Dobrodošli! Veseli nas, da ste obiskali našo spletno stran.

Varovanje vaše zasebnosti je za nas zelo pomembno. To seveda velja tudi za vaš obisk naše spletne strani in uporabe aplikacije v upravljanju družbe HOFER. Zato vas želimo seznaniti s postopki obdelave podatkov na naši spletni strani oziroma aplikaciji ter s pogoji uporabe spletne strani oziroma aplikacije, prav tako pa vam želimo predstaviti način varovanja podatkov o uporabnikih ter pojasniti, za katere namene te podatke obdelujemo.

POGOJI UPORABE SPLETNIH STRANI IN APLIKACIJE

S temi Pogoji uporabe spletne strani in aplikacije družba HOFER trgovina d.o.o., Kranjska cesta 1, SI-1225 Lukovica, določa pravice in obveznosti upravljavca spletne strani in aplikacije ter uporabnikov aplikacje oz. obiskovalcev spletnih strani pod domeno www.hofer.si.

Izrazi, uporabljeni v teh Pogojih uporabe spletne strani in aplikacije imajo naslednji pomen:

 • Pogoji so vsakokrat veljavni Pogoji uporabe spletne strani in aplikacije;
 • Spletne strani so spletne strani dostopne pod domeno www.hofer.si;
 • Aplikacija je programska rešitev družbe HOFER prirejena za mobilne telefonske naprave, ki uporabljajo operacijski sistem Android, iOS, ipd. in ki uporabnikom omogoča spremljanje aktualnih ponudb, izdelavo nakupovalnega seznama, iskanje poslovalnic ter druge podobne storitve;
 • Upravljavec je družba HOFER trgovina d.o.o., Kranjska cesta 1, SI-1225 Lukovica, matična številka 1992414, vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, pod številko vložka 1/40365/00;
 • Uporabnik je vsaka fizična ali pravna oseba, ki z uporabo spletnega brskalnika dostopa do spletnih strani pod domeno www.hofer.si oziroma je preko spletne trgovine naložila in uporablja aplikacijo upravljavca;
 • Piškotek je majhna datoteka, ki se shrani na terminalni opremi uporabnika ob obisku spletne strani. Piškotki vsebujejo različne informacije, ki jih spletna stran prebere, ko jo uporabnik (ponovno) obišče. Uporablja jih večina sodobnih spletnih strani.

Delovanje spletnih strani in aplikacije ter omejitev odgovornosti

Upravljavec si bo prizadeval zagotoviti nemoteno in brezhibno delovanje Spletnih strani in Aplikacije, ažurnost in točnost vsebin na Spletnih straneh ter Aplikaciji in vzpostavitev delovanja Spletnih strani oziroma Aplikacije v primeru izpada delovanja.

Uporabniki vsebine na Spletnih straneh oziroma Aplikaciji uporabljajo na lastno odgovornost.

Upravljavec ne odgovarja za morebitno netočnost in neaktualnost objavljenih vsebin oziroma nedosegljivost Spletne strani ali Aplikacije, za motnje pri dostopu do ali za motnje pri uporabi Spletne strani ali Aplikacije, za slabšo kakovost le-te ali katerokoli drugo napako na in v zvezi s Spletno stranjo oziroma Aplikacijo.

Upravljavec prav tako ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi Uporabniku ali katerikoli drugi osebi nastala zaradi ali ob obisku Spletne strani ali uporabi Aplikacije, ne glede na razlog nastanka škode, razen v primeru, ko je nastala škoda posledica velike malomarnosti ali naklepnega ravnanja Upravljavca.

Upravljavec lahko na Spletni strani oziroma Aplikaciji uporablja povezave do drugih spletnih strani, ki niso pod nadzorom Upravljavca. Za informacije in gradiva ter druge vsebine, ki so na voljo na spletnih straneh tretjih oseb Upravljavec ne odgovarja in ne prevzema odgovornosti. Uporabnikom svetujemo, da skrbno preberejo pogoje uporabe in izjave o zasebnosti na vseh spletnih straneh tretjih oseb pred uporabo takšne spletne strani oziroma preden preko njih objavijo ali posredujejo svoje osebne ali druge podatke.

Dovoljena uporaba spletnega mesta

Spletno mesto ni dovoljeno uporabljati za katerikoli drug namen ali način od dovoljenih namenov uporabe.

Dovoljen namen in/ali način uporabe Spletnega mesta je uporaba s standardnim spletnim brskalnikom preko protokola »http«, za namen informiranja o ponudbi, pogojih in vsebini storitev Upravljavca. Vsa in vsakršna drugačna uporaba je prepovedana.

V primeru nedovoljene uporabe Spletnega mesta lahko upravljavec na kakršenkoli tehnično izvedljiv način prepreči ali omeji uporabo Spletnega mesta takemu uporabniku. To določilo ne posega in ne zmanjšuje pravice Upravljavca do drugih z veljavno zakonodajo dopuščenih ukrepov, vključno a ne omejeno na prijavo na ustrezne organe oz. organizacije ipd.

