Sprememba naročila Dokončaj spremembo

Dodano v košarico

Nevtralizacija

Minimalno količino CO2, ki smo jo navkljub dolgoročnim prizadevanjem za zmanjševanje vpliva na okolje v letu 2021 vseeno proizvedli, smo izravnali s podporo okoljskih trajnostnih projektov ter tako dosegli ogljično nevtralnost.

Predstavitev trajnostnih projektov

BIOMASA V INDIJI - GOLD STANDARD VER (GS VER)

Večina elektrarn v Indiji še vedno črpa energijo iz fosilnih goriv, kar ima za posledico visoke izpuste CO2. Elektrarna Godawari Power & Ispat Limited v zvezni državi Raipur je bila zgrajena s pomočjo financiranja iz naslova emisijskih kuponov za zmanjševanje ogljičnega odtisa in zdaj proizvaja električno energijo iz biomase. Vgrajeni so novi kotli, kjer nastajajoča para poganja posebne turbine, ki ustvarjajo električno energijo. Kot biomasa se uporablja regionalni proizvod: riževe lupine. Pridelovanje riža je v Indiji pomemben vir dohodka. Tradicionalno se žito olupi v mlinih, preostale lupine pa se kompostirajo ali sežgejo na prostem. Zdaj se zbirajo v radiju 50 km, prevažajo v elektrarno in uporabljajo za proizvodnjo električne energije. Projekt izboljšuje regionalno oskrbo z energijo iz obnovljivih virov in ekonomski položaj lokalnih prebivalcev.

ZAŠČITA GOZDOV, PORTEL, BRAZILIJA - VERIFIED CARBON STANDARD (VCS)CCBS GOLD LEVEL

Zemljišče je v amazonski regiji popolnoma primerno za nasade soje. Je ravno in lahko dostopno, v bližini je več pristanišč in tla so rodovitna. Brazilska zakonodaja omogoča preprosto prilaščanje, krčenje gozdov in obdelavo neizkoriščenih zemljišč. Čudež je, da je na tem področju sploh ostal še kakšen pragozd in še vedno daje dom živalskim vrstam, ki izumirajo, kot na primer opice kapucini ali črnobradi saki.

Ideja tega projekta je še naprej ohranjati pragozd in uradno pridobiti ustrezne lastninske pravice za prebivalce Amazonije "Ribeirinhos". To zagotavlja, da območje ni več opredeljeno kot neizkoriščeno in ga kmetije ne morejo več zakonito zasedati. Hkrati zagotavlja preživetje lokalnega prebivalstva, ki je med najrevnejšimi v celotni Braziliji. V nasprotnem primeru bi vsako leto posekali 3000 hektarjev gozda in jih nadomestili s sojo ali drugimi kmetijskimi pridelki.

Kako zaščita gozdov pomaga v boju proti globalnemu segrevanju?

Gozdovi niso le najpomembnejši rezervoarji ogljika na planetu. V njih živi tudi ogromno različnih vrst in omogoča preživetje tamkajšnjim prebivalcem. Vendar so svetovna gozdna območja v zadnjih desetletjih močno upadla zaradi vse večje poselitve, kmetijske rabe, nezakonitih sečenj in rudarjenja.

Projekti varstva gozdov zagotavljajo dolgoročno ohranitev gozdov in njihovo zaščito. Udeleženci projekta, skupaj z lokalnim prebivalstvom, varujejo območje pred negativnimi vplivi. Da bi to omogočili, projekti ustvarjajo alternativne vire dohodka in možnosti za izobraževanje. Glede na regijo projekta gozdovi hranijo različne količine ogljika na hektar. Posebno velike količine ogljika so shranjene v vegetaciji in tleh tropskih močvirnih gozdov, primarnih deževnih gozdov ali mangrov.

ČISTI KUHALNIKI V GANI - GOLD STANDARD VER (GS VER)

Zaščita gozdov, zdravja in podnebja

Kuhanje na odprtem ognju ali na neučinkovitih štedilnikih je eden glavnih razlogov za visoko stopnjo krčenja gozdov v Gani in vir resnih zdravstvenih težav. Ženske in otroci so izpostavljeni intenzivni onesnaženosti zraka zaradi dima, ki vodi do bolezni dihal, okužb oči in prezgodnje smrti.

Socialno podjetje Človek in človek je bilo ustanovljeno leta 2014 in proizvaja učinkovite štedilnike v mestu Kumasi v Gani. Model štedilnika Jiko zaradi boljše toplotne izolacije porabi do 40 odstotkov manj oglja. To ne zmanjšuje samo porabe goriva, temveč tudi proizvodnjo dima, s tem pa izboljšuje gospodarske in zdravstvene razmere družin. Štedilniki so distribuirani po mestnih območjih celotne Gane, uporabljajo pa jih gospodinjstva z nizkimi dohodki, pa tudi mali podjetniki. Projekt je ustvaril nove zaposlitvene priložnosti v proizvodnji in distribuciji. Z zmanjšanjem porabe goriva pomaga zmanjšati pritisk na lokalne gozdove in biotsko raznovrstnost.

Kako kuhalniki pomagajo v boju proti globalnemu segrevanje?

V mnogih revnih svetovnih regijah družine kuhajo obroke nad odprtim ognjem, pogosto v zaprtih prostorih. Ta metoda kuhanja pa ni energetsko učinkovita, saj je velika količina toplote neizkoriščena. Čiste peči za kuhanje so pogosto preproste naprave iz kovine ali gline, ki učinkoviteje uporabljajo energijo. Družine lahko tako prihranijo gorivo in zmanjšajo emisije ogljika.