obdelave video nadzora v trgovinah so opisane spodaj, pod točko 1.8. Za potrebe izvedbe plačilne transakcije se podatki posredujejo ponudniku plačilnih storitev PAYONE GmbH, ki obdeluje te podatke kot samostojni upravljavec. Določbe o varstvu osebnih podatkov družbe PAYONE GmbH so na voljo na: https://www.payone.com/DE-de/datenschutz.

1. Podrobnosti obdelave osebnih podatkov

1.1. Ob obisku spletne strani:

Ob obisku Spletnih strani se na HOFERjevem spletnem strežniku samodejno shrani IP-naslov posameznika, ki identificira posamezen računalnik ali drugo napravo na spletu. Podrobno se prek vsakega priklica Spletne strani shrani naslednji podatkovni niz:

 • ime in URL priklicane datoteke,
 • datum in ura priklica,
 • prenesena količina podatkov,
 • obvestilo, ali je bil priklic uspešen,
 • obvestilo, zakaj je bil priklic neuspešen,
 • ime spletnega ponudnika posameznika (tj. v dnevniški datoteki družbe HOFER je denimo zapisano le, da je ponudbo iskal posameznika spletnega ponudnika, ne pa, kdo je to bil),
 • operacijski sistem in programska oprema računalnika.

Namen obdelave teh podatkov je zagotavljanje varnosti omrežja in informacij ter zagotavljanje brezhibne vzpostavitve povezave spletne strani in odpravljanje morebitnih tehničnih težav.

Pravno podlago za obdelavo IP naslova posameznika spletne strani predstavlja 6 (1f) člen Splošne uredbe. Obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec Spletnih strani, družba HOFER (nameni obdelave so opisani v prejšnjem odstavku).

Čas hrambe dnevniških datotek je omejen na 30 dni.

Pravice posameznikov: Posameznik ima vselej pravico dostopa do svojih osebnih podatkov, popravka, omejitve in ugovora. HOFER se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov obiskovalcev spletne strani. Zbrane osebne podatke bo HOFER  posredoval ponudniku spletnega gostovanja (HOFER Kommanditgesellschaft, Hofer Straße 1, 4642 Sattledt, Avstrija; skupni upravljavec osebnih podatkov). 

Posamezniki se lahko za pomoč pri uresničevanju svojih pravic obrnejo na pravo(at)hofer.si. Če posameznik meni, da HOFER njegovih pravic ne izvršuje ustrezno, se lahko pritoži Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije.

1.2. Prijava na HOFERjeve e-novice:

Ob prijavi na HOFERjeve e-novice HOFER obdeluje e-poštni naslov, ime in priimek posameznika ter datum in čas prijave na spletne e-novice.

HOFER te podatke obdeluje izključno z namenom pošiljanja e-novic, in sicer za obveščanje o HOFERjevi ponudbi.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov v okviru pošiljanja e-novic je posameznikova osebna privolitev, skladno z 6 (1a) členom Splošne uredbe. Ob tem HOFER uporablja t.i. sistem dvojne potrditve (double opt-in), z namenom preprečevanja zlorab. Elektronski naslov posameznika  se v podatkovno bazo shrani šele, ko posameznik s klikom na povezavo, poslano na predlagan elektronski naslov, potrdi prejemanje HOFERjevih e-novic.

Podatki o elektronski pošti ter ime in priimek se shranjujejo dokler se posameznik od storitve e-novic ne odjavi oz. do preklica privolitve.

Pravice posameznika: Privolitev za pošiljanje e-novic lahko posameznik kadarkoli prekliče, in sicer preko povezave na koncu vsakih e-novic, ki so poslane na e-poštni naslov ali tako da pošlje elektronsko sporočilo na pravo(at)hofer.si. S preklicem privolitve se ne posega v zakonitost obdelave na podlagi privolitve do preklica.

Posameznik ima vselej pravico dostopa do svojih osebnih podatkov, popravka, izbrisa, omejitve (pod pogoji Splošne uredbe) in pravico do prenosljivosti. Zbrani osebni podatki se uporabijo samo za namen, za katerega so podatki posredovani in  jih obdeluje le upravljavec. Ti podatki niso posredovani tretjim osebam.

Posamezniki se lahko za pomoč pri uresničevanju svojih pravic obrnejo na pravo(at)hofer.si. Če posameznik meni, da HOFER njegovih pravic ne izvršuje ustrezno, se lahko pritoži Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije.

