Družbena odgovornost

Tisti, ki ima veliko moč, nosi tudi veliko odgovornost. Kot eden največjih trgovcev z živili v Sloveniji se tega še kako zavedamo, v prvi vrsti v odnosu do naših do naših kupcev, partnerjev in sodelavcev, posledično pa do okolja in družbe v širšem pomenu.

Vsak dan si prizadevamo upravičevati slogan »Več kot fer« tako, da pri našem delu nenehno mislimo na boljši jutri - že danes.

Varovanju okolja pripisujemo velik pomen in si prizadevamo k izboljšanju življenjskega sloga naših kupcev in zaposlenih. Težimo k skrbni porabi surovin in transparentnemu poslovanju ter se zavzemamo za pravičnost na vseh področjih našega delovanja. Prepričani smo, da lahko vsak od nas deluje na trajnostni način in da lahko s skupnimi močmi dosežemo več in tako izboljšamo naš jutri z lastnimi dejanji. Takšna je tudi Iniciativa Danes za jutri, kjer smo združili naša načela in vanj uvrstili vse projekte, ki jih ta načela podpirajo.