Natur aktiv

Blagovna znamka Natur aktiv označuje našo rastočo ponudbo izdelkov iz ekološke pridelave. Kot odgovor na željo kupcev po zdravih in okolju prijazno proizvedenih živilih smo jo uvedli leta 2006. Vsi ekološki izdelki iz linije Natur aktiv so pridelani skladno z določili Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007, kar nadzorujejo organi, pooblaščeni za nadzor ekološke ustreznosti izdelkov.