Dovoljena uporaba aplikacije

Uporabniku so izrecno prepovedana vsa naslednja dejanja pri uporabi Aplikacije, za katera se uporabnik izrecno zavezuje, da jih ne bo izvajal niti poskušal izvajati:

 • uporaba računalniških kod, škodljivih programov ali česar koli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, ponudniku storitve in njegovi programski ter strojni opremi ter telekomunikacijskim napravam ali elektronskemu komunikacijskemu omrežju
 • kakršno koli poseganje ali poskus poseganja v programsko in/ali izvorno kodo storitve z namenom ali posledico spremeniti pogoje delovanja storitve
 • kakršni koli poskus pridobiti, zbirati, uničevati, spreminjati in/ali shranjevati osebne podatke drugih uporabnikov in podatke, ki jih ti uporabniki vnesejo z namenom uporabe storitve.

Pravice intelektualne lastnine

Uporabnik ne glede na obseg ali vrsto uporabe Spletnih strani oziroma Aplikacije ne pridobi nobene pravice intelektualne lastnine v zvezi z vsebinami, arhitekturo, obliko ali drugimi elementi Spletne strani oziroma Aplikacije. Vsi in vsakršni elementi Spletnih strani oziroma Aplikacije so zavarovane z avtorskimi in/ali drugimi pravicami intelektualne lastnine, ne glede na dejstvo ali so take pravice posebej razvidne iz ustreznih javnih registrov (npr. patent, model, znamka) ali ne.

Uporaba elementov Spletnih strani in Aplikacije za katerikoli drug namen kot je seznanitev z njihovo vsebino, zlasti s ponudbo in uporabo storitev, ki jih nudi Upravljavec, je brez vnaprejšnjega pisnega soglasja Upravljavca prepovedana.

V primeru, da se na Spletni strani oziroma Aplikaciji nahaja zaščitena blagovna ali storitvena znamka, ki ni v lasti Upravljavca, je taka registrirana znamka last njenega lastnika in se šteje, da je objavljena s soglasjem takega lastnika oz. je objavljena v skladu s pravili za uporabo blagovnih znamk, ki veljajo za tako znamko ali drugo pravico intelektualne lastnine.

Piškotki

Upravljavec na Spletnih straneh uporablja naslednje vrste »piškotkov«:

 1. Analitični piškotki
 2. pk_id* – piškotek se uporablja za identifikacijo Uporabnikov, ki so Spletno stran v preteklosti že obiskali, pri čemer se Uporabniku dodeli naključno ustvarjena identifikacijska oznaka. Piškotek je po namestitvi veljaven še dve leti. IP naslovi Uporabnikov se ne beležijo.

  pk_ses* – piškotek se uporablja za identifikacijo Uporabnikov, ki so v obdobju 30 minut po prvotnem obisku večkrat obiskali Spletno stran. Piškotek je po namestitvi veljaven še 30 minut. IP naslovi Uporabnikov se ne beležijo.

 3. Piškotki, ki izražajo nastavitve uporabnika
 4. style – piškotek se uporablja za shranjevanje načina želenega prikaza (velikosti pisave XS, M, XL) Spletne strani. Po namestitvi navedenega piškotka, je ta veljaven še eno leto.

 5. Sejni piškotki (potrebni za uporabo spletne strani oziroma izvedbe želene storitve)
 6. PHPSESSID – piškotek se uporablja pri zagotavljanju (»flash«) računalniških iger, ki so na voljo na Spletnih straneh. Piškotek se izbriše po zaključku igre oziroma po zaključku posamezne seje (oz. ko Uporabnik zapusti Spletno stran).

  sid – piškotek se uporablja pri zagotavljanju delovanja določenih delov Spletne strani, ki jo je Uporabnik izrecno zahteval (npr. nakupovalni seznam). Piškotek se izbriše po zaključku posamezne seje (oz. ko Uporabnik zapusti spletno mesto).

  Webroute – piškotek se uporablja za namen zagotavljanja pravilnega pretoka zahtev in informacij (load balancing). Po namestitvi navedenega piškotka, je ta veljaven še 1 uro.

V kolikor ne želite, da se piškotki shranjujejo na vaš računalnik, lahko uporabo piškotkov onemogočite, pri čemer morda nekatere storitve tehnično ne bodo na voljo.

Varstvo osebnih podatkov

Uporabnik z vsakokratnim dostopom na Spletno stran ali uporabo Spletnih strani soglaša oziroma dovoljuje, da Upravljavec zbira, vodi, vzdržuje, nadzoruje ali kako drugače obdeluje osebne podatke, ki se nanašajo nanj, v skladu s Pogoji uporabe spletne strani in Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Podatki, ki se nanašajo na Uporabnika vključujejo med drugim podatke, ki jih Upravljavec v zvezi z dostopom uporabnika na Spletno stran (npr. dnevnik dogodkov) pridobiva sam in/ali podatke, ki jih Uporabnik posreduje Upravljavcu (npr. kontaktni obrazec).

