Splošni pogoji sodelovanja

 1. Podatki o organizatorju nagradne igre
  Organizator aktivacije in nagradne igre »HOFERjev ADVENTNI KOLEDAR« (v nadaljevanju: aktivacija in nagradna igra) je podjetje HOFER trgovina d.o.o., Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica (v nadaljevanju: organizator).
  Za izvedbo nagradne igre skrbi iPROM, d.o.o., Ulica Ivice Pirjevčeve 16, 1211 Ljubljana-Šmartno (v nadaljevanju: izvajalec).
 2. Namen aktivacije in nagradne igre
  Namen aktivacije in nagradne igre je promocija izdelkov podjetja HOFER trgovina d.o.o.
  AKTIVACIJA: V aktivaciji sodelujoči na določen dan pridobijo popust za določen izdelek iz ponudbe organizatorja, ki velja zgolj na točno določen dan do razprodaje zalog, kot je navedeno v adventnem koledarju.
  NAGRADA IGRA: V nagradni igri sodelujoči sodelujejo v naključnem žrebu za tedenske in glavne nagrade, predstavljene v nadaljevanju Splošnih pogojev sodelovanja in pravil za pridobitev kupona za popust in nagradne igre »HOFERjev adventni koledar«.
 3. Sodelujoči
  V aktivaciji in nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim in začasnim prebivališčem na ozemlju Republike Slovenije, ki so starejše od 18 let. Osebe mlajše od 18 let morajo za sodelovanje v aktivaciji in nagradni igri pridobiti predhodno pisno pooblastilo staršev ali zakonitih zastopnikov.
  V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni podjetja HOFER trgovina d.o.o. in iPROM, d.o.o., njihovi ožji družinski člani (zakonec, izvenzakonski partner, otroci), druge osebe, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre in pravne osebe.
  Sodelovanje v aktivaciji in nagradni igri ni odvisno od nakupa katerega koli izdelka v trgovinah HOFER v Sloveniji. Prav tako sodelovanje v aktivaciji in nagradni igri ni pogojeno s prijavo na HOFERjeve e-novice. Za sodelovanje v nagradni igri mora sodelujoči najprej pridobiti kupon za popust. 


  Pravila in pogoji aktivacije in nagradne igre
  S sodelovanjem v aktivaciji in nagradni igri sodelujoči potrjujejo, da poznajo Splošne pogoje sodelovanja in pravila za pridobitev kupona za popust in nagradne igre »HOFERjev adventni koledar« ter Določbe o varstvu osebnih podatkov HOFER trgovina d.o.o., ki jih je določil organizator, in le-te tudi sprejemajo. Splošni pogoji sodelovanja in pravila aktivacije in nagradne igre ter Določbe o varstvu osebnih podatkov HOFER trgovina d.o.o. so objavljeni na povezavi https://www.adventnikoledar.hofer.si.

  Izbor nagrajencev organizatorja je dokončen, ga organizatorju ni treba utemeljiti in zoper njega ni mogoča pritožba.

  Aktivacija in nagradna igra poteka v skladu s slovensko zakonodajo. Splošni pogoji sodelovanja in pravila aktivacije in nagradne igre pričnejo veljati z dnem 1. 12. 2019 in veljajo do dne 27.12.2019 oz. do podelitve glavnih nagrad, ki bo 30. 12. 2019.

 4. Način sodelovanja in potek aktivacije in nagradne igre
  AKTIVACIJA: za pridobitev kupona za popust za določen izdelek morajo sodelujoči spletne strani https://www.adventnikoledar.hofer.si odpreti okence adventnega koledarja na aktualen dan in izpolniti obrazec za podatke (ime in priimek ter veljaven e-poštni naslov). Kupon za popust izdelka prejmejo na navedeni e-poštni naslov. Za unovčitev popusta morajo sodelujoči na blagajni predložiti kupon, ki so ga prejeli na e-poštni naslov. Kupon velja samo na točno določen dan. Ena oseba lahko na določen dan koristi samo en kupon za en izdelek. Kupon za popust velja zgolj na točno določen dan do razprodaje zalog, kot je navedeno v adventnem koledarju. Prijava na e-novice ni pogoj za pridobitev kupona.

  NAGRADNA IGRA: Za sodelovanje v nagradni igri morajo sodelujoči na spletnem mestu https://www.adventnikoledar.hofer.si zavrteti #Nasmeškotek sreče (kolo sreče) in v okvirček za vnos podatkov vnesti podatke (ime in priimek ter veljaven elektronski naslov).

  Posamezni sodelujoči lahko v nagradni igri sodelujejo večkrat, vendar so upravičeni le do ene nagrade.

