Natur aktiv – Hofer cena in BIO kakovost v novi podobi

Večino izdelkov lastne linije Natur aktiv boste odslej našli v osveženi podobi. Motiv drevesa in zelena barva v vizualno podobo embalaž vnašata simbol še močnejše povezanosti z naravo, kar predstavlja temelj linije Natur aktiv, ki je pridelana na okolju prijazen način, pod najstrožjimi standardi ekološke pridelave, v skladu z določili Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 o ekoloških proizvodih. 

Zakaj ponujamo lastno linijo BIO izdelkov? 

Potreba po zdravi prehrani in zavedanje njene pomembnosti sta vse večja, zato vam želimo ponuditi čim širšo izbiro BIO izdelkov – od svežega sadja in zelenjave, mesa, kruha, raznolikih mlečnih izdelkov, semen in oreščkov, do različnih vrst keksov, omak, džemov in testenin. Lastna blagovna znamka pa nam poleg popolnega nadzora nad kakovostjo surovin in končnega izdelka omogoča tudi, da vam BIO izdelke najvišje kakovosti nudimo po vedno nizkih Hofer cenah.

Značilnosti ekološke pridelave 

Tudi naši dobavitelji ekološko pridelanih izdelkov se vneto zavzemajo za okolju prijazen in trajnosten način kmetovanja in pridelave. V skladu s strogimi ekološkimi standardi proizvajajo visokokakovostne izdelke:

  • Ekološki kmetovalci gnojijo izključno z organskimi gnojili in ne uporabljajo kemično sintetiziranih sredstev za varstvo rastlin ali sredstev, proizvedenih z gensko tehnologijo.
  • Ekološko poljedelstvo ohranja rodovitnost tal, preprečuje bolezni in razvoj škodljivcev ter skrbi za ohranjanje biološke raznovrstnosti v naravi.
  • Ekološko poljedelstvo je namesto uvajanja novih tehničnih ukrepov za lažje kmetovanje usmerjeno k spodbujanju naravnega ravnovesja in odpornosti tal, rastlin in živali ter s tem k ohranjanju biološke aktivnosti v naravi.
  • Zahteve Uredbe Sveta o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov veljajo za celotno proizvodnjo ter predelavo in označevanje ekoloških kmetijskih proizvodov.
  • K temu spadajo tudi predpisi na področju živinoreje, ki določajo predvsem stalen dostop živali do površin na prostem, hleve, ki zagotavljajo njihovo dobro počutje, ter krmljenje živali z ekološkimi krmili.
  • Da se vse te predpise upošteva, najmanj enkrat na leto preverijo pristojni organi za nadzor oz. izvajalci nadzora. Vsako podjetje, ki kakorkoli sodeluje pri pridelavi, logistiki ali prodaji ekoloških izdelkov in je bilo vključeno v nadzor, mora imeti veljavno dokazilo o nadzoru.

Popoln nadzor nad kakovostjo

Že od leta 2006 pod visokokakovostno blagovno znamko „Natur aktiv“ ponujamo ekološke izdelke, ki jih kmetovalci pridelujejo skladno z določili Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007, nadzorujejo pa organi, ki so za to pristojni. V vsak dan širšo izbiro izdelkov „Natur aktiv“ vključujemo samo zanesljive izdelke z nespremenljivo kakovostjo, ki jih dobavitelji lahko dobavljajo v zadostni količini. Že od nekdaj se zavzemamo za neoporečnost ekoloških živil, zato naše zahteve presegajo zakonska določila. Tako že od uvedbe naše ekološke blagovne znamke tesno sodelujemo z neodvisno zunanjo organizacijo ARGE Bio.
 
Naši dobavitelji izdelkov za znamko „Natur aktiv“ morajo spoštovati varnostne standarde združenja ARGE, kar v našem imenu preverja zunanja organizacija za zagotavljanje kakovosti. Izkušeni neodvisni strokovnjaki iz ekološke panoge redno in nenapovedano obiskujejo naše in njihove dobavitelje. Nadzor nad določili vse do ravni pridobivanja surovin pa zagotavlja, da so tudi zunaj EU upoštevana visoka merila izvajanja evropske uredbe.