Skladnost poslovanja (Compliance)

V podjetju HOFER dajemo velik pomen skladnosti pri poslovanju. Poslovanje mora biti odgovorno, skladno z zakoni in internimi pravili, s čimer zagotavljamo poslovni uspeh podjetja in zmanjšujemo morebitna tveganja. Kultura skladnosti poslovanja predstavlja pomemben sestavni del odgovornosti naše družbe in podpira naše vrednote: enostavnost, zanesljivost in odgovornost. Z ukrepi, kot so na primer redna izobraževanja na temo skladnosti, zagotavljamo, da vse naše sodelavke in sodelavci ravnajo odgovorno in skrbijo za ugled našega podjetja. Odgovornost vsakega posameznika je prispevati k skladnosti poslovanja. Organizacija skladnosti poslovanja je odgovorna tudi za nenehen razvoj sistema upravljanja skladnosti poslovanja ter za vzpostavitev kulture skladnosti v podjetju HOFER. Vodstvo podjetja s svojim ravnanjem daje zgled glede upoštevanja smernic skladnega poslovanja, ki se tako iz teorije prenašajo v poslovanje našega podjetja.

Etični kodeks (Code of Conduct)

Etični kodeks skupine HOFER že vse od leta 2016 predstavlja podlago našega delovanja in služi kot smernica za vse naše sodelavce. Opisuje načela, po katerih se moramo ravnati pri svojih vsakodnevnih stikih med seboj, s kupci ter poslovnimi partnerji. Naslednji video prikazuje glavne vsebine Etičnega kodeksa.

Obveščamo, da se z zagonom videa podatki posredujejo ustreznemu ponudniku. Nadaljnje informacije so na voljo na: https://policies.google.com/privacy.
Obveščamo, da se z zagonom videa podatki posredujejo ustreznemu ponudniku. Nadaljnje informacije so na voljo na: https://www.jwplayer.com/privacy/.

Video is loading ...

Kontakt v primeru kršitev predpisov o skladnosti poslovanja

Opozorila o (morebitnih) kršitvah predpisov o skladnosti poslovanja so za naše podjetje zelo dragocena. Zato HOFER svojim sodelavkam in sodelavcem ter poslovnim partnerjem ponuja različne možnosti poročanja o (morebitnih) kršitvah predpisov o skladnosti poslovanja.

Zunanja in - predvsem - neodvisna kontaktna oseba je HOFERjev pravni zaupnik (Odvetniška pisarna Dren & Rovšek Srše s sedežem v Ljubljani), ki kot pravni zaupnik podjetja HOFER opravlja nalogo nevtralne in neodvisne osebe pri obravnavi prijav. Vsi pogovori in korespondenca s pravnim zaupnikom se obravnavajo strogo zaupno. Prijavo kršitve se lahko poda tudi anonimno.

Organizacija skladnosti poslovanja

Poleg možnosti prijave kršitev HOFERjevemu pravnemu zaupniku se lahko sodelavke in sodelavci ter poslovni partnerji, v primeru kršitev predpisov o skladnosti poslovanja, obrnejo tudi na oddelek za Organizacijo skladnosti poslovanja: pravo(at)hofer.si.

HOFERjev pravni zaupnik

Odvetniška pisarna Dren & Rovšek Srše

Tel.: 080 1889
(od ponedeljka do petka od 8.30 do 16.30)
E-pošta: hofer.pravni.zaupnik(at)op-drs.si

Pravnemu zaupniku lahko - tudi anonimno - poročate zlasti o naslednjih vsebinah:

Prevara Sprejemanje nedovoljenih daril, podkupnin
Poneverba Kraja
Spolno nadlegovanje Diskriminacija
Grožnje in nasilje na delovnem mestu Poneverba dejstev in cen izdelkov
Zloraba alkohola, drog in drugih substanc Razkritje notranjih informacij
Nespoštovanje internih pravil in zahtev

Varstvo osebnih podatkov

Morebitne kršitve predpisov o varstvu osebnih podatkov se lahko sporočajo neposredno oddelku Pravna služba: pravo(at)hofer.si.