1.3. Izpolnjevanje kontaktnega obrazca:

Na spletni strani www.hofer.si ima posameznik možnost izpolniti kontaktni obrazec, preko katerega lahko pride v stik z družbo HOFER. Ob tem mora v e-kontaktni obrazec vnesti zahtevane osebne podatke: ime in priimek, elektronski naslov in telefonsko številko.

HOFER obdeluje kontaktne osebne podatke za obravnavo povpraševanj, vprašanj in za drugo komunikacijo s posamezniki preko spletne strani.

HOFER tako pridobljene osebne podatke obdeluje na podlagi člena 6 (1f) Splošne uredbe, in sicer zaradi izvajanja komunikacije z obiskovalci spletne strani.

Osebne podatke, ki jih posamezniki posredujejo preko e-kontaktnega obrazca, HOFER hrani do zaključka komunikacije.

Pravice posameznika: Posameznik lahko kadarkoli zahteva prekinitev komunikacije s HOFERjem, tako da pošlje svojo zahtevo na pravo(at)hofer.si, kar povzroči, da vprašanja oziroma pripombe HOFER ne more več obravnavati, saj se osebni podatki takoj izbrišejo.

Posameznik ima vselej pravico dostopa do svojih osebnih podatkov, popravka, omejitve (pod pogoji, kot jih določa Splošna uredba) in pravico do ugovora.

Posamezniki se lahko za pomoč pri uresničevanju svojih pravic obrnejo na pravo(at)hofer.si. Če posameznik meni, da HOFER njegovih pravic ne izvršuje ustrezno, se lahko pritoži Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije.

1.4. Reševanje reklamacij

Na spletni strani www.hofer.si ima posameznik možnost izpolniti kontaktni obrazec, preko katerega lahko uveljavlja reklamacijo. Ob tem mora v e-kontaktni obrazec vnesti zahtevane osebne podatke: ime in priimek, elektronski naslov, telefonsko številko ter podatke o svojem nakupu, potrebne za rešitev reklamacije (za kateri izdelek uveljavlja reklamacijo, kraj nakupa ...). Če posameznik svojih osebnih podatkov ne želi posredovati, reklamacije žal ni možno rešiti.

V trgovinah ima posameznik možnost izpolniti kontaktni obrazec, preko katerega uveljavlja HOFER garancijo, in sicer na način, da na računu »vračilo denarja« vnese razlog reklamacije in svoj podpis. Če posameznik svojih osebnih podatkov ne želi posredovati, reklamacije žal ni možno rešiti.

HOFER obdeluje kontaktne osebne podatke za namen reševanja reklamacij.

HOFER tako pridobljene osebne podatke obdeluje na podlagi člena 6 (1b) Splošne uredbe, torej za namen izvajanja pogodbe.

Osebne podatke, ki jih obiskovalci spletnih strani posredujejo preko e-kontaktnega obrazca, HOFER hrani 5 let od rešitve reklamacije oz. izpolnitve pogodbe.

V primeru, da bo HOFER reklamacijo reševal z dobaviteljem, HOFER osebnih podatkov v večini primerov teh ne bo posredoval. Če zaradi same narave reklamacije brez razkritja osebnih podatkov ponudnikom ta ne bo možna, bo HOFER osebne podatke posameznikov posredoval le dobaviteljem, s katerimi ima sklenjeno pogodbo po 28. členu Splošne uredbe, pa še to le v obsegu, ki bo nujen za reševanje reklamacije.

Pravice posameznikov: Posameznik ima vselej pravico dostopa do svojih osebnih podatkov, popravka, omejitve (pod pogoji, kot jih določa Splošna uredba) in pravico do prenosljivosti svojih shranjenih osebnih podatkov.

Posamezniki se lahko za pomoč pri uresničevanju svojih pravic obrnejo na pravo(at)hofer.si. Če posameznik meni, da HOFER njegovih pravic ne izvršuje ustrezno, se lahko pritoži Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije.

1.5. Sodelovanje v HOFERjevih nagradnih igrah

Ob obisku spletnih strani družbe HOFER, preko spletnih novic ali socialnih omrežij družbe HOFER, posamezniki  lahko sodelujejo v različnih nagradnih igrah, pri čemer HOFER obdeluje naslednje osebne podatke: ime in priimek, uporabniško ime na socialnem omrežju, naslov in elektronski naslov, telefonsko številko, IP naslov. Za nagrajence HOFER dodatno obdeluje še njihovo davčno številko.

