Hofer akademija

Izobraževanja in nadaljnja usposabljanja so standardizirana za celotno podjetje in že od samega začetka poskrbijo za kar najboljši razvoj sposobnosti in enotno znanje zaposlenih. Izobraževanja v sklopu Hofer akademije vključujejo programe in seminarje, oblikovane po meri podjetja za posamezno ciljno skupino zaposlenih, ki se osredotočajo na socialne, osebnostne, metodične in strokovne sposobnosti.

S šolanji, ki jih izvajajo tako strokovnjaki iz našega podjetja kot tudi zunanji strokovnjaki, spodbujamo osebnostni razvoj in poklicne sposobnosti vsakega zaposlenega.

V sklopu Hofer akademije se izvajajo programi, kot npr. "Pripravljeni na prihodnost" in "Vodenje - spodbujanje - sodelovanje", ki so ciljno oblikovani po meri podjetja.