BSCI/FTA

BSCI je okrajšava za Business Social Compliance Initiative. Gre za prostovoljno, medpanožno združenje trgovcev na drobno, proizvajalcev blagovnih znamk ter uvoznikov pod pravnimi določili Združenja za zunanjo trgovino (Foreign Trade Association oz. FTA). Združenje za zunanjo trgovino je zveza evropskih in mednarodnih trgovcev, ki se zavzema za prosto trgovino in odgovorno zunanjo trgovino. Tako združuje trgovce na drobno, uvoznike, proizvajalce blagovnih znamk in nacionalna združenja z namenom, da na odgovoren način izboljša politične in pravne pogoje za trgovinsko dejavnost.

Zavezujoče podlage za mednarodno enotni kodeks ravnanja pobude BSCI so med drugim Konvencija Združenih narodov o človekovih pravicah in Konvencija Združenih narodov o otrokovih pravicah ter Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk.

Vsi člani pobude BSCI – tako tudi HOFER skupaj s poslovno skupino ALDI SÜD – se zavezujejo k izboljšanju delovnih pogojev v svojih dobavnih verigah in vzpostavitev struktur za ohranitev socialnih standardov v proizvodnji. Napredek pobude nenehno preverjajo neodvisne institucije in ga z izobraževalnimi programi usmerjeno spodbujajo. V okviru okroglih miz vse postopke v državah proizvajalkah spremljajo tudi vladne in nevladne organizacije ter sindikati. Če član/članica pobude BSCI večkrat zapored ne doseže zahtev pobude BSCI, sledi izključitev.

HOFER in poslovna skupina ALDI SÜD sta člana pobude BSCI že od leta 2008.