Varstvo mladih

Dosledno upoštevanje zakonskih določb glede varstva mladoletnih oseb je za nas temeljna in na vseh področjih samoumevna zahteva. Sem štejemo tako določbe glede varstva pri delu, ki se navezujejo na naše sodelavke in sodelavce, kot tudi tiste glede prodaje alkohola in tobačnih izdelkov mladoletnim osebam. Zaposleni v trgovinah se morajo seveda obvezati, da bodo pri prodaji alkohola in tobačnih izdelkov ter določenih CD-jev in DVD-jev dosledno preverjali, ali kupci dosegajo zakonsko predpisano starost. Poleg tega se naše sodelavke in sodelavci redno izobražujejo o pravilih na področju varstva mladoletnih oseb in se obenem z delovno pogodbo obvežejo, da bodo vedno spoštovali ustrezne zakonske predpise.