Znak PEFC

Neprofitna organizacija PEFC (ang. Programme for the Endorsement of Forest Cerification, slov. program za potrjevanje certifikacije gozdov), ki podeljuje znak PEFC, se ukvarja z zagotavljanjem trajnostnega gospodarjenja z gozdovi, pri katerem so v enaki meri upoštevani ekološki, socialni in ekonomski vidiki. S prodajo izdelkov, na katerih je natisnjen znak organizacije PEFC, skupaj z dobavitelji prispevamo k ohranjanju naravnih virov in se zavzemamo za izboljšanje delovnih razmer v gozdovih. Znak PEFC najdete na nekaterih naših izdelkih iz lesa in papirja, kot so zvezki in risalni bloki, pa tudi na izdelkih iz celuloze in naših brošurah, namenjenih tako kupcem kot zaposlenim.