Pravična trgovina

Znak kakovosti FAIRTRADE je mednarodno zaščiten znak s socialno noto in označuje izdelke, ki ustrezajo socialnim, ekonomskim in ekološkim standardom organizacije Fairtrade International. Izdelki z znakom kakovosti FAIRTRADE malim kmetom zagotavljajo pravične cene, delavkam in delavcem na plantažah pa boljše delovne razmere, pri čemer organizacija zahteva dokaze o upoštevanju mednarodnih socialnih standardov. Določene najnižje cene, ki zadostujejo za preživetje, okolju prijazno kmetovanje, prepoved izkoriščevalskega dela otrok in dolgoročna trgovska partnerstva pripomorejo k izboljšanju življenjskih razmer v državah v razvoju. Poleg tega so proizvajalci zakonsko upravičeni do posebnih denarnih premij, ki se stekajo v izobraževalne in zdravstvene projekte. Upoštevanje standardov vzdolž celotne pridelovalne verige preverja FLO-Cert GmbH.

V naših trgovinah tako najdete najrazličnejše izdelke z znakom kakovosti FAIRTRADE.