Blagajne

S pomočjo naših posebnih blagajn kupcem omogočamo hiter nakup in poskrbimo, da v vrsti pred blagajno čakajo čim krajši čas. Poleg tega smo blagajne razvili v skladu z ergonomičnimi standardi, da našim sodelavkam in sodelavcem omogočimo čim bolj kakovostno in zdravju prijazno delo na blagajni.