Namen obdelave teh osebnih podatkov je izvedba nagradne igre.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov v okviru nagradnih iger je zakoniti interes družbe HOFER za izvedbo nagradne igre (izbira nagrajenca), skladno z 6 (1f) členom Splošne uredbe, torej promocija blagovne znamke, izdelka oz. dejavnosti HOFERja (kar ne vključuje neposrednega trženja). Za vsako nagradno igro, ki jo družba HOFER organizira, se mora sodelujoči v nagradni igri strinjati s splošnimi pogoji nagradne igre, kjer so navedene tudi informacije o obdelavi osebnih podatkov – predvsem določbe o tem, kateri podatki so potrebni, da lahko HOFER izžreba nagrajence. Če želi posameznik sodelovati v nagradni igri, se mora nanjo prijaviti.

Ko je nagrajenec nagradne igre izžreban, se pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov spremeni. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov nagrajenca je izvajanje darilne pogodbe med družbo HOFER in nagrajencem v nagradni igri skladno z 6 (1b) členom Splošne uredbe. HOFER bo podatke nagrajencev nagradne igre posredoval Finančni Upravi Republike Slovenije z namenom obračuna dohodnine.

HOFER podatke o sodelujočih hrani do konca nagradne igre, podatke nagrajencev pa hrani do konca meseca decembra tekočega leta za preteklo koledarsko leto. Osebne podatke za davčne namene, pod pogoji, ki jih določa davčna zakonodaja, HOFER  hrani 10 let.

Pravice posameznika: Posameznik lahko sodelovanje v nagradni igri in posledično obdelavo svojih osebnih podatkov prekliče do konca nagradne igre, podrobneje je postopek določen v splošnih pogojih vsake posamezne nagradne igre posebej. S preklicem privolitve se ne posega v zakonitost obdelave na podlagi privolitve do preklica.

Spletna platforma, na kateri se nagradna igra izvaja, obdeluje osebne podatke obiskovalcev  (npr. Facebook, Instagram). V tem primeru so osebni podatki sodelujočih v nagradni igri posredovani družbi družbi Meta Platforms, Inc. na podlagi sklenjenih Standardnih pogodbenih določil, kot so bila potrjena z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2021/914.

Posameznik ima vselej pravico dostopa do svojih osebnih podatkov, popravka, omejitve (pod pogoji, ki jih določa Splošna uredba), prenosa svojih shranjenih osebnih podatkov (velja le za nagrajence) in ugovora (do zaključka nagradne igre, torej ne velja za nagrajence).

Posamezniki se lahko za pomoč pri uresničevanju svojih pravic obrnejo na pravo(at)hofer.si. Če posameznik meni, da HOFER njegovih pravic ne izvršuje ustrezno, se lahko pritoži Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije.

1.6. Opomnik

HOFERjeva spletna stran in Aplikacija omogočata nastavitev opomnika za izdelke v prihajajočih ponudbah, za kar je potrebna registracija elektronskega naslova oz. telefonske številke mobilnega telefona v podatkovno bazo registracij na spletni strani oz. v Aplikaciji.

HOFER zahtevane podatke potrebuje za pošiljanje opomnika posameznikom za izdelke v prihajajočih ponudbah.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov v okviru pošiljanja opomnikov je posameznikova  veljavna privolitev v obdelavo osebnih podatkov, skladno z 6 (1a) členom Splošne uredbe.

Registrirani elektronski naslov oz. telefonska številka mobilnega telefona sta shranjena do pošiljanja opomnika, nato se izbrišeta.

Pravice posameznikov: Posameznik lahko kadarkoli prekliče storitev pošiljanja opomnika in s tem izbris svojih osebnih podatkov, tako da pošlje elektronsko sporočilo na pravo(at)hofer.si. S preklicem privolitve se ne posega v zakonitost obdelave na podlagi privolitve do preklica.

Posameznik  ima vselej pravico dostopa do svojih osebnih podatkov, popravka, izbrisa, omejitve (pod pogoji, kot jih določa Splošna uredba) in pravico do prenosljivosti.

Posamezniki se lahko za pomoč pri uresničevanju svojih pravic obrnejo na pravo(at)hofer.si. Če posameznik meni, da HOFER njegovih pravic ne izvršuje ustrezno, se lahko pritoži Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije.

