FSC® (Forest Stewardship Council – Svet za nadzor gozdov)

FSC® je program za pridobitev certifikata, ki potrjuje odgovorno upravljanje gozdov. S prodajo izdelkov, ki nosijo znak FSC, pri HOFERju skupaj z dobavitelji veliko prispevamo k ohranjanju naravnih virov in izboljšanju delovnih razmer v gozdarstvu. Znaka FSC ne najdete samo na izdelkih iz lesa in papirja, kot so zvezki in risalni bloki, ampak tudi na našem letaku in številnih embalažah naših izdelkov.