Kakovost usmerja naše poslovanje

Zagotavljanje najvišjih standardov kakovosti je ključni del HOFERjevega delovanja, zato imamo vzpostavljen strog notranji nadzor kakovosti in sledljivosti. Kakovost izdelkov, ki jih uvrstimo na svoje prodajne police, raje kot enkrat preverimo dvakrat ali trikrat. Ker imamo radi, da dobite le najboljše.