Sprememba naročila Dokončaj spremembo

Dodano v košarico

Poslujemo ogljično nevtralno

Pri HOFERju uporabljamo zeleno energijo ter z vrsto ukrepov za energijsko učinkovitost in varstvo okolja v največji možni meri znižujemo izpuste toplogrednih plinov.

Preostali ogljični odtis izravnavamo s podporo okoljskim projektom za zmanjšanje CO2 emisij ter tako dosegamo ogljično nevtralnost. Za ozračje našega planeta namreč ni pomembno, kje pride do izpusta ogljikovega dioksida. Za globalno podnebje tudi ni bistveno, ali se izpusti CO2 zmanjšajo v Evropi ali v državah v razvoju. Pri izravnavi izpuste toplogrednih plinov, ki se jim na določenem območju ni mogoče izogniti, preprečimo na nekem drugem območju.

Izvor izpustov: zakaj prevelika količina škoduje okolju?

CO2 je kemijska formula za ogljikov dioksid, brezbarven plin brez vonja, ki je v našem ozračju prisoten v manjših količinah. Nastaja pri naravnih procesih, kot sta dihanje in prebava, pa tudi pri izgorevanju fosilnih goriv, kot so premog, zemeljski plin in nafta. CO2 je eden od toplogrednih plinov, ki v povišanih koncentracijah v ozračju prispeva h globalnemu segrevanju in škoduje okolju.

Kako pri HOFERju dosegamo ogljično nevtralnost?

Kadar se je mogoče izpustom CO2 izogniti, jih v celoti zmanjšati ali jih s posebnimi ukrepi izravnati, govorimo o ogljično nevtralnih procesih. Ogljično nevtralnost dosežemo, ko z našim ustvarjenim CO2 odtisom ne porušimo ravnovesja v ozračju.

Pri izračunu ogljičnega odtisa podjetja smo upoštevali vse neposredne izpuste CO2 (obseg 1). Ti vključujejo službena vozila, prevoz izdelkov od upravno-logističnega centra v Lukovici do trgovin, skladiščenje, hlajenje in gretje. Upoštevali smo tudi posredne izpuste (obseg 2) v obliki porabljene elektrike in daljinskega ogrevanja. 

Trenutno v izračun ogljičnega odtisa in doseganje naše ogljične nevtralnosti niso vključeni preostali, z našim delovanjem povezani izpusti, ki so težje merljivi in nadzorovani (obseg 3). Gre za izpuste, ki nastanejo pri proizvodnji izdelkov in embalaže ter za izpuste pri prevozu izdelkov od proizvajalca do našega logističnega centra. Poleg tega niso v izračun vključeni izpusti, povezani z aktivnostjo zaposlenih, kot na primer prihodi delavcev na delo, službene poti z najetimi vozili, letali, poslane in prejete pošiljke, upravljanje z odpadki itn.

Kjer je le mogoče, izvajamo številne okoljevarstvene ukrepe tudi pri proizvodnji izdelkov.

* Po obsegu 1 in 2