Natur aktiv

Potreba po zdravi prehrani in zavedanje njene pomembnosti sta vse večja, zato vam že vse od leta 2006 želimo ponuditi čim širšo izbiro BIO izdelkov v naši lastni liniji Natur aktiv. Vsi ekološki izdelki iz linije Natur aktiv so pridelani skladno z določili Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 o ekoloških proizvodih, kar nadzorujejo organi, pooblaščeni za nadzor ekološke ustreznosti izdelkov.