Embalaža

V naši politiki družbene odgovornosti se zavezujemo, da bomo varovali in ohranjali naravne vire ter ustvarili čim manj odpadkov. Tako smo v središče naših okoljskih prizadevanj postavili tudi skrb za zmanjšanje količin embalaže na vseh področjih in znižanje deleža plastike. Že zdaj vedno znova dokazujemo, da je embalažo mogoče optimirati, pri ekoloških izdelkih pa v vedno večji meri prisegamo na plastično embalažo iz obnovljivih surovin.