Sprememba naročila Dokončaj spremembo

Dodano v košarico

Ljudje, povezani v enotno poslanstvo

Zgodbo podjetja HOFER v Sloveniji piše že več kot 1900 sodelavk in sodelavcev. Povezujejo nas iste vrednote, ki usmerjajo naše delovanje. Zanesljivost, enostavnost in odgovornost tako radi živimo na vseh ravneh in vsak dan.

ZANESLJIVOST

 

Zanesljivost pomeni, da kar rečemo, to tudi velja. Smo dosledni in zanesljivi v odnosu do ljudi, izdelkov, cen ter drugih vidikov poslovanja. 

ENOSTAVNOST

 

Enostavnost pomeni učinkovitost in preglednost. Prispeva k jasni orientaciji znotraj organizacije, kupcem pa omogoča lažje razumevanje naše ponudbe. 

ODGOVORNOST

 

Prevzemamo odgovornost za svoje sodelavce, kupce in poslovne partnerje. Odgovorni smo tudi do okolja in družbe, kar dosegamo s prijaznostjo, odkritostjo in poštenostjo. 

Decentralizirana in pregledna organizacija omogoča jasno opredeljene odgovornosti ter odprto komunikacijo. Enotna in ploska struktura sodelavcem v celotni skupini ponuja hiter poklicni razvoj, s čimer želimo napredovanje in zasedanje vodilnih mest prvotno omogočati obstoječim sodelavkam in sodelavcem.