Sprememba naročila Dokončaj spremembo

Dodano v košarico
Projekti - ogljična nevtralnost

Nevtralizacija

Minimalno količino CO2, ki smo jo navkljub dolgoročnim prizadevanjem za zmanjševanje vpliva na okolje v letu 2021 vseeno proizvedli, smo izravnali s podporo okoljskih trajnostnih projektov ter tako dosegli ogljično nevtralnost.

Predstavitev trajnostnih projektov

BIOMASA V INDIJI - GOLD STANDARD VER (GS VER)

Večina elektrarn v Indiji še vedno črpa energijo iz fosilnih goriv, kar ima za posledico visoke izpuste CO2. Elektrarna Godawari Power & Ispat Limited v zvezni državi Raipur je bila zgrajena s pomočjo financiranja iz naslova emisijskih kuponov za zmanjševanje ogljičnega odtisa in zdaj proizvaja električno energijo iz biomase. Vgrajeni so novi kotli, kjer nastajajoča para poganja posebne turbine, ki ustvarjajo električno energijo. Kot biomasa se uporablja regionalni proizvod: riževe lupine. Pridelovanje riža je v Indiji pomemben vir dohodka. Tradicionalno se žito olupi v mlinih, preostale lupine pa se kompostirajo ali sežgejo na prostem. Zdaj se zbirajo v radiju 50 km, prevažajo v elektrarno in uporabljajo za proizvodnjo električne energije. Projekt izboljšuje regionalno oskrbo z energijo iz obnovljivih virov in ekonomski položaj lokalnih prebivalcev.

ZAŠČITA GOZDOV, PORTEL, BRAZILIJA - VERIFIED CARBON STANDARD (VCS)CCBS GOLD LEVEL

Zemljišče je v amazonski regiji popolnoma primerno za nasade soje. Je ravno in lahko dostopno, v bližini je več pristanišč in tla so rodovitna. Brazilska zakonodaja omogoča preprosto prilaščanje, krčenje gozdov in obdelavo neizkoriščenih zemljišč. Čudež je, da je na tem področju sploh ostal še kakšen pragozd in še vedno daje dom živalskim vrstam, ki izumirajo, kot na primer opice kapucini ali črnobradi saki.

Ideja tega projekta je še naprej ohranjati pragozd in uradno pridobiti ustrezne lastninske pravice za prebivalce Amazonije "Ribeirinhos". To zagotavlja, da območje ni več opredeljeno kot neizkoriščeno in ga kmetije ne morejo več zakonito zasedati. Hkrati zagotavlja preživetje lokalnega prebivalstva, ki je med najrevnejšimi v celotni Braziliji. V nasprotnem primeru bi vsako leto posekali 3000 hektarjev gozda in jih nadomestili s sojo ali drugimi kmetijskimi pridelki.

  • Kako zaščita gozdov pomaga v boju proti globalnemu segrevanju?

Gozdovi niso le najpomembnejši rezervoarji ogljika na planetu. V njih živi tudi ogromno različnih vrst in omogoča preživetje tamkajšnjim prebivalcem. Vendar so svetovna gozdna območja v zadnjih desetletjih močno upadla zaradi vse večje poselitve, kmetijske rabe, nezakonitih sečenj in rudarjenja.

Projekti varstva gozdov zagotavljajo dolgoročno ohranitev gozdov in njihovo zaščito. Udeleženci projekta, skupaj z lokalnim prebivalstvom, varujejo območje pred negativnimi vplivi. Da bi to omogočili, projekti ustvarjajo alternativne vire dohodka in možnosti za izobraževanje. Glede na regijo projekta gozdovi hranijo različne količine ogljika na hektar. Posebno velike količine ogljika so shranjene v vegetaciji in tleh tropskih močvirnih gozdov, primarnih deževnih gozdov ali mangrov.

SONČNA ENERGIJA V JUŽNI INDIJI - VERIFIED CARBON STANDARD (VCS)

V Indiji največ električne energije še vedno proizvajajo iz fosilnih goriv, ​​57 odstotkov samo iz premoga. Delež električne energije iz obnovljivih virov je 20 odstoten, od tega je četrtina proizvedena iz sončne energije.

Zahvaljujoč financiranju iz projekta varstva podnebja, dve sončni elektrarni v južni Indiji že od leta 2015 prispevata k povečanju deleža obnovljivih virov energije. Ena elektrarna se nahaja v državi Tamil Nadu, blizu vasi Sengottai v okrožju Virudhunaga. Druga elektrarna je bila zgrajena v zvezni državi Telananga in se nahaja v okrožju Medak v bližini vasi Hoti. S skupno zmogljivostjo nekaj več kot 56 MW obe napravi letno proizvedeta povprečno 95,145 MWh. Poleg tega upravljalci obratov sodelujejo v različnih pobudah v korist okoliških skupnosti.

  • Kako sončna energija pomaga v boju proti globalnemu segrevanju?

Ker se energija iz sončnih kolektorjev ustvarja brez izgorevanja fosilnih goriv, ​​se šteje, da ne vsebuje izpustov. Rast proizvodnje energije iz obnovljivih virov je bistvenega pomena za preprečevanje globalnega segrevanja in zanesljivo oskrbo z energijo za prihodnost. Količina izpustov, prihranjenih s projektom sončne energije, se izračuna po osnovni metodi: koliko CO2 bi se sprostilo s proizvodnjo enake količine energije s standardnimi metodami proizvodnje energije za regijo?

PROJEKT ČISTI OCEANI, PLASTIC BANK - GOLD STANDARD VER

Vsako leto v morju konča več kot 8 milijonov ton plastičnih odpadkov. Zlasti državam v razvoju pogosto primanjkuje ustrezna infrastruktura za pravilno odlaganje odpadkov.

Preprečevanje plastične onesnaženosti oceanov in izboljšanje življenja najbolj prizadetih - to je pristop, ki ga je sprejela organizacija Plastic Bank. Na Haitiju, v Indoneziji, Braziliji in na Filipinih ljudje zbirajo plastične odpadke. Na lokalnih zbirnih mestih jih lahko zamenjajo za denar, hrano, pitno vodo ali celo šolnine. Projekt zagotavlja, da manj plastike konča v morju. Namesto tega se reciklira in spremeni v tako imenovano socialno plastiko, ki služi kot surovina za nove izdelke, kot je na primer embalaža.

Nadomestilo ogljika se izvede prek projekta Gold Standard, vetrne elektrarne na Filipinih ali projekta vetrne energije v Arubi. Za vsako kompenzirano tono CO2 se zbere 10 kg plastičnih odpadkov.

  • Kako čisti oceani prispevajo k varovanju podnebja?

Oceani shranjujejo četrtino CO2 iz ozračja in celo 93 odstotkov toplote, ki jo povzroča učinek tople grede. Segrevanje, prekomerni ulov, onesnaževanje in odpadki ogrožajo to funkcijo uravnoteženja. Številne pobude preprečujejo vstop plastičnih odpadkov v morje in s tem posredno varujejo podnebje. Ker te dejavnosti ne povzročajo verificiranega zmanjšanja emisij, ClimatePartner podpira pobude za zaščito oceanov v kombinaciji z mednarodno priznanimi projekti za zmanjšanje izpustov ogljika. To omogoča hkrati klimatsko nevtralnost in zaščito oceanov.

Več informacij na: ClimatePartner