NATUR AKTIV – BIO kakovost in HOFER CENA

Izdelke naše lastne linije NATUR AKTIV najdete v embalažah, ki dajejo izdelkom pridih narave. Motiv drevesa in zelena barva v vizualno podobo embalaž vnašata simbol še močnejše povezanosti z naravo, kar predstavlja temelj linije NATUR AKTIV, ki je pridelana na okolju prijazen način, pod strogimi standardi ekološke pridelave, v skladu z določili Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 o ekoloških proizvodih. 

Zakaj ponujamo lastno linijo BIO izdelkov? 

Potreba po zdravi prehrani in zavedanje njene pomembnosti sta vse večja, zato vam želimo nuditi čim širšo izbiro BIO izdelkov – od svežega sadja in zelenjave, mesa, kruha, raznolikih mlečnih izdelkov, semen in oreščkov, do različnih vrst keksov, omak, džemov in testenin. Široko redno ponudbo Natur aktiv izdelkov dopolnjujemo z izbrano sezonsko in posebno ponudbo, posledično število izdelkov stalno povečujemo.

Lastna blagovna znamka pa nam poleg popolnega nadzora nad kakovostjo surovin in končnim izdelkom omogoča tudi, da vam BIO izdelke visoke kakovosti nudimo po HOFER CENI.

Značilnosti ekološke pridelave 

Tudi naši dobavitelji ekološko pridelanih izdelkov se vneto zavzemajo za okolju prijazen in trajnosten način kmetovanja in pridelave. V skladu s strogimi ekološkimi standardi proizvajajo visokokakovostne izdelke:

  • Ekološki kmetovalci gnojijo izključno z organskimi gnojili in ne uporabljajo kemično sintetiziranih sredstev za varstvo rastlin ali sredstev, proizvedenih z gensko tehnologijo.
  • Ekološko poljedelstvo ohranja rodovitnost tal, preprečuje bolezni in razvoj škodljivcev ter skrbi za ohranjanje biološke raznovrstnosti v naravi.
  • Ekološko poljedelstvo je namesto uvajanja novih tehničnih ukrepov za lažje kmetovanje usmerjeno k spodbujanju naravnega ravnovesja in odpornosti tal, rastlin in živali ter s tem k ohranjanju biološke aktivnosti v naravi.
  • Zahteve Uredbe Sveta o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov veljajo za celotno proizvodnjo ter predelavo in označevanje ekoloških kmetijskih proizvodov.
  • K temu spadajo tudi predpisi na področju živinoreje, ki določajo predvsem stalen dostop živali do površin na prostem, hleve, ki zagotavljajo njihovo dobro počutje, ter krmljenje živali z ekološkimi krmili.
  • Da se vse te predpise upošteva, najmanj enkrat na leto preverijo pristojni organi za nadzor oz. izvajalci nadzora. Vsako podjetje, ki kakorkoli sodeluje pri pridelavi, logistiki ali prodaji ekoloških izdelkov in je bilo vključeno v nadzor, mora imeti veljavno dokazilo o nadzoru.

Je danes dan za BIO? Spodaj nekaj slastnih receptov.


 


Popoln nadzor nad kakovostjo z lastno blagovno znamko

Že od leta 2006 pod kakovostno blagovno znamko NATUR AKTIV ponujamo ekološke izdelke, ki jih kmetovalci pridelujejo skladno z določili Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007, nadzorujejo pa organi, ki so za to pristojni.

Ravno z lastno blagovno znamko in celotnim pregledom nad pridelavo ter predelavo izdelkov lahko zagotavljamo visoko kakovost izdelkov. BIO izdelki NATUR AKTIV so namreč pridelani v skladu s strogimi standardi, izpostavljeni so rednemu nadzoru neodvisnih strokovnjakov, kakovost pa potrjujejo tudi certifikati in stalna preverjanja.

V vsak dan širšo izbiro izdelkov NATUR AKTIV vključujemo preverjene izdelke z nespremenljivo kakovostjo, ki jih dobavitelji lahko dobavljajo v zadostni količini. Že od nekdaj se zavzemamo za neoporečnost ekoloških živil, zato naše zahteve presegajo celo zakonska določila. Tako že od uvedbe naše ekološke blagovne znamke tesno sodelujemo z neodvisno zunanjo organizacijo ARGE BIO.

Vsi naši NATUR AKTIV izdelki so tako dodatno opremljeni še z znakom kakovosti ARGE BIO. Naši dobavitelji izdelkov za znamko NATUR AKTIV morajo spoštovati varnostne standarde združenja ARGE, kar v našem imenu preverja zunanja organizacija za zagotavljanje kakovosti. Izkušeni neodvisni strokovnjaki iz ekološke panoge redno in nenapovedano obiskujejo naše in njihove dobavitelje. Nadzor nad določili vse do ravni pridobivanja surovin pa zagotavlja, da so tudi zunaj EU upoštevana visoka merila izvajanja evropske uredbe.

Demeter – pridelano s spoštovanjem

Večina izdelkov blagovne znamke NATUR AKTIV za otroke ima certifikat Demeter. Kašice NATUR AKTIV, katere imajo certifikat Demeter, izvirajo iz biološke-dinamične in ekološke pridelave ter so brez kakršnihkoli dodatkov:

  • brez dodanega sladkorja*
  • brez dodanega natrija ali soli
  • iz kontroliranega ekološkega kmetijstva

* Vsebuje naravno prisotne sladkorje.

Certifikat Demeter označuje pridelke in izdelke pridelane po načelih biodinamike, ki poleg vseh predpisov za ekološko kmetovanje pri pridelavi in predelavi upošteva tudi lastne stroge smernice. Hrana je pridelana z upoštevanjem naravnih ritmov in medsebojne povezanosti vseh deležnikov v naravi, pri čemer je temelj popolno spoštovanje zemlje, rastlin, živali in ljudi. Tako pridelana hrana je hranljiva, živa, polnovredna in okusna.

HOFERjevi izdelki blagovne znamke NATUR AKTIV s certifikatom Demeter so pridelani s trajnostno zavestjo, okolju prijazno in brez uporabe škodljivih gnojil ter pesticidov. Biodinamični kmetovalci upoštevajo vsa načela ekološkega ravnovesja, da bi ohranili rodovitnost tal in biološko raznovrstnost ter preprečili razvoj bolezni in škodljivcev. Strogo sledijo tudi načelom odgovorne živinoreje, zato živali krmijo z ekološko krmo in skrbijo, da se v hlevih dobro počutijo ter da se redno gibljejo na prostem.

S HOFERjevimi BIO otroškimi kašicami NATUR AKTIV bodo dojenčki spoznali pristne naravne okuse. Izbirate lahko med široko ponudbo sadnih, sadno-žitnih, zelenjavnih in zelenjavno-mesnih obrokov visoke kakovosti.