Varčne žarnice

V HOFERju so kupcem kot del posebne ponudbe v rednih časovnih presledkih na voljo varčne in LED-žarnice.

Varčnih žarnic ni dovoljeno odvreči v smeti. Prosimo vas, da odslužene varčne žarnice prinesete na komunalna zbirna mesta (zbirališča odpadkov, ekološki otoki, zbirna mesta za nevarne odpadke). Žal v HOFERju zaradi omejenega prostora zbiranje odsluženih varčnih žarnic za reciklažo ni mogoče.