PRAVILA IN POGOJI ZA DONACIJO V INSTAGRAM AKTIVACIJI #počistimodivjaodlagališča

Podjetje HOFER trgovina d. o. o. v obdobju od 18.09.2021 do 02.10.2021, oziroma do trenutka, ko zberemo 5.000€ izvaja aktivacijo #počistimodivjaodlagališča, katere cilj je zbiranje sredstev za donacijo društvu Ekologi brez meja za ureditev Registra divjih odlagališč, v sodelovanju z uporabniki Instagrama in sledilci profila  HOFER Slovenija, natančneje z objavami o donaciji v oktobru 2021 ter nabiranjem novih sledilcev.

Instagram profil HOFER Slovenija se nahaja na spletnem družbenem omrežju Instagram, pod oznako @hoferslo oz. na spletnem mestu www.instagram.com/hoferslo.

PRAVILA IN POGOJI DONACIJE

1. ORGANIZATOR
Organizator donacije #počistimodivjaodlagališča na Instagram profilu HOFER Slovenija je HOFER trgovina d.o.o., Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica (v nadaljevanju organizator).

2. SODELUJOČI
V aktivaciji lahko sodelujejo vsi uporabniki družbenega omrežja Instagram. Lažnih profilov organizator ne bo upošteval pri donaciji.

3. NAČIN SODELOVANJA
V aktivaciji sodelujejo vsi zgoraj omenjeni posamezniki, ki bodo v času od 18. 09. 2021 od 10:00 do vključno 02. 10. 2021 do 23:59:00 ustrezno upoštevali 4. člen Pravil in pogojev donacije #počistimodivjaodlagališča.

4. POTEK DONACIJE:
Uporabniki družbenega omrežja Instagram v aktivaciji #počistimodivjadolagališča sodelujejo tako, da začnejo slediti profilu HOFER Slovenija. Za vsakega novega sledilca na Instagram profilu HOFER Slovenija bo organizator doniral  1 € društvu Ekologi brez meja za ureditev Registra divjih odlagališč. Donacija se zaključi 02. 10. 2021 oz. ko je zbrana donacija v višini 5.000 €.

5. DONACIJA
Organizator društvu Ekologi brez meja namenja donacijo za prenovo Registra odlagališč v višini 5.000 €.

6. ODGOVORNOSTI ORGANIZATORJA
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

  • nedelovanje oziroma tehnične motnje, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve družbenega omrežja Instagram,
  • vsakršne posledice, ki bi jih prijavitelj ali sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v aktivaciji.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri prijavitelju ali sodelujočemu nastanejo zaradi sodelovanja v aktivaciji.

7. SPLOŠNE DOLOČBE
Aktivacija ni v nobeni povezavi z družbenim omrežjem Instagram, niti ni na nikakršen način s strani Instagrama sponzorirana, podpirana ali organizirana. Odgovornost za njeno tolmačenje ima izključno njen organizator.

Pravila o sodelovanju so javno na voljo od 18. 09. 2021 na spletni strani  https://www.hofer.si/sl/infostoritve/hoferjeve-nagradne-igre/, po zaključku donacije pa na sedežu organizatorja. Povezava do pravil bo objavljena tudi v opisu Instagram profila organizatorja.

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za nedelovanje omrežja Instagram in posledično nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve.

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pravil in pogojev sodelovanja, še posebej, če bi se s tem izognil zlorabi v škodo sodelujočih. Organizator se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-teh, dopolnjene pogoje objavil na spletni strani https://www.hofer.si/sl/infostoritve/hoferjeve-nagradne-igre/ .

V primeru vprašanj oz. nejasnosti se sodelujoči lahko obrnejo na organizatorja:
e-pošta: facebook(at)hofer.si
telefon: 01 83 46 600

Lukovica, 18. 09. 2021