1.7. Karierna stran

Z namenom prijave na delovno mesto v družbi HOFER si mora kandidat na zaposlitvenem portalu kariera.hofer.si ustvariti profil kandidata. Ob tem družbi HOFER posreduje naslednje osebne podatke: ime in priimek, naslov elektronske pošte, država/regija stalnega prebivališča. V svoj profil mora nato, za namen obravnave v zaposlitvenem postopku, naložiti življenjepis in motivacijsko pismo ter posredovati še svoj naslov, telefonsko številko in državljanstvo. Če je kandidat v okviru zaposlitvenega postopka izbran, mora delodajalcu, družbi HOFER, posredovati/predložiti na vpogled še dokumentacijo, ki jo delovnopravna zakonodaja določa, za zakonito sklenitev pogodbe o zaposlitvi, o čemer bodo izbrani kandidati dodatno obveščeni pred podpisom pogodbe.

Če kandidat svojih osebnih podatkov, potrebnih za izvedbo razpisa, ne posreduje, HOFER vloge ne more obravnavati in posledično s kandidatom  (v primeru, da bi bili izbrani) tudi ne more skleniti pogodbe o zaposlitvi.

Osebni podatki v okviru zaposlitvenega postopka se shranjujejo za namen obdelave prijav kandidatov in preučevanja ustreznosti kandidatov za določena delovna mesta.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov v okviru zaposlitvenega postopka je izvajanje ukrepov (pogajanja) pred sklenitvijo pogodbe v skladu s 6(1b) člen Splošne uredbe. V primeru, da želi neizbrani kandidat svoj profil za namen prihodnjih razpisov ohraniti tudi po zaključku izbirnega postopka, lahko svojo osebno privolitev (točka (a)1 člena 6) poda v roku 8 dni od prejema obvestila o neizbiri na zaposlitev(at)hofer.si ali to ustrezno označi v svojem profilu.

Podatki v profilu kandidata na zaposlitvenem portalu kariera.hofer.si se hranijo 60 dni od zaključka izbirnega postopka, razen v primeru, da posameznik želi profil ohraniti – v tem primeru se osebni podatki hranijo do preklica.

Pravice posameznikov: Posameznik lahko kadarkoli prekliče svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov tako da izbriše profil kandidata ali tako, da pošlje elektronsko sporočilo na pravo(at)hofer.si.

Posameznik ima vselej pravico dostopa do svojih osebnih podatkov, popravka, izbrisa (v primeru privolitve), omejitve (pod pogoji, kot jih določa Splošna uredba) in pravico do prenosljivosti.

Posamezniki se lahko za pomoč pri uresničevanju svojih pravic obrnejo na pravo(at)hofer.si. Če posameznik meni, da HOFER njegovih pravic ne izvršuje ustrezno, se lahko pritoži Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije.

1.8. Video nadzor v trgovinah

Družba HOFER izvaja video nadzor in spremljanje neposrednega dogajanja pred kamerami z namenom preprečevanja in ugotavljanja tatvin in škodnih primerov ter zaradi zagotavljanja varnosti zaposlenih in drugih oseb. Zaradi narave dela in obratovanja trgovin namreč obstaja določena stopnja ogroženosti zaposlenih, premoženja in varovanja poslovnih skrivnosti.

Informacije o izvajanju video nadzora na posamezni lokaciji lahko dobite na telefonski številki, ki je navedena na obvestilu o izvajanju video nadzora, nameščenem na lokaciji oz. pri poslovodstvu posamezne trgovine. Za splošne informacije o izvajanju video nadzora se lahko obrnete na pravo(at)hofer.si.

1.9. HOFER dostava

Ob obdelavi naročila preko storitve HOFER dostava, HOFER obdeluje naslednje osebne podatke: ime in priimek, naslov, naslov za dostavo, elektronski naslov in telefonsko številko ter medsebojno korespondenco med naročnikom in HOFERjem. HOFER osebne podatke posreduje dobavitelju izdelka in dostavni službi, ki sta odgovorna za organizacijo dostave izdelka do naročnika.

HOFER zbrane osebne podatke obdeluje za namen izvedbe naročila in dostave izdelka naročniku.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov v okviru storitev HOFER dostava je kupoprodajna pogodba med naročnikom izdelka in HOFER-jem, na podlagi 6 (1b)  člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.  

HOFER osebne podatke hrani 5 let od poplačila vseh obveznosti iz osnovne kupoprodajne pogodbe.

Pravice posameznikov: Posameznik ima vselej pravico dostopa do svojih osebnih podatkov, popravka, omejitve (pod pogoji, kot jih določa Splošna uredba) in pravico do prenosljivosti.

Posamezniki se lahko za pomoč pri uresničevanju svojih pravic obrnejo na pravo(at)hofer.si. Če posameznik meni, da HOFER njegovih pravic ne izvršuje ustrezno, se lahko pritoži Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije.