 5. Čas trajanja aktivacije in nagradne igre
  Aktivacija in nagradna igra poteka od 1. 12. 2019 do vključno 24. 12. 2019 do 23:59. ure.

 6. Nagradni sklad
  V nagradnem skladu je 52 nagrad, in sicer:
  Tedenske nagrade:
  - 48 HOFERjevih bonov v vrednosti 10 EUR.

  Glavne nagrade:
  - 2 MEDION Pametna UHD-televizorja z LED-osvetlitvijo iz ozadja v vrednosti 349,00 EUR/kos,
  - 2 DOC Električna skiroja ESA 2000 v vrednosti 129,00 EUR/kos

 7. Davčne obveznosti
  Vrednost glavnih nagrad presega 42 EUR, zato veljajo prejemniki glavnih nagrad, skladno z veljavno zakonodajo, za davčne zavezance in se jim bruto vrednost nagrade všteva v davčno osnovo. Organizator nagradne igre prejemnikom glavnih nagrad od vrednosti le teh odvede akontacijo dohodnine.

  Vrednost tedenskih nagrad ne presega 42 EUR, zato se akontacija dohodnine ne odvede ter se vrednost nagrade ne všteva v davčno osnovo prejemnikov.

  Organizatorja bremeni plačilo vseh davkov v zvezi s podelitvijo nagrade (vključno z DDV-jem). Druge davčne obveznosti v skladu z letno dohodninsko odločbo bremenijo prejemnike nagrad. Vrednost nagrad je maloprodajna z vključenim DDV.

 8. Določanje nagrajencev
  Tedenske  nagrajence se določi z naključnim žrebom izmed vseh sodelujočih, ki so zavrteli #Nasmeškotek sreče, posebej za vsak teden trajanja nagradne igre, in sicer 1. teden (1. 12. – 8. 12.), 2. teden (9. 12. – 15. 12.) in 3. teden (16. 12. – 24. 12.).

  Nagrajence glavnih nagrad se določi z naključnim žrebom izmed vseh sodelujočih, ki so sodelovali v celotnem trajanju nagradne igre.

  Organizator nagradne igre tedenske nagrajence in nagrajence glavnih nagrad objavi na spletni strani https://www.hofer.si/sl/infostoritve/hoferjeve-nagradne-igre/nagrajenci-nagradne-igre-hoferjev-adventni-koledar/, in sicer:
  - 1. teden: (1. 12. – 8. 12.): objava seznama nagrajencev 11. 12. 2019,
  - 2. teden (9. 12. –15. 12.): objava seznama nagrajencev: 18. 12. 2019,
  - 3. teden (16. 12. – 24. 12.) +  glavne nagrade: objava seznama nagrajencev: 30. 12. 2019

  Končni seznam nagrajencev bo objavljen od 27. 12. 2019 do 31. 1. 2020.

 9. Pravica do podelitve nagrade
  Nagrada se podeli, razen če nagrajenci Splošnih pogojev sodelovanja in pravil aktivacije in nagradne igre ne izpolnjujejo ali delujejo v nasprotju le-teh, ne izpolnjujejo pogojev za prevzem nagrade ali v zahtevanem roku 3 delovnih dni po prejemu obvestila izvajalca aktivacije in nagradne igre o prejemu nagrade, svojih podatkov ne pošljejo organizatorju. Prav tako se nagrada ne podeli in se sodelujoče iz nagradne igre izključi, če na kakršenkoli način širijo sovražni govor.

  V teh primerih sta tako organizator kot izvajalec aktivacije in nagradne igre v razmerju do nagrajenca prosta vseh obveznosti. Organizator z nagrado prosto razpolaga, žreb za to nagrado pa se ponovi.

  Nagrajencu se, v primeru večkratnega izžreba, podeli le eno nagrado. Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti.

 10. Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade
  Nagrajence o postopku izročitve nagrade izvajalec obvesti na e-poštni naslov. Nagrajenci so dolžni organizatorju javiti svoje podatke (ime in priimek ter naslov), prejemniki glavnih nagrad pa tudi davčno številko in EMŠO, v roku 3 delovnih dni. Nagrajenci nagrado prejmejo po pošti, na navedeni naslov.

  Nagrajenci, ki jim organizator nagrado podeli, dovoljujejo javno objavo svojih osebnih podatkov na https://www.hofer.si/sl/infostoritve/hoferjeve-nagradne-igre/nagrajenci-nagradne-igre-hoferjev-adventni-koledar/, z namenom obveščanja o rezultatih nagradne igre oziroma prevzema nagrade.

