Odgovorno in okolju prijazno ravnanje z odsluženimi baterijami

Baterije in akumulatorji vsebujejo težke kovine, zato sodijo med nevarne odpadke. Vendar je s HOFERjem odgovorno in okolju prijazno ravnanje z baterijami in akumulatorji povsem enostavno, hitro, predvsem pa brezplačno.

Odpadne baterije prinesite v naše trgovine, kjer jih lahko odvržete v zbirne škatle, ki jih najdete pri pakirnem pultu. Zbrane baterije nato predamo podjetju Interseroh, ki jih ustrezno obdela in reciklira.

V letih od 2009 do 2012 ste v naše trgovine prinesli kar 8.895 kg odpadnih baterij, ki smo jih v nadaljnjo predelavo in recikliranje predali podjetju Interseroh.