Naročniki storitve HOFER dostava lahko, ob podani predhodni osebni privolitvi skladno z 6 (1a) členom Splošne uredbe, sodelujejo v spletni anketi o ugotavljanju zadovoljstva strank. HOFER tako pridobljene podatke uporablja z namenom ugotavljanja kakovosti storitve HOFER Dostava. Podatki o elektronski pošti ter ime in priimek se shranjujejo do preklica privolitve.

Naročniki storitve HOFER Dostava se prav tako lahko naročijo na HOFER Dostava e-novice, za kar veljajo isti pogoji kot za HOFER novice, opisano v točki e).

1.10. OpenStreetMap

Na našem kariernem portalu (kariera.hofer.si) je mogoče prosta delovna mesta prikazati v obliki seznama ali na zemljevidu. Za prikaz interaktivnega zemljevida uporabljamo podporo organizacije FOSSGIS e.V., Bundesallee 23, 10717 Berlin, ki je upravljavec openstreetmap.de. FOSSGIS e.V. vključuje zemljevide storitve »OpenStreetMap«, ki so dostopni na podlagi licence Open Data Commons Open Database prek OpenStreetMap Foundation. Če privolite v uporabo te storitve, omogočite zlasti obdelavo vašega IP naslova in podatkov o vaši lokaciji v okviru OpenStreetMap. Vendar pa obdelava poteka izključno za namene prikaza funkcije zemljevida in vmesnega shranjevanja izbranih nastavitev. Več informacij o zbiranju in uporabi podatkov upravljavcev FOSSGIS e.V. ali OpenStreetMap Foundation je dostopnih v pogojih uporabe ter določbah o varstvu podatkov pri obeh organizacijah (https://www.fossgis.de/datenschutzerkl%C3%A4rung/ in https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy).

1.11. Shariff

Da bi preprečili evidentiranje uporabniških podatkov (npr. IP naslova) na družbenih omrežjih brez vašega soglasja, na naši karierni spletni strani (kariera.hofer.si) uporabljamo plugin »Shariff« podjetja Heise Medien GmbH & Co. KG (Sedež: Karl-Wiechert-Allee 10, 30625 Hannover). Ko odprete našo karierno stran, ki vsebuje gumbe za socialna omrežja oz. gumb za e-pošto, vaš brskalnik ne vzpostavi samodejno povezave s strežniki ponudnikov družbenih omrežij oz. e-pošte. Gumbi vzpostavijo neposredno povezavo med družbenim omrežjem oz. ponudnikom e-pošte šele tedaj, ko nanje kliknete. Vgrajeni so kot grafika in vsebujejo povezavo do ustrezne storitve. Povezava s spletno stranjo oz. aplikacijo posameznega ponudnika je mogoča šele ob kliku na gumb. Ponudnik šele takrat prejme informacije z vašega brskalnika (npr. IP naslov). Če ne kliknete na gumbe, ne pride do izmenjave podatkov. Informacije o zbiranju in uporabi podatkov na družbenih omrežjih lahko preberete v pogojih uporabe ter določbah o varstvu podatkov pri posameznih ponudnikih. Na naši karierni spletni strani ponujamo gumbe za naslednje storitve:

 • LinkedIn
 • Facebook
 • YouTube
 • Instagram

2. Impresum

Naziv družbe: HOFER trgovina d.o.o.
Sedež: Kranjska cesta 1, Prevoje pri Šentvidu, SI -1225 Lukovica
Davčna številka: SI91043522
Matična številka: 1992414000
Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Ljubljani, številka vložka 1/40365/00
Osnovni kapital: 19.988,00 EUR

Oddelek za informacije in pomoč strankam:
E-pošta: info(at)hofer.si
Telefon: +386/1/8346 600
Telefaks: +386/1/8346 628

Pri uporabi Spletnih strani je treba spoštovati avtorske pravice, pravice, ki izhajajo iz imena in blagovne znamke kot tudi druge sorodne pravice tretjih oseb. Zaščitene so vse vsebine Spletnih strani, vključno s predstavljenimi slikami, videi, glasbo, pisavo in blagovnimi znamkami. Posameznik se zavezuje, da bo opustil sleherno zlorabo vsebin, zlasti pa slednjih ne bo vključeval niti v zasebne niti v komercialne spletne strani ali jih uporabljal v kakršne koli komercialne namene. Enako velja za prenos in uporabo vsebin Spletnih strani v prej omenjene namene.

3. Spremembe Politike zasebnosti

Besedilo je bilo zadnjič posodobljeno januarja 2022.