 11. Izključitev odgovornosti
  Organizator in izvajalec ne odgovarjata za:
  - nedelovanje aktivacije in nagradne igre, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev,
  - izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo kviza,
  - kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator in tehnični izvajalec
    nimata vpliva,
  - sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki,
  - kakršne koli posledice ob koriščenju nagrade.

 12. Varstvo osebnih podatkov
  Upravljavec osebnih podatkov je organizator nagradne igre HOFER trgovina d.o.o., Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica, ki osebne podatke sodelujočih obdeluje v času trajanja podeljevanja kuponov s popusti in nagradne igre za namene izvedbe podeljevanja kuponov s popusti in nagradne igre ter podeljevanja nagrad v skladu s temi splošnimi pogoji.

  Osebne podatke v okviru in za namen nagradne igre v imenu in po navodilih upravljavca obdeluje Izvajalec iPROM, d.o.o., Ulica Ivice Pirjevčeve 16, 1211 Ljubljana-Šmartno, s katerim je upravljavec sklenil ustrezno pogodbo o obdelavi podatkov. Podatke nagrajencev upravljavec za namen izpolnjevanja svojih davčnih obveznosti (akontacija dohodnine) posreduje Finančni upravi RS.

  Sodelujoči morajo ob prijavi za pridobitev kupona za popust sodelovanje v nagradni igri upravljavcu posredovati svoje ime, priimek in e-naslov. Upravljavec te podatke obdeluje na temelju zakonitega interesa za podelitev kupona s popustom in izvedbo nagradne igre, sodelujoči pa lahko kadarkoli ugovarjajo takšni obdelavi, pri čemer njihov ugovor šteje kot odstop od sodelovanja v nagradni igri.

  Nagrajenci glavnih nagrad morajo upravljavcu na njegov poziv posredovati še dodatne podatke za namen odmere akontacije dohodnine, kar izhaja iz darilne pogodbe, ki jo nagrajenci sklenejo z upravljavcem s tem, ko sprejmejo nagrado. Če nagrajenci upravljavcu v roku ne posredujejo podatkov, ki so potrebni za izpolnitev upravljavčevih davčnih obveznosti, šteje, da odstopajo od darilne pogodbe in nagrade ne morejo prejeti.

  Sodelujoči se lahko na spletni strani https://www.adventnikoledar.hofer.si prijavijo tudi na e-novice, kar pa ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Več informacij o obdelavi osebnih podatkov, v primeru prijave na e-novice HOFER, je objavljenih na naslovu:  https://www.hofer.si/sl/splosni-pogoji/dolocbe-o-varstvu-osebnih-podatkov/ in https://enovice.hofer.si/.

  Sodelujoči in nagrajenci imajo vedno pravico, da od upravljavca zahtevajo dostop do in popravek osebnih podatkov, posredovanih v nagradni igri ter v zvezi s tem pravico do omejitve obdelave. Sodelujoči imajo poleg tega tudi pravico do ugovora, ki šteje kot odstop od sodelovanja v nagradni igri, in v tem primeru tudi pravico do izbrisa teh osebnih podatkov. Nagrajenci, katerih osebne podatke upravljavec za izpolnjevanje svojih davčnih obveznosti hrani še 10 let od zaključka nagradne igre, obdelavi podatkov ne morejo ugovarjati, lahko pa zahtevajo prenosljivost podatkov. Če menijo, da upravljavec njihovih pravic ne izvršuje ustrezno, lahko to sporočijo oddelku, pristojnemu  za varstvo osebnih podatkov na pravo(at)hofer.si ali pa se pritožijo pri Informacijskemu pooblaščencu (ip-rs.si). Dodatne informacije v zvezi z varstvom osebnih podatkov so sodelujočim na voljo na povezavi https://www.hofer.si/sl/splosni-pogoji/dolocbe-o-varstvu-osebnih-podatkov/.

 13. Ostale določbe
  Organizator aktivacije in nagradne igre in izvajalec si pridržujeta pravico sprememb teh Splošnih pogojev sodelovanja in pravil nagradne igre. Ob vsaki spremembi Splošnih pogojev sodelovanja in pravil za pridobitev kupona za popust  nagradne igre »HOFERjev adventni koledar« organizator veljavne objavi na spletni strani https://www.hofer.si/sl/infostoritve/hoferjeve-nagradne-igre/.

  Če sodelujoči po objavi sprememb Splošnih pogojev sodelovanja in pravil nagradne ne prekliče sodelovanja v nagradni igri, se šteje, da spremembo sprejema in z njo strinja.

  Za vse morebitne spore v povezavi s to nagradno igro, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Lukovica, 20. 11. 2019