V času dostopa do Spletne strani sme Upravljavec za namene varovanja sistema, tehnične administracije, spletne infrastrukture, optimizacije vsebine spletnih mest, v obliki piškotka ali na lastne strežnike, v obliki dnevnika dogodkov (ti. log file), shraniti in nadalje obdelovati določene podatke, kot npr. ime zahtevane datoteke, datum in čas zahteve, količina prenesenih podatkov, sporočilo, če je bil prenos uspešen, sporočilo, zakaj je pri prenosu prišlo do morebitne napake, ime ponudnika internetnih storitev, operacijski sistem in vrsta spletnega brskalnika ter spletna stran, s katere Uporabnik dostopa (in druge podobne podatke).

Upravljavec sme nadalje, za namene reševanja reklamacij, pritožb, ugovorov ali drugih vrst sporočil Uporabnikov, obdelovati podatke, ki mu jih slednji posredujejo preko oziroma s pomočjo spletnega kontaktnega obrazca, ki je Uporabnikom na voljo.

Za namene naročanja na e-novice oziroma posredovanja le-teh in obveščanja o aktualnih novostih in/ali ponudbah Upravljavca, sme Upravljavec zbirati podatke o elektronskem naslovu (e-naslov) in telefonski številki (SMS/MMS), ki jih Uporabnik na Spletnih straneh vpišejo v spletni obrazec. Upravljavec podatke o e-naslovu ali telefonski številki uporablja do morebitne odjave od tovrstnega obveščanja oziroma prejemanja e-novic Upravljavca na Spletni strani. Z izpolnitvijo obrazca za prijavo na e-novice in obveščanje o aktualnih ponudbah se Uporabnik strinja, da sme Upravljavec podatke obdelovati za zgoraj navedene namene in da je Uporabnik seznanjen s tem, da se lahko iz sistema sporočil kadarkoli izpiše.

Uporabnik Spletnih strani se nadalje strinja, da sme Upravljavec zbrane podatke posredovati dobaviteljem, vzdrževalcem strežnikov, zunanjim izvajalcem posredovanja elektronskih sporočil ter drugim kapitalsko povezanim družbam in/ali tretjim osebam, ki imajo v skladu z veljavnimi predpisi za pridobivanje, obdelavo, posredovanje ali hranjenje osebnih podatkov podlago v teh predpisih, osebni privolitvi posameznika ali v pogodbenem razmerju.

Uporabnik z uporabo Spletnih strani potrjuje, da je bil seznanjen z dejstvom, da je posredovanje osebnih podatkov prostovoljno, ter da v primeru če podatkov ne želi posredovati, posamezne storitve Uporabniku ne bodo omogočene (npr. prejemanje e-novic, prejemanje sporočil o aktualnih ponudbah). Uporabnik obenem potrjuje, da je bil seznanjen z dejstvom, da ima vsak posameznik pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj (v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov) - razen če je ta pravica omejena z veljavnimi predpisi.

Upravljavec pri uporabi Aplikacije podatke obdeluje zgolj za statistične namene in ne pridobiva osebnih podatkov o Uporabniku oziroma slednjemu zagotavlja anonimnost.

Predlogi, reklamacije, pritožbe in reševanje sporov

Uporabniki lahko kakršenkoli reklamacije, pritožbe ali predloge naslovijo na službo za reklamacije, in sicer s pomočjo kontaktnega obrazca (ki je na voljo na Spletni strani), po elektronske pošti ali pa tako, da sporočilo posredujejo po navadni pošti na sedeža Upravljavca.

HOFER trgovina d.o.o.
Kranjska cesta 1
SI-1225 Lukovica
E-pošta: info(at)hofer.si
Kontaktni obrazec

Končne določbe

Upravljavec sme brez predhodnega opozorila prekiniti delovanje Spletne strani ali Aplikacije, če zaradi napake, okvare, naravne ali druge nesreče ter iz drugih podobnih vzrokov tehnično ne more zagotavljati Spletne strani, Aplikacije oz. izvajati storitev in če je to potrebno zaradi vzdrževalnih del na omrežju oz. drugi infrastrukturi.

Vsi spori, ki izhajajo iz uporabe Spletne strani oz. Aplikacije se rešujejo v skladu s pravnim redom Republike Slovenije. Za reševanje sporov, ki niso rešeni s postopkom iz prejšnjega odstavka tega člena, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Upravljavec sme kadarkoli spremeniti ali dopolniti te Pogoje, tako da v okviru Spletne strani ali Aplikacije na običajno zanesljiv način objavi spremembe. Šteje se, da uporabnik soglaša s spremembami Pogojev, če po objavi sprememb nadaljuje z uporabo Spletne strani oziroma Aplikacije.

Ti Pogoji začnejo veljati z dnem objave na spletnih straneh, dostopnih pod domeno www.hofer.si.

Lukovica, 27. 2. 2018