Organizacijska struktura

Decentralizirana struktura podjetja sodelavkam in sodelavcem ponuja možnosti hitrega razvoja kariere, saj vodilna mesta praviloma zasedejo ljudje, ki so bili že predhodno zaposleni v našem podjetju.