Izobraževanje in usposabljanje

HOFER vztrajnim in motiviranim posameznikom ponuja obsežno izobraževanje in usposabljanje s številnimi možnostmi in priložnostmi. Trenutno HOFER zaposluje več kot 1.100 ljudi, ki zasedajo delovna mesta na področjih prodaje, nabave, logistike, razvoja trgovin, informacijske tehnologije, zagotavljanja kakovosti itn. HOFER je privlačen delodajalec, saj ponuja vrhunsko izobraževanje za bodoče poslovodje ali za vodstvene delavce. Novost pri HOFERju je tudi dualni študij 2. bolonjske stopnje za bodoče regionalne vodje prodaje.

Več informacij o izobraževanju in usposabljanju najdete na spletni strani kariera.hofer.si.