Varstvo okolja

Zadali smo si cilj, da kar najbolj zmanjšamo učinek naše poslovne dejavnosti na okolje. Osredotočamo se predvsem na dosledno varčevanje z energijo in občutno zmanjševanje izpustov CO2. To dosegamo z okolju prijaznimi hladilnimi sistemi, optimiziranjem naše logistike in izboljševanjem energetske učinkovitosti.