Cenovna politika

Držimo se načela, da kupcem vedno ponujamo najvišjo mogočo kakovost po kar najugodnejši ceni – HOFER CENI. Seveda pa želimo pošteno razmerje med kakovostjo in ceno omogočiti vsem, tudi našim dobaviteljem in proizvajalcem. Če se surovine in energija podražijo, moramo v dogovoru z dobavitelji ustrezno prilagoditi še naše cene. Na dvig oz. znižanje cen lahko odločilno vplivajo tudi razmere na trgu.

Kupcem želimo zagotoviti najnižjo mogočo ceno, zato si prizadevamo, da se morebitni prihranki čim hitreje odrazijo na naših cenah. To pomeni, da moramo zelo natančno spremljati dogodke na trgu. Pri doseganju nizkih cen pa igrajo pomembno vlogo tudi zaupanja vredna partnerstva z našimi dobavitelji in proizvajalci.