ASC (Aquaculture Stewardship Council)

ASC je organizacija, ustanovljena leta 2009 pod okriljem Svetovnega sklada za naravo (WWF), ki se po vsem svetu zavzema za odgovorno ribogojstvo. Kratica ASC se v angleščini glasi Aquaculture Stewardship Council in v slovenščini pomeni svet za nadzor ribogojstva.

V obratih, ki imajo certifikat organizacije ASC, veljajo izjemno stroge zahteve glede zaščite rib. Tako se antibiotiki uporabljajo samo pod veterinarskim nadzorom in za zdravljenje bolnih živali. K pobudam organizacije ASC spada reden nadzor kakovosti vode kot tudi preverjanje ribje hrane, ki ne sme prihajati iz ogroženih virov. Poleg tega je treba v obratih s certifikatom ASC spoštovati ustrezna socialna merila in ustvarjati dobre delovne razmere. Diskriminacija, delo otrok in prisilno delo so prepovedani, zagotoviti pa je treba pravično plačilo in upoštevanje varnostnih standardov.

HOFERjeva ponudba ribjih izdelkov z logotipom ASC dopolnjuje ponudbo izdelkov s temno modrim logotipom organizacije MSC (Marine Stewardship Council). Logotip ASC nosijo izdelki iz odgovornega ribogojstva, logotip MSC pa označuje tiste izdelke, ki izvirajo iz trajnostnega ribolova. Oba logotipa našim kupcem služita za orientacijo, katere ribje izdelke lahko uživajo brez slabe vesti.

Ponudbo izdelkov najdete na Ribe za vsak okus.