Največ vas obiskuje HOFER

To je dober razlog za naš trud.

V neodvisni raziskavi “Vpogled v nakupne navade slovenskega kupca in percepcija HOFERja”, z vzorcem 1.022 anketirancev, starih od 15 do 75 let, opravljeni za podjetje HOFER, ima HOFER najvišji seštevek odgovorov na vprašanji: "Kje najpogosteje nakupujete?" in "Kje še?". Odgovor HOFER je na obe vprašanji skupaj podalo 76 % anketirancev (kar 3 od 4 anketirancev).

"Največ vas pravi, da ima HOFER najboljše razmerje med ceno in kakovostjo"

V neodvisni raziskavi "Vpogled v nakupne navade slovenskega kupca in percepcija HOFERja", z vzorcem 1.022 anketirancev, starih od 15 do 75 let, opravljeni za podjetje HOFER, je bila trgovina HOFER najpogostejši odgovor na vprašanje "Izberite 3 trgovce, za katere najbolj velja, da ponujajo najboljše razmerje med kakovostjo in ceno". Odgovor HOFER je podalo 59 % anketirancev.

"Največ vas zaupa HOFERju"

V neodvisni raziskavi "Vpogled v nakupne navade slovenskega kupca in percepcija HOFERja", z vzorcem 1.022 anketirancev, starih od 15 do 75 let, opravlljeni za podjetje HOFER, je bila trgovina HOFER najpogostejši odgovor na elementu "Izberite 3 trgovce, za katere najbolj velja, da so zaupanja vredni". Odgovor HOFER je podalo 50 % anketirancev.